Levon Ghazar Shirinyan
13.09.2021

Doctor of political science, professor

Head of the chair, doctor of political science, professor/Chair of Social Sciences

Education
Sep. 1971 - June 1976, YSU, Department of Philosophy
Sep. 1985 - Sep. 1986, Academy of Sciences of ASSR, Institute of Philosophy and Law (research on the thesis of candidate of science)
March 1987 - was awarded a degree of Candidate of Philosophy. Topic "The Extrapolation Method and its Role in Social Forecasting"
February 2007 - was awarded a degree of Doctor of Political Sciences. Topic "Modern Geopolitical Theories and Geostrategic Priorities of Modern Armenia".

Scientific Degree
Doctor of Political Sciences, Professor - 2007
Candidate of Philosophy - 1987

Work Experience
1976-1990 Yerevan Polytechnic Institute - Assistant, Associate Professor.
1990- 1993 Yerevan Institute of Architecture and Construction - Associate Professor.
1996 - Institute of Philosophy and Law of NAS RA. Head of research group "Geopolitical and Civilization Studies".
1999-2000 Office of the President of the Republic of Armenia - Chief Specialist on Foreign Affairs Issues.
2004-2007 Teacher of the History of Philosophy, Sociology and Psychology at the Theological Seminary of the Armenian Patriarchy of Jerusalem.
2007 Lecturer at the Chair of History and Political Sciences of the ASPU after Kh. Abovyan.
2008-2019 Head of the Chair of History and Political Sciences of the ASPU after Kh. Abovyan.
2021- till now Head of the Chair of Social Sciences of the ASPU after Kh. Abovyan.
2021 - till now President of Christian-Democratic Party, Armenia.

Academic courses
BA: “Political Science”, “Basics of Geopolitics”, “Conflict Studies”, “Ethnic Conflict Studies”, “The European symphony and evolution of the Armenian question”.
MA: “Current Political Issues”, “Basics of Geopolitics”.

Scientific interests
Geopolitical issues, regional security and geopolitical issues, conflicts, ethnic conflicts, issues of civilization, issues of modernization.

Publications
•Ռուբեն. Հայաստանի վերակերտումի ռազմավարությունը (երկրաքաղաքական վերլուծություն), Եր.2004,188էջ:
•Նոր աշխարհակարգը և Հայաստանը (երկրաքաղաքական-քաղաքակրթական ակնարկ), Եր. 2006, 208էջ:
• Հայ զինական ուժը առաջին աշխարհամարտի վերջնափուլում, Եր.2010, 72էջ:
• Արևմուտքի անկումը. Վուդրո Վիլսոնը և արդարացի աշխարհակարգի հաստատման ամերիկյան փորձի ձախողումը, Եր.2009:
• Թուրքական էթնոֆոբիան և Հայոց ցեղասպանությունը, Եր.2011, 40էջ:
Արմենոցիդ. ծագումը, էվոլյուցիան, հանգուցալուծումը /երկրաքաղաքակրթական տեսանկյուն/, Եր.2008:
• Խարխափումի տարիներ (1908-1915), Եր.2008:
Համարկում` տարանջատումով (Այսրկովկասի համալիր անվտանգության տեսանկյունը), Եր.2010:
• Հայաստանի քաղաքակրթական ինքնությունը Հանթինգթոնի հիպոթեզի ոսպնյակում:
• ՎուդրոԹ.Վիլսոնը, ՍեմյուելՊ. Հանթինգթոնը և Հայաստանը փոխակերպվող աշխարհակարգում (երկրաքաղաքակրթական մոտեցում).Եր. 2012, 79էջ:
• Հայոց հարցի Բալկանյան շրջադարձը, Եր. 2015, 12էջ:
• Հայոց ցեղասպանության երկրաքաղաքական համատեքստը և հայկական հարցի էվոլյուցիան, Եր. 2016
• Artticles in international magazines and reports in international conferences
1990 թվականին Դաշնակցության 1ՕՕ-ամյակին նվիրված համահայկական մրցույթում շահելեմ Գլխավոր մրցանակը (ք. Գլենդեյլ, ԱՍՆ)`«ՄիքայելՎարդանյան, ուրվագիծ գիտական ստեղծագործության» ուսումնասիրության համար:
• Մասնակցել եմ միջազային գիաատեսական կոնֆերանսների` Թեհրանում (1998թ.), Երևանում (1999թ.), Դոնի-Ռոստովում (2009թ.ապրիլ): Աշխատանքներս գրախոսվել են, տե՛ս
Թուրքիայում (տե՛սYasinAslan.A turning Point in the History of Armenia. Ankara 1996թ. 19,22-23,47),
• Ռուսաստանում (տե՛ս Армения: проблемы независимого развития. Под общей редакцией Е.М.Кожокина («Росийский институт стратегических исследований» М.1998, стр.( 331, 343, 579).
• Իրանում (տե՛ս Аму-Дарья. Исторический журнал по изучению Центральной Азии. Тегеран 1999, №1, стр.118).

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0001-6507-6952

Contribution
2008 Development of program of the subject «Political Science».
2009 Editing of program of the subject «Jurisprudence».
2008 Editing of program of the subject «History of Political Teachings».
2008 Editing of program of the subject «History of State and Law of Armenia».
2011 Editing of program of the subject «Contemporary Issues of Political Science.
2014 Development of program of the subject «Basics of Geopolitics.
2014թ. Development of program of the subject «Conflict Studies».
2014թ. Development of program of the subject “Ethnic Conflict Studies”.
2014թ. Development of program of the subject “The European symphony and evolution of the Armenian question»

Languages
Russian (fluent), English (good), German (good)Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image