Martin Garegin Gilavyan
08.02.2016

Doctor of Philological Sciences, Professor

gilavyanmartin21@aspu.am

Doctor of Philological Sciences, Professor at the chair of Armenian New and Modern Literature and its Teaching Methods after Vache Partizuni

Education
1969 – Kh.Abovian Pedagogical Institute, Faculty of Armenian Philology

Academic Credentials
PhD, “Russian symbolism and eastern Armenian poetry”, 1982, Science Board of the Pedagogical Institute
Doctor of Philological Sciences, “Modern Armenian Poetry”, 1995, National Academy of Sciences of Armenia, Professional Counsel 003 of M.Abeghyan Institute of Literature

Work Experience
2013 up to now Professor at the chair of Armenian New and Modern Literature and its Teaching Methods after Vache Partizuni
2000 Professor at the chair of Armenian Literature and its Teaching Methods
1972-2000 Instructor at the chair of Russian and foreign literature

Courses
Bachelor’s degree course: Modern Armenian Literature
Master’s degree course: Directions of Armenian New and Modern Literature Development
Elective courses:
P.Sevak and the literary developments of the 1960’s
Literary and artistic directions
The poetry of the years of independence.

Scope of Academic Interests
Armenian New and Modern Literature, literary connections

Trainings
Training at Moscow Pedagogical Institute

Membership
Kh.Abovian Armenian State Pedagogical University, chief editor of the “Armenian Studies” scientific periodical
Member of M.Abeghyan Institute of Literature Professional Counsel

Publications
1.Ուսումնասիրությունները վերաբերում են հայ նորագույն և արդի շրջանների գրականությանը, հայ-ռուսական գրական կապերին:
2.Հրատարակել է «Ժամանակը և պոեզիան», Ե., 1992թ.:
3.«Պոեզիան և ժամանակի շարժումը» Ե., 2002թ. մենագրությունները,
4․«Քեզ հետ և առանց քեզ» բանաստեղծությունների ժողովածուն (Ե., 2003թ.):
5.«Ռազմիկ Դավոյանի բանաստեղծական դիմանկարը» («Հայագիտական հանդես» 2011, թ.է, «Սևակյան զանգերի նորօրյա ղողանջները», «Գարուն», 2011թ., 5-6:
6.«Տիպաբանական աղերսակցությունները հոգևոր մաքառումների բանաստեղծական արծարծումներում (Պ. Սևակ-Յու. Մարցինկավիչյուս)», «Հայագիտական հանդես», 2012թ. 3:
7.«Համո Սահյանը և 1960-ականների գրական շարժումը», «Գարուն», 2012թ., 11-12:
8.«Հայագիտական հանդես», «Վ. Պետրոսյանը և 1960-70-ական թթ. գրական-գեղարվեստական զարգացումները (ժողովածու)», «Հայագիտական հանդես», թիվ 1, Եր. 2014:
9.«Գոնսալո Գուարչ. «Հայկական տոհմածառը», «Գարուն», N9-10, 2015, Ս:
10.Սերունդների հետ, սերունդների կողքին, «Հայագիտական հանդես» (Հավելված), Ե., 2015:
(60-ից ավելի գիտական հոդվածներ):
11.Համո Սահյանի չափածո մատյանի վերջին էջերը, Հայագիտական հանդես, համար 2-րդ, էջ 10, Երեւան, 2017թ.:
12.Սիմվոլիզմը հայ պոեզիայում, ԱՁ «Արման Ասմանգուլյան», էջ 130, Երեւան 2017թ.:
13.Վահան Տերյանից Պարույր Սևակ ու մինչև մեր օրերը, ԱՁ «Արման Ասմանգուլյան», էջ 284, Երեւան, 2017թ.:
14. «Սերո Խանզադյանի «Գարեգին Նժդեհ» վեպը» «Առաջին Հանրապետության 100 ամյակին նվիրված» գիտաժողովի նյութեր, 129 էջ, էջ 49-54, Երեւան, 2018թ.:
15. Ֆրանսիական սիմվոլիզմը եւ արեւմտահայ բանաստեղծության առաջընթացի ուղին "«Հայ–ֆրանսիական գրապատմական առնչություններ» խորագրով գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովին: (Երեւան, 1 Նոյեմբերի, 2018թ.), ‹‹ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ›› "43-51 , Երեւան, հայերեն, 2019թ.:
16.Լեւոն Շանթը՝ բանաստեղծ, Լեւոն Շանթ-150 ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր., ՀՀ ԳԱԱ ‹‹Գիտություն›› հրատարակչություն, 2020թ., էջ 287-292:
17. «Պատմության հայեցակարգը քրոնոտոպի ընկալման կարեւոր միջոց»2021 | Հոդված/Article «Կեանքը եւ վէպի ընդգրկումները․ ազդեցութիւններ եւ զարգացման ուղենիշներ», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (27 Մայիս, 2021, Երեւան), Երևան, 2022, «ՎՄՎ-Պրինտ» հրատ, էջ 92-96:
18. Քրոնոտոպը որպես պատմության հայեցակարգի ընկալման կարեւոր միջոց, «Կյանքը և վեպի ընդգրկումները․ազդեցություն ներ և զարգացման ուղենիշներ» /Միջազգային առցանց գիտաժողով/ զեկուցում, 2021-ի, մայիսի 27/ Երեւան, 2022, էջ 92-96:

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-0710-8271  

Awards
“F.Nansen Medal”, “Pedagogical University Medal ”awarded by the RA Ministry of Education and Science for continuous pedagogical activity
Certificates of merit granted by the RA prime-minister and the Writers’ Union of Armenia
Participation in conferences organized at Sofia State University and Tbilisi Pedagogical Institute

Languages: Russian, French (with a dictionary)

 

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image