Naira Ararat Khachatryan
08.02.2016

Vice Dean for Academic Affairs, Faculty of Philology, Candidate of Philology, Associate Professor

khachatryannaira21@aspu.am

Candidate of Philology, Associate Professor/The Chair of New and Modern Armenian Literature and its Teaching Methods after Vache Partizuni

Vice Dean for Academic Affairs, Faculty of Philology

Education
1988 Philological Department of Vanadzor State Pedagogical Institute.
1986 Directing Department of the same institute.

Academic Credential
2005 Candidate of Philology (Ph.D.), theme: “A few questions of art of Hamo Sahian"

Work experience

From  2017 Vice Dean for Academic Affairs, Faculty of Philology
From 2013 the chair of New and Modern Literature and its Teaching Methods after Vache Partizuni, Associate Professor. 
Since 2011 the Chair of Armenian Literature and its Teaching Methods, Associate Professor.
Since 2007 Gyumri State Pedagogical Institute after Mikael Nalbandian, Department of Literature, Associate Professor, 
2005-2007 the same place, an Assistant Professor 
1998-2005 the same place, lecturer 
1988-1998 Armenian language, literature and history teacher in the Armenian schools of Georgia, also of Armenia

Courses
Bachelor’s degree course: History of Armenian Literature, Armenian Language and Literature

Master’s degree course: Poetry of Hovhannes Shiraz Hamo Sahyan

Scope of Academic interests
Professional industry news, new and modern literature, works of authors during the years of repressed personality cult.

Trainings
ASPU Google Classroom training for lecturer staff of ASPU (February 5 - January 25, 2016)

Memberships
Member of the scientific and cultural center “Hamo Sahyan”

