ALBERT ARSHAVIR MAKARYAN
08.02.2016

PH. D, Doctor of Philology, professor

makaryanalbert21@aspu.am

PH. D, Doctor of Philology, professor at YSU, chair of Armenian Literature, concurrently – professor at YSPU, chair of New and Newest lLterature and its Methods of Teaching after Vache Partizuni

Education
1982 - 1985: Yerevan State University, the faculty of Armenian Philology,post-graduate of the Chair of Armenian Literature
1976 - 1981: Yerevan State University, Department of Armenian Language and Literature at the faculty of Armenian Philology

Academic Credentials
candidate – “ National Big Shots”, 1986, Yerevan State University
doctoral – “The Western Armenian Literary Portrait”, 2002, Yerevan State University

Work Experience
2005 - up to now: Professor at the Chair of Armenian Literature in Yerevan State University
1986 - 2005: Assistant professor at the Chair of Armenian Literature in Yerevan State University
1981 - 1986: Assistant at the Chair of Armenian Literature in Yerevan State University

 

Courses
Bachelor’s degree course – History of the 19th century Armenian New Literature
Master’s degree course – “Hakob Paronyan”

Scope of Academic Interests – West Armenian Literature , New Armenian Literature, satire , English- American Literature

Trainings- has obtained all the necessary credits stated by the lecturers' qualification promotion board at YSU

Membership- since 2002- the scientific secretary of RA HAC 012 professional council, that grants scientific degrees and is acting at YSU , since 2001- scientific secretary at the Armenian philological faculty at YSU

