Marianna Samvel Avagyan
15.02.2016

Candidate of pedagogical science, Asistent

avagyanmarianna44@aspu.am

Candidate of pedagogical science, Asistent/Chair of preschool pedagogy and methodology

Education
• 2004 – 2009 applicant at the chair of preschool pedagogy and methodology of Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan.
• 1999 – 2004 graduate student of the faculty of preschool pedagogy and methodology /the English language/ of Armenian State Pedagogical University named after Kh. Abovyan.

Work Experience
Since 2011up to now, lecturer at the chair of preschool pedagogy and methodology

Courses

Bachelor’s degree course
• Theory and methodology of child’s ecological education
• Methodology of teaching fine arts
• Preschool pedagogy

Scope of Academic Interests: Preschool pedagogy, Ecological education
Publications:
1. Ժողովածու ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 85-ամյակին \նախադպրոցական տարիքի երեխաների համագործակցությունը գործունեության տարբեր ձևերում, Երևան 2008թվ.\
2. Թեմատիկ զրույցները՝ որպես երեխաների համագործակցության ձևավորման միջոց: «Նախաշավիղ 1-2», 2009թ.
3. Նախադպրոցականի համագործակցային կարողությունների ձևավորման առանձնահատկությունները <<մեթոդական հանձնարարական>> Զանգակ -97,Երևան 2010
4. Նախադպրոցականի համագործակցության կարողությունների զարգացման առանձնահատկությունները «Մխիթար Գոշ» 2013թ.
5. ՛՛Формы, методы и средства формирования коммуникативной компетенции дошкольников в процессе сотрудничества'', Сибак, Личность, семья и общество. Вопросы педагогики и психологии, Москва 2016

Languages: Russian, English

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image