Armine Ashotovna Hakobyan
03.01.2016

PhD Doctor of Arts, Lecturer

hakobyanarmine33@aspu.am

Associate Professor /Chair of Music Education

Education
Yerevan State Conservatory after Komitas 2006-2009 Post-graduate studies, department of Musicology; PhD
Yerevan State Conservatory after Komitas 2001-2006 Department of Musicology; Master’s Degree
Yerevan State Music College after R. Meliqyan 1997-2001

Work experience
Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan, lecturer 2017-current
Yerevan State Musical-pedagogical College after A. Babajanyan, lecturer 2006-2017

Publications
1. Ա․ Հակոբյան, ,,Դուդուկի Ձեռնարկ,, Երաժշտական Հայաստան, թիվ 2 /17/ 2005, էջ 29-30
2. Ա. Հակոբյան, ,,Սայաթ-Նովայի մի երգի պատմության շուրջ,, , Աշուղական արվեստի միջազգային փառատոն նվիրված մեծն Սայաթ-Նովային, գիտաժողովի զեկուցման դրույթներ, 24-26 հոկտեմբերի, էջ 43-45
3. Ա․ Հակոբյան, ,,ժողովրդական երգի և ժողովրդամասնագիտացված արվեստի առանձնահատկությունները,, ՀՀԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական երրորդ նստաշրջան,․ Երևան, 2008, էջ118-124
4. Ա․ Հակոբյան, ,,Ակնա երգերը իբրև գուսանական արվեստին վերագրվող նմուշներ,, ՀՀԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական չորրորդ նստաշրջան,․ Երևան, 2010, էջ204-211
5. Ա․ Հակոբյան, ,,Միջնադարյան ժողովրդապրոֆեսիոնալ երաժշտական ստեղծագործության լեզվաոճական առանձնահատկությունները ,,Երաժշտական Հայաստան, թիվ 1 /36/ 2010, էջ 17-21
6. Ա․ Հակոբյան, ,,Գուսաններն իբրև աշխարհիկ մասնագիտացված արվեստի կրողներ, հին և միջնադարյան Հայաստանում ,, Երաժշտական Հայաստան, թիվ 1 /36/ 2010, էջ 22-24
7. Ա. Հակոբյան, ,,Միջնադարյան ժողովրդապրոֆեսիոնալ երաժշտական ստեղծագործության լեզվաոճական առանձնահատկությունները,,, Ժէ. 00.02- ,,Երաժշտական արվեստ,, մասնագիտությամբ արվետագիտության թեկանծուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն
8. Արաբկիր-Երգեր տպագիր https://www.houshamadyan.org Houshamadyan e. V. (non-profit Organisation) Berliner Str. 100 13189 Berlin Germany 25․01․2016 թ․ 27 էջ
9. Մուշ- Երգ ու պար տպագիր https://www.houshamadyan.org Houshamadyan e. V. (non-profit Organisation) Berliner Str. 100 13189 Berlin Germany 21․11․2016 թ․ 26 էջ
10. Ա․ Հակոբյան ,,Մշո դաշտի ծիսական երգերը,, Երաժշտական Հայաստան, թիվ 2 /55/ 2018, էջ 4-8
11. Ա. Ա. Հակոբյան Գուսանական արվեստի երաժշտական լեզվի առանձնահատկությունները, ,,Երաժշտական Հայաստան,, համար 1, /58/, Երևան 2020, էջ 74-77
12. Ա. Ա. Հակոբյան ,,Կռունկ երգը և հեղինակային արվեստի բնութագրական գծերը,, Մանկավարժական միտք Երևան 2021,2 /75/ էջ 314-322
13. Ա. Ա. Հակոբյան Հայ գուսանական երգարվեստի երաժշտական լեզվի որոշ առանձնահատկություններ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, հեղինակային հրատարակություն 2021, 61 էջ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8660-0047

Languages
Armenian, Russian, English

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image