Publications
‘‘National Bigshots’ by Hakob Paronyan’ (1988), ‘West Armenian Literary Portrait’ (2002), ‘Harutyun Alamdaryan’ (2005, 2013), “Once Again With Paronyan” (2018), “In the Framework of Literary Criticism ”(2021), “Hakob Paronyan- Chidrens’ Writer” (2021), (more than 80 scientific articles)
Eight applicants supervised by A. Makaryan have got their PH.D.
1. Արտադիպաշարային տարրերը Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները» վիպակում, 2021 | Հոդված/Article
«Կեանքը եւ վէպի ընդգրկումները․ ազդեցութիւններ եւ զարգացման ուղենիշներ», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (27 Մայիս, 2021, Երեւան), Երևան, 2022, «ՎՄՎ-Պրինտ» հրատ, էջ 73-84
2. Խորագետ ու համեստ գիտնականը․ Ալբերտ Շարուրյան (Վերջաբան «Պետրոս Դուրյանը վավերագրերում և ժամանակակիցների հիշողություններում» գրքում), 2021 | Գիրք/Book
Երևան, «Արմավ» հրատ, 2021, էջ 129-139:
3. Ստեփան Զորյանի «Ջրհորի մոտ» պատմվածքի դասավանդումը, 2021 | Հոդված/Article, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 4 (53), էջ 145-155:
4. Ալբերտ Մակարյան , Աստղիկ Սողոյան, Հակոբ Պարոնյանի մանկական պատմվածքները, 2021 | Հոդված/Article, «Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1, էջ 202-215:
5. Ալբերտ Մակարյան, Աստղիկ Սողոյան, Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր, 2021 | Գիրք/Book, Մենագրություն, «Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 188 էջ:
6. Գուրգեն Մահարու ինքնակենսագրական վիպակների դասավանդման շուրջ, 2021 |Հոդված/Article, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 3 (52), էջ 150-174:
7. Ակսել Բակունց. «Սպիտակ ձին» (դասավանդման մի քանի խնդիրներ), 2021 | Հոդված/Article, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 2 (51), էջ 168-186:
8. Գրականագիտության տիրույթներում, 2021 | Գիրք/Book, «Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 292 էջ:
9. Դերենիկ Դեմիրճյան. «Ավելորդը» (դասավանդման մի քանի խնդիրներ), 2021 | Հոդված/Article, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1 (50), էջ 154-175:
10. Հովհաննես Շիրազի քնարերգությունը (դասավանդման մի քանի խնդիրներ), 2021 | Հոդված/Article, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 5 (54), էջ 115-141:
11. Ղևոնդ Ալիշան․ մարդը և բանաստեղծը, 2021 | Հոդված/Article, «Հ․ Ղևոնդ Ալիշան – 200․ Հոբելյանական գիտական նյութերի ժողովածու», Երևան, 2021, ՀՀ ԳԱԱ, «Գիտություն» հրատ․, էջ 154-178:
12. Ալբերտ Մակարյան, Աստղիկ Սողոյան, Իրապատում հեքիաթը Հակոբ Պարոնյանի «Թատրոն. բարեկամ մանկանց» պարբերականի ժանրայի համակարգում, 2020 | Հոդված/Article, Երևան, 2020, էջ 23-33:
13. Երվանդ Օտյանի «Մեր երեսփոխանները» պատմական լույսի ներքո, 2020 | Հոդված/Article, «Երվանդ Օտյան և Լևոն Շանթ», ծննդյան 150-ամյակներին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2020, ԵՊՀ հրատ., էջ 67-75:
14. Ալբերտ Մակարյան , Աստղիկ Սողոյան, Հրաշքի մոտիվը աստվածաշնչյան պատումների համապատկերում («Թատրոն. բարեկամ մանկանց»), 2019 | Հոդված/Article, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2019, թիվ 2 (44), էջ 60-69:
15. Ալբերտ Ա. Մակարյան , Աստղիկ Վ. Սողոյան, Գիգեսի մատանու առասպելը. Հակոբ Պարոնյանից մինչև Ջոն Թոլքին, 2019 | Հոդված/Article, «ՎԷՄ» համահայկական հանդես, Երևան, 2019, թիվ 3 (67), էջ 71-84:
16. Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջեր»-ը և ֆրանսիական «Պոլիշինել» երգիծաթերթը, 2019 | Հոդված/Article«Հայ-ֆրանսիական գրապատմական առնչություններ», Գիտական նստաշրջանի ժողովածու, ՀՊՄՀ, Երևան, 2019, էջ 63-73:
17. Բանասիրական մի ճշգրտում «Պաղտասար աղբար»-ի առիթով, 2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 17-24:
18. Հակոբ Պարոնյանի «Պաղտասար Աղբար» կատակերգության առաջին գրախոսության իմացական արժեքը, 2018 | Հոդված/Article, «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 3 (27), էջ 3-22:
19. Խորեն Գալֆայան (Նար-Պեյ). մարդը և կատակերգակը, 2018 | Հոդված/Article, «Հայագիտության հարցեր», ԵՊՀ, 2018, թիվ 1 (13), էջ 119-139:
20. Եվրոպականի ու ասիականի փոխհարաբերության գեղարվեստական ընկալումը Հակոբ Պարոնյանի «Լեռը մարգարէին քով չերթա նէ՝ մարգարէն լեռան քով կերթա» երգիծապատումի մեջ, 2018 | Հոդված/Article, «ՎԷՄ» համահայկական հանդես, Երևան, 2018, թիվ 1 (61), էջ 59-74:
21. Պետրոս Դուրյանի կյանքի և ստեղծագործության ուսուցումը բուհում, 2018 | Հոդված/Article, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2018, թիվ 1 (39), էջ 100-110:
22. Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները», 2018 | Հոդված/Article,Վերջաբան՝ Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները» գրքում, «Անտարես» հրատ., Երևան, 2018, 200 էջ, էջ 154-197:
23. Կրկին Պարոնյանի հետ (նոր ընթերցումներ), 2018 | Գիրք/Book, Մենագրություն, «Անտարես» հրատ., Երևան, 2018, 312 էջ:
24. Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան, Աշոտ Գալստյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, 2018 | Գիրք/Book, Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 256 էջ:
25. Albert Makaryan , Tigran Simyan, On Functional-Typological Plot of "Little Red Riding Hood" in European and Armenian Contexts, 2018 | Հոդված/Article, Journal of comparative studies. 2018, 11 (40), pp. 42-60.
26. Tigran Simyan, Albert Makaryan, On functional-typological plot of ilittle red riding Hoodi in european and armenian contexts, 2018 | Հոդված/Article, Daugavpils: Daugavpils Universit‚tes AkadÁmiskais apg‚ds ìSauleî, 2018, 42-60 pp.
27. Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Վաչագան Ավագյան , Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան , Աշոտ Գալստյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4, 2017 | Գիրք/Book, Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2017թ․, 288 էջ, Հայաստան:
28. Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Սամվել Մուրա-դյան , Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 3, 2017 | Հոդված/Article, «Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017:
29. Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան , Սամվել Մուրա¬դյան , Ռուբեն Սաքապետոյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 2, 2017 | Հոդված/Article, «Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017:
30. Ալբերտ Ա. Մակարյան , Աստղիկ Վ. Սողոյան, Հանրահայտ մի հեքիաթի փոխադրության հետքերով. Շառլ Պերրո, Գրիմ եղբայրներ, Հակոբ Պարոնյան, 2017 | Հոդված/Article, «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 4 (60), 2017, էջ 123-140:
31. Ալ. Մակարյան , Ա. Սողոյան, Ռափայել Պատկանյանի վիպաշխարհը, 2016 | Հոդված/Article, «ՎԷՄ» համահայկական հանդես, թիվ 3 (55), Երևան, 2016, էջ 85-118:
32. Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Լեոնիդ Թելյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1, 2016 | Գիրք/Book, Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ, Հայաստան:
33. Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Լեոնիդ Թելյան , Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2, 2016 | Գիրք/Book, «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ:
34. Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Սամվել Մուրադյան , Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3, 2016 | Գիրք/Book, «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 272 էջ, Հայաստան:
35. Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները», 2016 | Հոդված/Article, «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (53), «Վէմ հանդէս» ՍՊԸ, Երևան, 2016, էջ 68-97:
36. Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները» (մի քանի դիտարկումներ), 2016 | Հոդված/Article, «Հայագիտական հանդես», թիվ 2 (32), ՀՊՄՀ, 2016, էջ 102-116
37. Կառլո Գոլդոնի և Հակոբ Պարոնյան («Երկու տիրոջ ծառան» նույնանուն պիեսների համեմատական վերլուծություն), 2015 | Հոդված/Article, «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» (Գիտական հանդես), թիվ 2 (19), ԵՊՀ, Երևան, 2015, էջ 196-208:
38. Մ. Հալաջյան, Փ. Մեյթիխանյան , Ա. Ջրբաշյան , Ա. Մակարյան , Վ. Ավագյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4, 2015 | Գիրք/Book, Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 288 էջ:
39. Մ. Հալաջյան, Փ. Մեյթիխանյան , Ա. Ջրբաշյան , Ա. Մակարյան , Վ. Ավագյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2, 2015 | Գիրք/Book, Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 304 էջ:
40. Թագուհի Շիշմանյան (Օրիորդ Մենիկ), 2015 | Գիրք/Book, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2015, 204 էջ:
41. Ա. Մակարյան , Ա. Շահնազարյան, Երգիծանքը հայ միջնադարյան գրականության մեջ (հայ և եվրոպական միջնադարյան երգիծանքի համեմատական քննություն), 2014 | Հոդված/Article, «Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 1, Երևան, 2014:
42. «Վերք Հայաստանի...» վեպի դասավանդման մի քանի հարցեր, 2014 | Հոդված/Article, «Մանկավարժական միտք» ամսագիր, թիվ 1, Երևան, 2014:
43. Հակոբ Պարոնյանը մանկավարժ, 2014 | Հոդված/Article, «Մանկավարժության հիմնախնդիրները. միջազգային գիտաժողով», Երևան, 2014, 17-18 հոկտեմբեր:
