Haykuhi Mukoyan М.
18.02.2016

Doctor of Pedagogy, Associate Professor

mukoyanhaykuhi22@aspu.am

Doctor of Pedagogy, Associate Professor/Chair of Fine Arts

2007-2010 I have already applied for postgraduate studies at the Chair of History, Theory and Culture of Fine Arts in Pedagogical University.
1986-1991 The Yerevan polytechnic institute Specialty the Automated control systems

Academic Credentials
2011 - The degree of Doctor of Pedagogy. Thesis topic - Formation of artistic interests of students in the teaching process of computer design. Professional advice Pedagogy - 020.

Work Experience

Since 2016 Associate Professor Armenian state pedagogical university after Khachatur Abovyan, Associate Professor of computer graphics
2012 - 2016 Armenian state pedagogical university after Khachatur Abovyan, lecturer of computer graphics
2015-2016 French Higher Engineering Institute in Armenia, lecturer of computer literacy
2012-2014 Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences, lecturer of Informatics
2011-2012 Yerevan Mesrop Mashtots University, lecturer of Informatics
2008-2012 Lyceum of Anania Shirakatsy, the teacher of computer science
2001-2004 Lyceum at the Yerevan university of foreign languages, the teacher of computer science
1995-2008 The Yerevan state humanitarian college, the teacher of computer science

Courses
Bachelor’s: Computer graphics
Master’s degree course: Computer design, Design, Design methods of teaching, Child rearing artistic modern technology, Computer graphics in fine arts preschool activities, Computer graphics.

Scope of Academic Interests
Computer graphics and design, information technology. CAD systems and three-dimensional modeling (Autodesk AutoCAD, 3DS Max), two- and three-dimensional design. Educational and artistic modern technologies.

Publications 2 methodical manual, 19 article:
2010- 2015 թ.թ. publications:
1. Համակարգչային տեխնոլոգիաների նշանակությունը գրաֆիկական առարկաների ուսուցման գործընթացում: Կրթությունը և գիտությունը Արցախում Թիվ 3-4. 2010 թ.
2. Գեղարվեստական հետաքրքրությունների ձևավորումը համակարգչային դիզայնի ուսուցման գործընթացում Մանկավարժական միտք Թիվ 3-4. 2010 թ.
3. Կրտսեր դպրոցներում նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման առավելությունները Մանկավարժական միտք Թիվ 3-4. 2011 թ.
4. Կրտսեր դպրոցականների ստեղծագործական մտածողության ձևավորման հիմնախնդիրը Մանկավարժական միտք Թիվ 1-2. 2012 թ.
5. Կրտսեր դպրոցներում համակարգչային գրաֆիկայի օգտագործման առավելությունները Մանկավարժական միտք Թիվ 3-4. 2012 թ.
6. Հիմնական դպրոցում կերպարվեստային գոծունեության գործընթացում համակարգչային գրաֆիկայի կիրառմամբ սովորողների ստեղծագործական ունակությունների զարգացումը: Ժամանակակից դպրոցի նորարարություններ և ավանդույթներ: VI Միջազգային հեռակա գիտապրակտիկ գիտաժողով Չեբոկսարի 2012թ.
7. Համակարգչային գրաֆիկայի ազդեցությունը հիմնական դպրոցի սովորողի զարգացման վրա: XIII Միջազգային գիտապրակտիկ գիտաժողով: Նոր մանկավարժական տեխնոլոգիաներ Մոսկվա 2013թ.
8. Coreldraw X5 Անգլիական և ռուսական տարբերակներ Ուսումնական ձեռնարկ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, 2013թ.
9. Կոմպետենտության մոտեցման պայմաններում համակարգչային գրաֆիկայի ուսուցման առանձնահատկությունները Մանկավարժական միտք հանդեսի Թիվ 1-2 2014 թ
10. Coreldraw ծրագրի առանձնահատկությունները ներբուհական պրակտիկայի գործընթացում Մանկավարժական միտք Թիվ 3-4. 2014 թ.
11. Հանրակրթական դպրոցում համակարգչային գրաֆիկայի օգտագործման առավելությունները Կրթությունը և գիտությունը Արցախում Թիվ 1-2. 2015 թ.

Languages
Armenian, Russian, English

 

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image