Gagik S. HARUTYUNYAN
10.02.2016

PHD, Doctor of History, professor

harutyunyangagik17@aspu.am  

Doctor of History (Ph.D. in History), professor/Professor in the Department of the World History in its Teaching Methodics

Education
Yerevan State University, Faculty of History
Post-graduate study (1983-1986), Department of Medieval History

Yerevan State University, Faculty of History
Graduate study (1978-1983), Department of History (Diploma with honor)

Academic Credentials
Doctor of History (Ph.D. in History), Associate professor
“Popery and the Kingdom of Cilician Armenia in the mid 13rd and 14th century”
(№ 006 Specialized Council of the SCC attached to the Institute of the Oriental Studies in the National Academy of Science of the Republic of Armenia)

Work Experience
Armenian State Pedagogical University after Xachatur Abovyan, Faculty of History Department of World History and its Teaching Methodics Associate professor (2010 to present)

Armenian State Pedagogical University after Xachatur Abovyan, Faculty of History Department of World History and its Teaching Methodics Deputy Head (2010-2015)

Yerevan State University, Faculty of History
Department of World History
Visiting/Associate professor (1989 to present)

Courses
Undergraduate degree Medieval History
Master’s degreeThe Teaching Issues of the Ancient and Medieval History

Scope of Academic Interests
The History of Popery
The Relationship between the Crusades in the East and the Kingdom of Cilician Armenia

Membership
Member of the Armenian Association of World History
Անդամակցությունը
Publications
1. Համաշխարհային պատմություն, Միջին դարեր, 7-րդ դասարան, Երևան, «Զանգակ», 2014,
2. Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, Երևան, «Զանգակ», 2014,
3. Հայոց պատմություն, ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքեր, 10-րդ դասարան, Երևան, «Զանգակ», 2014,
4. Հայոց պատմություն, ակադեմիական բազմահատորյակ, Հ. 2, Գիրք Բ (համահեղինակ) , Երևան, 2014,
5. Հայոց հասարակության և մշակույթի մոդելի վերակառուցման հիմնախնդիրները (13-րդ դարի երկրորդ կես-14-րդ դարի սկիզբ), Պատմության հարցեր. Տարեգիրք, Երևան, 2013, թիվ 2,
6. Հայոց պատմություն, ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքեր, 10-րդ դասարան, Երևան, «Զանգակ», 2014, Էջ 183-198,
7. Հայոց պատմություն, ակադեմիական բազմահատորյակ, Հ. 2, Գիրք Բ (համահեղինակ), Էջ 114-144,
8. Հայոց հասարակության և մշակույթի մոդելի վերակառուցման հիմնախնդիրները (13-րդ դարի երկրորդ կես-14-րդ դարի սկիզբ), Պատմության հարցեր. Տարեգիրք Երևան, 2013 թիվ 2, Էջ 45-64,
9. «Ֆրիդրիխ Առաջինը քաղաքակրթությունների բախման խաչմերուկում»,Անհատը պատմության հոլովույթում, գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2015, Էջ 82-96, (համահեղինակ):

Languages

Armenian, Russian, German

 

 

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image