Publications
1.Գրականագիտական և մեթոդական հոդվածներ, մենագրություն, ուսումնական ձեռնարկներ, գիտաուսումնական ֆիլմ, հոդվածների ժողովածու՝
Խորհրդանիշը Համո Սահյանի պոեզիայում, Զեկուցումների հիմնադրույթներ, մայիս 21-22, Երևան, 2001:
2. Քարափների լույսը,Նորք, 2, 2004:
3. Մարդը և բնությունը. Համո Սահյան 90, Հայոց լեզու և գրականություն,3-4. 2004:
4. Հայոց գրերը և Մեսրոպ Մաշտոցի կերպարը հայ ժամանակակից գրականության մեջ, Գյումրի, 2005թ.:
5. Արտահայտիչ ընթերցանության մեթոդիկա,/ ուսումնական օժանդակ ձեռնարկ/, Գյումրի, 2006թ., 60 էջ:
6. Մենագրութուն` « Քարափների լույսը», Արմավիր, 2007թ.,160 էջ:
7. Արտահայտիչ ընթերցանության մեթոդիկա առարկան և ծրագիրը, Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 2008թ.:
8. Խոսքի հնչման մշակույթը, հանրապետական գիտակա նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2008թ.:
9. Ժամանակակից պոեզիայի մի քանի հարցեր, գիտաժողովի նյութեր,համահեղինակ, Գյումրի, 2009:
10. Խեղված ճակատագրեր, Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 2009:
11. Սիրո և լույսի խորհուրդը Մարո Մարգարյանի պոեզիայում , գիտաժողովի նյութեր , համահեղինակ, Գյումրի, 2009:
12. Ժամանակակից հայ արձակի էջերից (Ալիս Հովհաննիսյան), Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2009թ.:
13. Հովհաննես Թումանյանը հրապարակագիր, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2009թ.:
14. Պարույր Սևակի « Սայաթ-Նովա մենագրությունը», Գրտաժողովի նյութեր, համահեղինակ,Գյումրի, 2009:
15. Մարդու և բնության մտերմությունը Համո Սահյանի պոեզիայում, Գիտաժողովի նյութեր, համահեղինակ, Գյումրի, 2009:
16. Ժամանակակից հայ պոեզիա (Ռազմիկ Դավոյան), Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Վանաձոր, 2010թ.:
17. 19-րդ դարասկզբի կրոնական տարաձայնությունները հայ գրականության մեջ /Ագապի/, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի 2011թ.:
18. Արևմտահայ առաջին վեպի հարցի շուրջ (Հովհաննես Հիսարյան), հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2011թ.:
19. Կարեն Միքայելյանի պատմվածքների մի շարք առանձնահատկություններ, Գիտական տեղեկագիր, պրակ բ, թիվ 2, Գյումրի, 2013թ.:
20. Կարեն Միքայելյանի կյանքի և ստեղծոգործության համառոտ բնութագիրը, Մայրենի լեզու և գրականություն, Երևան, 2013թ:
21. Հնչարտաբերում /ուսումնական ձեռնարկ /, համահեղինակներ` Հ.Մ. Գրիգորյան, Ն.Ա. Խաչատրյան…,Երևան, 2014թ.,96 էջ:
22. Կարեն Միքայելյանի արձակի հիմնական թեմաները, ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու,/ 2012թ. դեկտեմբերի 14/, 2-րդ պրակ, Երևան, 2014թ.:
23. 2014թ. ապրիլին նկարահանել եմ 40 րոպե տևողությամբ « Սկիզբ է չասված հեքիաթի» խարագրով գիտաուսումնական ֆիլմ` նվիրված Համո Սահյանի ծննդյան 100-ամյակին: Ֆիլմի տեքստը կարդում եմ ինքս, միաժամանակ ֆիլմի հեղինակն եմ , սցենարիստը և օպերատորը: Ֆիլմը ցուցադրվել է «Երկիր մեդիա» / 14.04.2014թ.-ին/, և « Շանթ» հեռուստաընկերություններով:
24. Մանկահասակների հնչարտաբերման թերությունների վերացման ուղիները, /ուսումնական ձեռնարկ /, համահեղինակներ` Հ.Մ. Գրիգորյան, Ն.Ա. Խաչատրյան…,Երևան, 2014թ., 63էջ:
25. Վարդգես Պետրոսյանի « Հայկական էսքիզները». արժանապատվությունն ու ստորագրության պատիվը, Հայագիտական հանդես, թիվ 1/25,հավելված, Երևան,2014:
26. Երկխոսություն երկնքից. Համո Սահյան- Մարիա Հակոբյան, Հայագիտական հանդես,հավելված, Համո Սահյան-100, Երևան, 2015:
27. « Պայծառ համաստեղության» չխամրող փաղանգը,Հայագիտական հանդես, հավելված, թիվ 1/29/, Վաչե Պարտիզունի – 100, Երևան, 2015:
28. Մենք ապրելու ենք, « Եղեգան փող» գրական –գեղարվեստական պարբերաթերթ, ապրիլ- մայիս, Գյումրի,2016:
29. Հովհաննես Շիրազն ու ազգային ողբերգությունը, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2016։
30. Տարօրինակ է սերը, բարեկամ , « Եղեգան փող» գրական –գեղարվեստական պարբերաթերթ, դեկտեմբեր-հունվար, Գյումրի,2016-17:
31. Հրանտ Մաթևոսյանի վաղ շրջանի ստեղծագործությունների շուրջ, Մաթևոսյանական ընթերցումներ,Երևան,2017:
32. Ուղեկիցներիս երթուղիներով /գրականագիտական հոդվածների ժողովածու/, Երևան, 2017, 104 էջ:
33. Համո Սահյան թեմայի ուսումնասիրումը ավագ դպրոցում: «Հանրապետական գիտական նստաշրջան՝նվիրված ՀՊՄՀ հիմնադրման 95-ամյակին» գիտաժողովի նյութեր Երեւան, 2018թ., էջ 99-109:
34. Անհատի ու իշխանության խնդիրը Հրանտ Մաթեւոսյանի «Նանա իշխանուհու կամուրջը» վիպակում: «Առաջին Հանրապետության 100 ամյակին նվիրված» գիտաժողովի նյութեր, 129 էջ, Երեւան, 2018թ. էջ 11:
35. Թումանյանի հրապարակագրության և գրաքննադատության շուրջ, Թումանյան. « Անհունի» ճամփով, Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված բանաստեղծի 150 ամյակին, 3-5 մայիս,2019, Երևան-Դսեղ-Թբիլիսի, Ե., 2020:
36.Դիանա Համբարձումյանի «Կանաչ մարգագետնի հմայքը» վեպի պարունակներում, միջազգային առցանց գիտաժողով. Կյանքը և վեպի ընդգրկումները. ազդեցություններ և զարգացման ուղենիշներ, 27 մայիս, 2021, Երևան: Հանձնված է տպագրության:

Awards
For the monography "Cliffs light" was awarded for the "Hamo Sahyan" gold medal, for organizing and conducting the measure for General Gurgen Dalibaltayan jubilee medal dedicated to the 60th anniversary of Victory in the Great Patriotic War.

Languages: English, Russian

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image