44. Մ. Հալաջյան, Փ. Մեյթիխանյան , Ա. Ջրբաշյան , Ա. Մակարյան , Վ. Ավագյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2, 2013 | Գիրք/Book, Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 320 էջ:
45. Հրանտ Թամրազյան (Առաջաբան Հրանտ Թամրազյան, Երկեր, հ.Դ գրքում), 2013 | Հոդված/Article, «Նաիրի», 2013, էջ 3-22:
46. Ա. Մակարյան, Ս. Թումանյան, Էլջին Գրոսքլոուսը և իր «Արարատ» վեպը, 2013 | Հոդված/Article, «Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (41), Երևան 2013, էջ 70-116:
47. Ալբերտ Մակարյան, Հարություն Ալամդարյան, 2013 | Գիրք/Book, Մենագրություն, 2-րդ հրատարակություն, Երևան, 2013, 193 էջ, Փ. Մեյթիխանյան, Ա. Մակարյան , Ա. Ջրբաշյան , Ռ. Սաղաթելյան , Վ. Ավագյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս, 2012 | Գիրք/Book, Երևան, 2012, 176 էջ:
48. Փ. Մեյթիխանյան , Ա. Մակարյան , Ա. Ջրբաշյան , Ռ. Սաղաթելյան , Վ. Ավագյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, IV մաս, 2012 | Գիրք/Book, Երևան, 2012, 248 էջ:
49. Ա. Մակարյան , Ա. Շահնազարյան, Նորահայտ էջեր Օտյանների գերդաստանից, 2012 | Հոդված/Article, «Բանբեր Երևանի Մատենադարանի» հանդես, թիվ 19, Երևան, 2012, էջ 359-378:
50. Տրոհված միջուկի հայտնությունը, 2012 | Հոդված/Article, «Վէմ», համահայկական հանդէս, Երևան, 2012, թիվ 1 /37/, հունվար-մարտ:
51. Ասք ներքին ժամանակի (Գրախոսություն Հր. Թամրազյանի` «Բանաստեղծություններ, էսսեներ, գրական դիմանկրներ, հոդվածներ» գրքի մասին), 2011 | Հոդված/Article, «Ազգ», թիվ 11, Երևան, 2011:
52. Հակոբ Պարոնյանի «Պտույտը...» ակնարկաշարի նորահայտ տարբերակները,, 2011 | Հոդված/Article, «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 2, Երևան, 2011
53. Լ. Սաֆարյան , Ա. Մակարյան, Տխուր հայը (Էլիաս Կանետիի ինքնակենսագրական եռապատումը), 2011 | Հոդված/Article, «Վէմ» համահայկական հանդես, Երևան, 2011, թիվ 2(34), էջ 217 (I) - 232 (XV):
54. «Նոճյաց տղայի» առասպելը (Պետրոս Դուրյանի ծննդյան 160-ամյակի առիթով), 2011 | Հոդված/Article, «Գիտության աշխարհում» հանդես, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2011, թիվ 3, էջ 28-34:
55. «Հասկեր. մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք», 2010 | Հոդված/Article, Հայ մանկական առաջին պարբերականը, թիվ 1, Երևան, 2010:
56. Թագուհի Շիշմանյան` արևմտահայ գրականության կորուսյալ ասուպը, 2010 | Հոդված/Article, «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 4, Երևան, 2010:
57. Արևմտահայ երևելի գրագետը (Թեոդիկ), 2009 | Հոդված/Article, «Նոր-Դար», թիվ 3-4, Երևան, 2009:
58. Կաֆկայի «Հաշվետվություն ակադեմիայի համար» պատմվածքը, 2009 | Հոդված/Article «Հայոց լեզու և գրականություն», թիվ 3-4, Երևան, 2009:
59. Ալ. Մակարյան , Հ. Շարուրյան, Լևոն Շանթի «Հին աստվածները» և Վիլյամ Գոլդինգի «Սրաձողը» (Համեմատական վերլուծություն), 2009 | Հոդված/Article, Երևան, «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (26), ապրիլ-հունիս, 2009,Ալ. Մակարյան (ԵՊՀ, Հայ գրականության ամբիոն):
60. Հայագիտության անխոնջ նվիրյալը (պրոֆ. Ս. Պ. Մուրադյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ), 2005 | Գիրք/Book, «Երևանի համալսարան», 2005:
61. Հարություն Ալամդարյան, 2005 | Գիրք/Book, Մենագրություն, Երևան, 2005, 193 էջ:
62. «Չափաբերականք» ժողովածուի տաղաչափական արվեստի և որոշ գաղտնագրումների շուրջ, 2004 | Հոդված/Article, «Նոր-Դար», թիվ 1-2, Երևան, 2004:
63. Հարություն Սըվաճյանի երգիծական մանրապատումները, 2004 | Հոդված/Article, «Նոր-Դար», թիվ 3, Երևան, 2004:
64. Ղևոնդ Ալիշանը և ազգային նոր երգի ծնունդը, 2004 | Հոդված/Article, «Համատեքստ - 2004», Երևան, 2004:
65. Հակոբ Պարոնյանը ժամանակակիցների հուշերում և վավերագրություններում, 2004 | Հոդված/Article, Դասագիրք, Երևան, 2004:
66. «Երրորդ ապստամբությունը» (Արևմտահայ ութսունականների իրապաշտական շարժման պատմությունից), 2003 | Հոդված/Article, «Համատեքստ - 2003», Երևան, 2003:
67. Գրական դիմանկարի ժանրային տրոհումները «Մամուլ» երգիծահանդեսի էջերում, 2002 | Հոդված/Article, «Համատեքստ - 2002», Երևան, 2002:
68. Գրական դիմանկարի ժանրային ինքնօրինակությունները, 2002 | Հոդված/Article, «Կանթեղ», թիվ 2, Երևան, 2002:
69. Կիսադեմքերը քողավորած գրագիտուհին (Սիպիլը գրական դիմանկարիչ), 2002 | Հոդված/Article, «Նոր-Դար», թիվ 1, Երևան, 2002:
70. Գրական դիմանկարը «Բյուզանդիոնի» էջերում, 2002 | Հոդված/Article, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 1, Երևան, 2002:
