Gevorg Melkon Karapetyan
15.02.2016

Doctor of Geography Sciences, Professor

karapetyangevorg14@aspu.am

Doctor of Geography Sciences, Professor/Chair of Geography and its Teaching Methods

Education
Higher, Doctorate, PhD, Lomonosov Moscow State University, Yerevan, State University, Faculty of Geography

Academic Credentials
Doctorate-“Cartographic rationale of evaluation and prediction of modern dinamics of mountainous terrain”, difended in 14.10.2015 in Physical geography, biological geography, geography of soils and geochemistry of landscapes specialty.
PhD-“Cartographic methods of terrain dynamics of Sevan basin”, 05.06.1974, Faculty of Geography, Moscow State University , in “Cartography” specialty.

Work Experience
2013-to present- Professor at the Chair of Geography and its Teaching Methods, Faculty of Biology, Chemistry and Geography, ASPU
2008-2013-Head of Chair of Physical Geography, Faculty of Biology, Chemistry and Geography, ASPU
2002-2003-Associate professor of Chair of Physical Geography, Faculty of Biology, Chemistry and Geography, ASPU
1982-2002-Associate professor at the Chair of Physical Geography, Faculty of History and Geography, ASPU
1979-1982-RA NA NAS Institute of Geological Sciences, senior researcher of geography department
1971-1979- RA NA NAS Institute of Geological Sciences, senior researcher of geography department, junior Researcher
1968-1971- RA NA NAS Institute of Geological Sciences, PhD student
1967-1968- RA NA NAS Institute of Geological Sciences, Engineer and cartographer
1966-1967- RA NA NAS Institute of Geological Sciences, Laboratory Assistant

Courses
Bachelor
• Topography
• Cartography
• RA Physical Geography
Master
• Geographical main theories
• Vocational Cartography
• Evaluation Issues of risks of economical usage of mountainous areas

Scopes of Academic Interests

Evaluation and management issues of cartography of mountainous areas’ dynamics and risks of economical use of mountainous geosystems by natural research and cartographic methods

Trainings
2016-“Interactive Information Technology” and “Interactive Skills”, ASPU
01.12.2015-20.12.2015 - “Strengthening DRR in the Pedagogical Curriculum”, ASPU


Membership
1. ASPU Scientific Council member
2. Member of scientific degree awarding 005 professional council, YSU
3. “Geodesy and Cartography” Center NGO production council member
4. Council member of the Faculty of Biology, Chemistry and Geography

Publications

1. Գ. Կարապետյան, Ա. Կարապետյան, Կոնստրուկտիվ աշխարհագրության պրագմատիկ նշանակությունը բնական ռեսուրսները ընդունելի ռիսկերով օգտագործման գործընթացում /ՀՀ տարածքի օրինակով/, Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները, միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2018 թ. էջ 105-109
2. Գ. Կարապետյան, Ա. Կարապետյան, 20-րդ դարի 20-ական թվականներից հետո ՀՀ-ում իրականացված երկրագրական հիմնական հետազոտությունները և քարտեզագրական աշխատանքները ՀՀ և մերջավոր արտասահմանյան երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան 2017 թ. էջ 30-36
3. Գ. Կարապետյան, Ա. Կարապետյան, Կոնստրուկտիվ աշխարհագրության հետազոտությունների մեթոդաբանությունը, կիրառական ոլորտները, պրագմատիկ նշանակությունը, մենագրություն, Լուսաբաց Հրատ., Երևան 2017 թ. 222 էջ
4. Գ. Կարապետյան, Ա. Կարապետյան, ՀՀ տարածքը որպես բնակության էքստրեմալ միջավայր և բնակչության անվտանգության ապահովման արդի հիմնախնդիրները, ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ գիտական և գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, 2017թ. էջ 75-80
5. Գ. Կարապետյան, Ա. Կարապետյան, Քարտեզագիտության և քարտեզագրության զարգացման ընթացքը ՀՀ և դրանց ժամանակակից հիմնախնդիրները. ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր, Հ.1 /30/, Երևան, 2016թ. էջ 94-99
6. Գ. Կարապետյան, Ա. Կարապետյան, Աշխարհագրական օբյեկտների և երևույթների բացասումների ձևերն ու մոդելավորման ընթացքը դրանց համալիրային քարտեզների կազմման ժամանակ, Հայկական լեռնաշխարհ, Հանրապետական Գիաժողովի նյութեր, Երևան, 2015 թ. էջ 30-36
7. Գ. Կարապետյան, Դ. Կարապետյան, Քարտեզագրության դերը սովորողների գեղագիտական դաստիարակության գործընթացում, Հայկական Լեռնաշխարհ /Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր/ Երևան, 2015 թ. Էջ 470-478
8. Գ. Կարապետյան, Ա. Կարապետյան, Բնական ռեսուրսների համալիրային /սինթետիկ/ քարտեզագրումը որպես Կոնստրուկտիվ աշխարհագրության պրագմատիկ բաղադրիչ /ՀՀ տարածքի օրինակով/ , Հայկական Լեռնաշխարհ /Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր/ Երևան, 2015 թ. Էջ 37-46

Languages: Russian, Georgian-fluent, English-fair

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image