Levon Ghazar Shirinyan
13.09.2021

Head of the chair, doctor of political science, professor

shirinyanlevon19@aspu.am

Head of the chair, doctor of political science, professor/Chair of Social Sciences

Education
September , 1971 – June, 1976 - YSU, Faculty of Philosophy

Academic Degree
2006
Doctor of Political Science, topic of dissertation: “Modern geopolitical theories and geostrategic priorities of contemporary Armenia”, ԻԳ.00.02: “Political institutions and processes”
March, 1987
Candidate of Philosophical Sciences, topic: “The method of extrapolation and its role in social forecasting”,
09.00.01 “Dialectical and historical materialism”

Work Experience
2009, Head of the Chair of Political Science and History of Law, ASPU
2007, Lecturer in the Chair of Political Science and History of Law, ASPU
2004-2007, Teacher of History of Philosophy, Sociology and Psychology of Theological Seminary of Armenian Patriarchate of Jerusalem
1999 – 2000, Chief specialist at the Department of External relations of RA Office to the President
1996, Institute of Philosophy and law of NAS RA, head of group “Geopolitical and civilization studies”
1990- 1993, Associate Professor at the Institute of Architecture and Construction of Yerevan
1976–1990, Assistant, Associate Professor at Yerevan Polytechnic Institute

Academic courses
BA: “Political Science”, “Basics of Geopolitics”, “Conflict Studies”, “Ethnic Conflict Studies”, “The European symphony and evolution of the Armenian question”.
MA: “Current Political Issues”, “Basics of Geopolitics”.

Scientific interests
Geopolitical issues, regional security and geopolitical issues, conflicts, ethnic conflicts, issues of civilization, issues of modernization.

Publications
Ռուբեն. Հայաստանի վերակերտումի ռազմավարությունը (երկրաքաղաքական վերլուծություն), Եր.2004,188էջ:

Նոր աշխարհակարգը և Հայաստանը (երկրաքաղաքական-քաղաքակրթական ակնարկ), Եր. 2006, 208էջ:
Հայ զինական ուժը առաջին աշխարհամարտի վերջնափուլում, Եր.2010, 72էջ:
Արևմուտքի անկումը. Վուդրո Վիլսոնը և արդարացի աշխարհակարգի հաստատման ամերիկյան փորձի ձախողումը, Եր.2009:
Թուրքական էթնոֆոբիան և Հայոց ցեղասպանությունը, Եր.2011, 40էջ:
Արմենոցիդ. ծագումը, էվոլյուցիան, հանգուցալուծումը /երկրաքաղաքակրթական տեսանկյուն/, Եր.2008:
Խարխափումի տարիներ (1908-1915), Եր.2008:
Համարկում` տարանջատումով (Այսրկովկասի համալիր անվտանգության տեսանկյունը), Եր.2010:
Հայաստանի քաղաքակրթական ինքնությունը Հանթինգթոնի հիպոթեզի ոսպնյակում:
ՎուդրոԹ.Վիլսոնը, ՍեմյուելՊ. Հանթինգթոնը և Հայաստանը փոխակերպվող աշխարհակարգում (երկրաքաղաքակրթական մոտեցում).Եր. 2012, 79էջ:
Հայոց հարցի Բալկանյան շրջադարձը, Եր. 2015, 12էջ:
Հայոց ցեղասպանության երկրաքաղաքական համատեքստը և հայկական հարցի էվոլյուցիան, Եր. 2016

Artticles in international magazines and reports in international conferences
1990 թվականին Դաշնակցության 1ՕՕ-ամյակին նվիրված համահայկական մրցույթում շահելեմ Գլխավոր մրցանակը (ք. Գլենդեյլ, ԱՍՆ)`«ՄիքայելՎարդանյան, ուրվագիծ գիտական ստեղծագործության» ուսումնասիրության համար:
Մասնակցել եմ միջազային գիաատեսական կոնֆերանսների` Թեհրանում (1998թ.), Երևանում (1999թ.), Դոնի-Ռոստովում (2009թ.ապրիլ): Աշխատանքներս գրախոսվել են, տե՛ս
Թուրքիայում (տե՛սYasinAslan.A turning Point in the History of Armenia. Ankara 1996թ. 19,22-23,47),
Ռուսաստանում (տե՛ս Армения: проблемы независимого развития. Под общей редакцией Е.М.Кожокина («Росийский институт стратегических исследований» М.1998, стр.( 331, 343, 579).
Իրանում (տե՛ս Аму-Дарья. Исторический журнал по изучению Центральной Азии. Тегеран 1999, №1, стр.118).

Contribution
2008 Development of program of the subject «Political Science».
2009 Editing of program of the subject «Jurisprudence».
2008 Editing of program of the subject «History of Political Teachings».
2008 Editing of program of the subject «History of State and Law of Armenia».
2011 Editing of program of the subject «Contemporary Issues of Political Science.
2014 Development of program of the subject «Basics of Geopolitics.
2014թ. Development of program of the subject «Conflict Studies».
2014թ. Development of program of the subject “Ethnic Conflict Studies”.
2014թ. Development of program of the subject “The European symphony and evolution of the Armenian question»

Languages: Russian (excellent), English (good), German (good)

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image