71. Գրական դիմանկարի նախանմուշները (Հարություն Սըվաճյանը ժանրի ձևավորման առաջամարտիկ), 2002 | Հոդված/Article, «Կանթեղ», թիվ 1, Երևան, 2002:
72. Արևմտահայ գրական դիմանկարը, 2002 | Հոդված/Article, Մենագրություն, Երևան, 2002:
73. Գրական դիմանկարի զոհրապյան դպրոցը, 2002 | Հոդված/Article, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», թիվ 1, Երևան, 2002:
74. Գրական դիմանկարը «Բյուզանիոնի» էջերում, 2002 | Հոդված/Article, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 211-214:
75. Նահապետ Քուչակ. ուսումնասիրություններ, հոդվածներ, հայրեններ, 2001 | Հոդված/Article, Դասագիրք, Երևան, 2001:
76. Գրիգոր Զոհրապ, հատոր Ա, 2001 | Հոդված/Article, Դասագիրք, Երևան, 2001:
77. Գրիգոր Զոհրապի դիմանկարները, 2001 | Հոդված/Article, «Կանթեղ», թիվ 6, Երևան, 2001:
78. Մատթեոս Մամուրյանի դիմանկարները, 2001 | Հոդված/Article, «Կանթեղ», թիվ 4, Երևան, 2001:
79. Պարոնյանական մի դիմանկարի առիթով, 2001 | Հոդված/Article, «Նոր-Դար», թիվ 1, Երևան, 2001:
80. Բեկորներ Հակոբ Պարոնյանի կյանքից, 2000 | Հոդված/Article, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 133-142:
81. Բեկորներ Հակոբ Պարոնյանի կյանքից, 2000 | Հոդված/Article, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, Երևան, 2000:
82. Տաղանդավոր գրականագետի և համարձակ հետազոտողի հանդիպումը, 1998 | Հոդված/Article, «Երևանի համալսարան», թիվ 2 - 3, Երևան, 1988:
83. Գիտությունների մեր նոր դոկտորները,1996 | Հոդված/Article, «Երևանի համալսարան», 1996
84. «Ես, պարոններ, ես պիտի ծիծաղեմ», 1993 | Հոդված/Article, «Հայաստանի Հանրապետություն», 31 մայիսի, Երևան, 1993:
85. Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջերը», 1988 | Հոդված/Article, Մենագրություն, Երևան, 1988:
86. Հրանտ Սմբատի Թամրազյան. կենսամատենագիտություն, 1987 | Հոդված/Article, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 1987:
87. «Ազգային ջոջերի» գրական նախատիպերը, 1985 | Հոդված/Article, «Սովետական գրականություն», թիվ 6, Երևան, 1985:
88. Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջերի» ստեղծագործական պատմությունը, 1985 | Հոդված/Article, «Հայոց լեզու և գրականություն», պրակ 5 - 6, Երևան, 1985:
89. Իրականի և գեղարվեստականի հարաբերակցությունը «Ազգային ջոջերի» կերպարներում (Մկրտիչ Տիգրանյանի դիմանկարը), 1985 | Հոդված/Article, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (55), Երևան 1985թ., էջ 165-170:1. Արտադիպաշարային տարրերը Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները» վիպակում, 2021 | Հոդված/Article
«Կեանքը եւ վէպի ընդգրկումները․ ազդեցութիւններ եւ զարգացման ուղենիշներ», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (27 Մայիս, 2021, Երեւան), Երևան, 2022, «ՎՄՎ-Պրինտ» հրատ, էջ 73-84
2. Խորագետ ու համեստ գիտնականը․ Ալբերտ Շարուրյան (Վերջաբան «Պետրոս Դուրյանը վավերագրերում և ժամանակակիցների հիշողություններում» գրքում), 2021 | Գիրք/Book
Երևան, «Արմավ» հրատ, 2021, էջ 129-139:
3. Ստեփան Զորյանի «Ջրհորի մոտ» պատմվածքի դասավանդումը, 2021 | Հոդված/Article, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 4 (53), էջ 145-155:
4. Ալբերտ Մակարյան , Աստղիկ Սողոյան, Հակոբ Պարոնյանի մանկական պատմվածքները, 2021 | Հոդված/Article, «Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1, էջ 202-215:
5. Ալբերտ Մակարյան, Աստղիկ Սողոյան, Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր, 2021 | Գիրք/Book, Մենագրություն, «Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 188 էջ:
6. Գուրգեն Մահարու ինքնակենսագրական վիպակների դասավանդման շուրջ, 2021 |Հոդված/Article, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 3 (52), էջ 150-174:
7. Ակսել Բակունց. «Սպիտակ ձին» (դասավանդման մի քանի խնդիրներ), 2021 | Հոդված/Article, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 2 (51), էջ 168-186:
8. Գրականագիտության տիրույթներում, 2021 | Գիրք/Book, «Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 292 էջ:
9. Դերենիկ Դեմիրճյան. «Ավելորդը» (դասավանդման մի քանի խնդիրներ), 2021 | Հոդված/Article, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1 (50), էջ 154-175:
10. Հովհաննես Շիրազի քնարերգությունը (դասավանդման մի քանի խնդիրներ), 2021 | Հոդված/Article, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 5 (54), էջ 115-141:
11. Ղևոնդ Ալիշան․ մարդը և բանաստեղծը, 2021 | Հոդված/Article, «Հ․ Ղևոնդ Ալիշան – 200․ Հոբելյանական գիտական նյութերի ժողովածու», Երևան, 2021, ՀՀ ԳԱԱ, «Գիտություն» հրատ․, էջ 154-178:
12. Ալբերտ Մակարյան, Աստղիկ Սողոյան, Իրապատում հեքիաթը Հակոբ Պարոնյանի «Թատրոն. բարեկամ մանկանց» պարբերականի ժանրայի համակարգում, 2020 | Հոդված/Article, Երևան, 2020, էջ 23-33:
