Alvard Avagyan
15.02.2016

Elder assistant

58allaavag@mail.ru

Elder assistant/Chair of Biology, Chemistry and Their Teaching Methods

Education
1993- Armenian State Pedagogical Institute after Kh.Abovyan, graduate school
1987- PhD student of Armenian State Pedagogical Institute after Kh.Abovyan
1981- faculty of biology, chemistry and geography by Armenian State Pedagogical Institute after Kh.Abovyan

Work Experience
1994- up to now Armenian State Pedagogical University after Kh.Abovyan,
elder assistant of chair of biology and its teaching methods
1982-1990- Deputy director on educational part at the school in Hrazdan region village Marmarik
1981-1994- teacher of biology and chemistry at the school in Hrazdan region village Marmarik

Scope of Academic Interests
Modern problems of pedagogy and psychology
Botany, teaching methods, literature

Publications
1. Ավագյան Ա.Լ., Հարությունյան Լ.Վ., Մկրտչյան Ռ.Հ., Դպրոցամերձ հողամասերի ձևավորման սկզբունքները «Գյուղատնտեսական հիմունքներ» առարկայի արդյունավետ դասավանդման նպատակով, «Ագրոարդ, գիտություն և արտադրություն» ամսագիր, N4, 1991թ., էջ 48-56
2. Ավագյան Ա.Լ., Հարությունյան Լ.Վ., Պողոսովա Ա.Վ., Փողոցների նախագծման և կանաչապատման սկզբունքները երկրաշարժավտանգ ռեգիոններում, Сборник материалов Международной научной конференции, Ереван, 2008г, стр. 24-28
3. Աղաջանյան Մ.Ա., Ավագյան Ա.Լ., Ապագա մանկավարժի բնապահպանական աշխարհայացքի, բարոյականության և մշակույթի ձևավորման խնդիրները// ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, էջ 155-158, Երևան, 2018

Languages:
Armenian
Russian
French

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image