13. Երվանդ Օտյանի «Մեր երեսփոխանները» պատմական լույսի ներքո, 2020 | Հոդված/Article, «Երվանդ Օտյան և Լևոն Շանթ», ծննդյան 150-ամյակներին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2020, ԵՊՀ հրատ., էջ 67-75:
14. Ալբերտ Մակարյան , Աստղիկ Սողոյան, Հրաշքի մոտիվը աստվածաշնչյան պատումների համապատկերում («Թատրոն. բարեկամ մանկանց»), 2019 | Հոդված/Article, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2019, թիվ 2 (44), էջ 60-69:
15. Ալբերտ Ա. Մակարյան , Աստղիկ Վ. Սողոյան, Գիգեսի մատանու առասպելը. Հակոբ Պարոնյանից մինչև Ջոն Թոլքին, 2019 | Հոդված/Article, «ՎԷՄ» համահայկական հանդես, Երևան, 2019, թիվ 3 (67), էջ 71-84:
16. Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջեր»-ը և ֆրանսիական «Պոլիշինել» երգիծաթերթը, 2019 | Հոդված/Article«Հայ-ֆրանսիական գրապատմական առնչություններ», Գիտական նստաշրջանի ժողովածու, ՀՊՄՀ, Երևան, 2019, էջ 63-73:
17. Բանասիրական մի ճշգրտում «Պաղտասար աղբար»-ի առիթով, 2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 17-24:
18. Հակոբ Պարոնյանի «Պաղտասար Աղբար» կատակերգության առաջին գրախոսության իմացական արժեքը, 2018 | Հոդված/Article, «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 3 (27), էջ 3-22:
19. Խորեն Գալֆայան (Նար-Պեյ). մարդը և կատակերգակը, 2018 | Հոդված/Article, «Հայագիտության հարցեր», ԵՊՀ, 2018, թիվ 1 (13), էջ 119-139:
20. Եվրոպականի ու ասիականի փոխհարաբերության գեղարվեստական ընկալումը Հակոբ Պարոնյանի «Լեռը մարգարէին քով չերթա նէ՝ մարգարէն լեռան քով կերթա» երգիծապատումի մեջ, 2018 | Հոդված/Article, «ՎԷՄ» համահայկական հանդես, Երևան, 2018, թիվ 1 (61), էջ 59-74:
21. Պետրոս Դուրյանի կյանքի և ստեղծագործության ուսուցումը բուհում, 2018 | Հոդված/Article, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2018, թիվ 1 (39), էջ 100-110:
22. Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները», 2018 | Հոդված/Article,Վերջաբան՝ Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները» գրքում, «Անտարես» հրատ., Երևան, 2018, 200 էջ, էջ 154-197:
23. Կրկին Պարոնյանի հետ (նոր ընթերցումներ), 2018 | Գիրք/Book, Մենագրություն, «Անտարես» հրատ., Երևան, 2018, 312 էջ:
24. Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան, Աշոտ Գալստյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, 2018 | Գիրք/Book, Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 256 էջ:
25. Albert Makaryan , Tigran Simyan, On Functional-Typological Plot of "Little Red Riding Hood" in European and Armenian Contexts, 2018 | Հոդված/Article, Journal of comparative studies. 2018, 11 (40), pp. 42-60.
26. Tigran Simyan, Albert Makaryan, On functional-typological plot of ilittle red riding Hoodi in european and armenian contexts, 2018 | Հոդված/Article, Daugavpils: Daugavpils Universit‚tes AkadÁmiskais apg‚ds ìSauleî, 2018, 42-60 pp.
27. Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Վաչագան Ավագյան , Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան , Աշոտ Գալստյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4, 2017 | Գիրք/Book, Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2017թ․, 288 էջ, Հայաստան:
28. Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Սամվել Մուրա-դյան , Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 3, 2017 | Հոդված/Article, «Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017:
29. Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան , Սամվել Մուրա¬դյան , Ռուբեն Սաքապետոյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 2, 2017 | Հոդված/Article, «Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017:
30. Ալբերտ Ա. Մակարյան , Աստղիկ Վ. Սողոյան, Հանրահայտ մի հեքիաթի փոխադրության հետքերով. Շառլ Պերրո, Գրիմ եղբայրներ, Հակոբ Պարոնյան, 2017 | Հոդված/Article, «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 4 (60), 2017, էջ 123-140:
31. Ալ. Մակարյան , Ա. Սողոյան, Ռափայել Պատկանյանի վիպաշխարհը, 2016 | Հոդված/Article, «ՎԷՄ» համահայկական հանդես, թիվ 3 (55), Երևան, 2016, էջ 85-118:
32. Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Լեոնիդ Թելյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1, 2016 | Գիրք/Book, Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ, Հայաստան:
33. Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Լեոնիդ Թելյան , Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2, 2016 | Գիրք/Book, «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ:
34. Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Սամվել Մուրադյան , Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3, 2016 | Գիրք/Book, «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 272 էջ, Հայաստան:
35. Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները», 2016 | Հոդված/Article, «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (53), «Վէմ հանդէս» ՍՊԸ, Երևան, 2016, էջ 68-97:
36. Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները» (մի քանի դիտարկումներ), 2016 | Հոդված/Article, «Հայագիտական հանդես», թիվ 2 (32), ՀՊՄՀ, 2016, էջ 102-116
37. Կառլո Գոլդոնի և Հակոբ Պարոնյան («Երկու տիրոջ ծառան» նույնանուն պիեսների համեմատական վերլուծություն), 2015 | Հոդված/Article, «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» (Գիտական հանդես), թիվ 2 (19), ԵՊՀ, Երևան, 2015, էջ 196-208:
38. Մ. Հալաջյան, Փ. Մեյթիխանյան , Ա. Ջրբաշյան , Ա. Մակարյան , Վ. Ավագյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4, 2015 | Գիրք/Book, Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 288 էջ:
39. Մ. Հալաջյան, Փ. Մեյթիխանյան , Ա. Ջրբաշյան , Ա. Մակարյան , Վ. Ավագյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2, 2015 | Գիրք/Book, Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 304 էջ:
40. Թագուհի Շիշմանյան (Օրիորդ Մենիկ), 2015 | Գիրք/Book, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2015, 204 էջ:
41. Ա. Մակարյան , Ա. Շահնազարյան, Երգիծանքը հայ միջնադարյան գրականության մեջ (հայ և եվրոպական միջնադարյան երգիծանքի համեմատական քննություն), 2014 | Հոդված/Article, «Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 1, Երևան, 2014:
42. «Վերք Հայաստանի...» վեպի դասավանդման մի քանի հարցեր, 2014 | Հոդված/Article, «Մանկավարժական միտք» ամսագիր, թիվ 1, Երևան, 2014:
43. Հակոբ Պարոնյանը մանկավարժ, 2014 | Հոդված/Article, «Մանկավարժության հիմնախնդիրները. միջազգային գիտաժողով», Երևան, 2014, 17-18 հոկտեմբեր:
44. Մ. Հալաջյան, Փ. Մեյթիխանյան , Ա. Ջրբաշյան , Ա. Մակարյան , Վ. Ավագյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2, 2013 | Գիրք/Book, Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 320 էջ:
45. Հրանտ Թամրազյան (Առաջաբան Հրանտ Թամրազյան, Երկեր, հ.Դ գրքում), 2013 | Հոդված/Article, «Նաիրի», 2013, էջ 3-22:
46. Ա. Մակարյան, Ս. Թումանյան, Էլջին Գրոսքլոուսը և իր «Արարատ» վեպը, 2013 | Հոդված/Article, «Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (41), Երևան 2013, էջ 70-116:
47. Ալբերտ Մակարյան, Հարություն Ալամդարյան, 2013 | Գիրք/Book, Մենագրություն, 2-րդ հրատարակություն, Երևան, 2013, 193 էջ, Փ. Մեյթիխանյան, Ա. Մակարյան , Ա. Ջրբաշյան , Ռ. Սաղաթելյան , Վ. Ավագյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս, 2012 | Գիրք/Book, Երևան, 2012, 176 էջ:
48. Փ. Մեյթիխանյան , Ա. Մակարյան , Ա. Ջրբաշյան , Ռ. Սաղաթելյան , Վ. Ավագյան, Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, IV մաս, 2012 | Գիրք/Book, Երևան, 2012, 248 էջ:
49. Ա. Մակարյան , Ա. Շահնազարյան, Նորահայտ էջեր Օտյանների գերդաստանից, 2012 | Հոդված/Article, «Բանբեր Երևանի Մատենադարանի» հանդես, թիվ 19, Երևան, 2012, էջ 359-378:
50. Տրոհված միջուկի հայտնությունը, 2012 | Հոդված/Article, «Վէմ», համահայկական հանդէս, Երևան, 2012, թիվ 1 /37/, հունվար-մարտ:
51. Ասք ներքին ժամանակի (Գրախոսություն Հր. Թամրազյանի` «Բանաստեղծություններ, էսսեներ, գրական դիմանկրներ, հոդվածներ» գրքի մասին), 2011 | Հոդված/Article, «Ազգ», թիվ 11, Երևան, 2011:
52. Հակոբ Պարոնյանի «Պտույտը...» ակնարկաշարի նորահայտ տարբերակները,, 2011 | Հոդված/Article, «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 2, Երևան, 2011
53. Լ. Սաֆարյան , Ա. Մակարյան, Տխուր հայը (Էլիաս Կանետիի ինքնակենսագրական եռապատումը), 2011 | Հոդված/Article, «Վէմ» համահայկական հանդես, Երևան, 2011, թիվ 2(34), էջ 217 (I) - 232 (XV):
54. «Նոճյաց տղայի» առասպելը (Պետրոս Դուրյանի ծննդյան 160-ամյակի առիթով), 2011 | Հոդված/Article, «Գիտության աշխարհում» հանդես, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2011, թիվ 3, էջ 28-34:
55. «Հասկեր. մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք», 2010 | Հոդված/Article, Հայ մանկական առաջին պարբերականը, թիվ 1, Երևան, 2010:
56. Թագուհի Շիշմանյան` արևմտահայ գրականության կորուսյալ ասուպը, 2010 | Հոդված/Article, «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 4, Երևան, 2010:
57. Արևմտահայ երևելի գրագետը (Թեոդիկ), 2009 | Հոդված/Article, «Նոր-Դար», թիվ 3-4, Երևան, 2009:
58. Կաֆկայի «Հաշվետվություն ակադեմիայի համար» պատմվածքը, 2009 | Հոդված/Article «Հայոց լեզու և գրականություն», թիվ 3-4, Երևան, 2009:
59. Ալ. Մակարյան , Հ. Շարուրյան, Լևոն Շանթի «Հին աստվածները» և Վիլյամ Գոլդինգի «Սրաձողը» (Համեմատական վերլուծություն), 2009 | Հոդված/Article, Երևան, «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (26), ապրիլ-հունիս, 2009,Ալ. Մակարյան (ԵՊՀ, Հայ գրականության ամբիոն):
60. Հայագիտության անխոնջ նվիրյալը (պրոֆ. Ս. Պ. Մուրադյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ), 2005 | Գիրք/Book, «Երևանի համալսարան», 2005:
61. Հարություն Ալամդարյան, 2005 | Գիրք/Book, Մենագրություն, Երևան, 2005, 193 էջ:
62. «Չափաբերականք» ժողովածուի տաղաչափական արվեստի և որոշ գաղտնագրումների շուրջ, 2004 | Հոդված/Article, «Նոր-Դար», թիվ 1-2, Երևան, 2004:
63. Հարություն Սըվաճյանի երգիծական մանրապատումները, 2004 | Հոդված/Article, «Նոր-Դար», թիվ 3, Երևան, 2004:
64. Ղևոնդ Ալիշանը և ազգային նոր երգի ծնունդը, 2004 | Հոդված/Article, «Համատեքստ - 2004», Երևան, 2004:
65. Հակոբ Պարոնյանը ժամանակակիցների հուշերում և վավերագրություններում, 2004 | Հոդված/Article, Դասագիրք, Երևան, 2004:
66. «Երրորդ ապստամբությունը» (Արևմտահայ ութսունականների իրապաշտական շարժման պատմությունից), 2003 | Հոդված/Article, «Համատեքստ - 2003», Երևան, 2003:
67. Գրական դիմանկարի ժանրային տրոհումները «Մամուլ» երգիծահանդեսի էջերում, 2002 | Հոդված/Article, «Համատեքստ - 2002», Երևան, 2002:
68. Գրական դիմանկարի ժանրային ինքնօրինակությունները, 2002 | Հոդված/Article, «Կանթեղ», թիվ 2, Երևան, 2002:
69. Կիսադեմքերը քողավորած գրագիտուհին (Սիպիլը գրական դիմանկարիչ), 2002 | Հոդված/Article, «Նոր-Դար», թիվ 1, Երևան, 2002:
70. Գրական դիմանկարը «Բյուզանդիոնի» էջերում, 2002 | Հոդված/Article, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 1, Երևան, 2002:
71. Գրական դիմանկարի նախանմուշները (Հարություն Սըվաճյանը ժանրի ձևավորման առաջամարտիկ), 2002 | Հոդված/Article, «Կանթեղ», թիվ 1, Երևան, 2002:
72. Արևմտահայ գրական դիմանկարը, 2002 | Հոդված/Article, Մենագրություն, Երևան, 2002:
73. Գրական դիմանկարի զոհրապյան դպրոցը, 2002 | Հոդված/Article, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», թիվ 1, Երևան, 2002:
74. Գրական դիմանկարը «Բյուզանիոնի» էջերում, 2002 | Հոդված/Article, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 211-214:
75. Նահապետ Քուչակ. ուսումնասիրություններ, հոդվածներ, հայրեններ, 2001 | Հոդված/Article, Դասագիրք, Երևան, 2001:
76. Գրիգոր Զոհրապ, հատոր Ա, 2001 | Հոդված/Article, Դասագիրք, Երևան, 2001:
77. Գրիգոր Զոհրապի դիմանկարները, 2001 | Հոդված/Article, «Կանթեղ», թիվ 6, Երևան, 2001:
78. Մատթեոս Մամուրյանի դիմանկարները, 2001 | Հոդված/Article, «Կանթեղ», թիվ 4, Երևան, 2001:
79. Պարոնյանական մի դիմանկարի առիթով, 2001 | Հոդված/Article, «Նոր-Դար», թիվ 1, Երևան, 2001:
80. Բեկորներ Հակոբ Պարոնյանի կյանքից, 2000 | Հոդված/Article, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 133-142:
81. Բեկորներ Հակոբ Պարոնյանի կյանքից, 2000 | Հոդված/Article, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, Երևան, 2000:
82. Տաղանդավոր գրականագետի և համարձակ հետազոտողի հանդիպումը, 1998 | Հոդված/Article, «Երևանի համալսարան», թիվ 2 - 3, Երևան, 1988:
83. Գիտությունների մեր նոր դոկտորները,1996 | Հոդված/Article, «Երևանի համալսարան», 1996
84. «Ես, պարոններ, ես պիտի ծիծաղեմ», 1993 | Հոդված/Article, «Հայաստանի Հանրապետություն», 31 մայիսի, Երևան, 1993:
85. Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջերը», 1988 | Հոդված/Article, Մենագրություն, Երևան, 1988:
86. Հրանտ Սմբատի Թամրազյան. կենսամատենագիտություն, 1987 | Հոդված/Article, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 1987:
87. «Ազգային ջոջերի» գրական նախատիպերը, 1985 | Հոդված/Article, «Սովետական գրականություն», թիվ 6, Երևան, 1985:
88. Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջերի» ստեղծագործական պատմությունը, 1985 | Հոդված/Article, «Հայոց լեզու և գրականություն», պրակ 5 - 6, Երևան, 1985:
89. Իրականի և գեղարվեստականի հարաբերակցությունը «Ազգային ջոջերի» կերպարներում (Մկրտիչ Տիգրանյանի դիմանկարը), 1985 | Հոդված/Article, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (55), Երևան 1985թ., էջ 165-170:

Awards

Letter of acknowledgement by the president of RA, ‘Golden medal’ by YSU

Languages:Russian, German, English (with the help of dictionary )

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image