Pkhrikyan Alina Martiros
16.02.2016

Doctor of Law, Associate professor

alinapkhrikyan18@aspu.am

Doctor of Law, Associate professor/Chair of Social Sciences

Education
2001-2003. Yerevan State University, Department of Law Masters degree
1997-2001. Yerevan State University, Department of Law Bachelors degree

Scientific degree
Doctor of Law ԺԲ.00.01- Thesis title “Reception of Law in Armenia, in the Middle centuries”, council: 001
Work Experience
2013г.- Head of the International Treaties Department of the Constitutional Court of the Republic of Armenia
2006-2013 Chief Specialist of the Legal-Advisory Department of the Constitutional Court of the Republic of Armenia
2005-2006 Specialist of the Secretariat of the Constitutional Court of the Republic of Armenia
2001-2005. Assistant of the member of the Constitutional Court of the Republic of Armenia

Experience as a lector
2014-Public Administration Academy of the RA
2011- Law institute of Ministry of Justice of RA
2010г.- State Pedagogical University after Kh.Abovyan
2008.- "National Institute of Labor and Social Research" SNTO
2006г.- Russian Armenian Slavonic University
2003-2009 Eurasia International University
2001-2003 Yerevan Institute of judicial expertise and psychology
Scientific interests
Problems of State & Law
Trainings and courses
25.10.2010-13.11.2010
The Winter Academy “Transformation Lawyers” , GIZ, Hertie School of Governance, Berlin

06.24.2006-07.01.2006
Helsinki Foundation for Human Rights, 17th International Summer School on Human rights

09.25.2004-10.09.2004
Graduate Institute of International Studies, Cimera, Ministry of Foreign Affairs of Armenia and sponsored by the Swiss Agency for Development and Cooperation “Capacity Building in International Relations, International Human Rights and Humanitarian Law”

Publications /more than 20/
/last 5 years/
1. Ռեցեպցիայի ենթարկված իրավունքի աղբյուրները միջնադարյան Հայաստանում / Եր.: Լիմուշ, 2010թ.
2. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռները որպես նոր հանգամանք ՀՀ դատարանների դատական ակտերը վերանայելու համար/ Քաղաքական գլոբալ զարգացումները և միջազգային իրավունքի առանձին ինստիտուտների վերաբերյալ որոշ հիմնախնդիրները /հոդվածների ժողովածու/, Երևան,2010,էջեր 109-119
3. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք /դասախոսությունների շարք/ Թեմա 1. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրությունների էությունը և ընդհանուր բնութագիրը, Թեմա 2. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական կարգի հիմունքները/Երևան,2010
4. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք /դասախոսությունների շարք/ Թեմա 3.Անձի սահմանադրաիրավական կարգավիճակն արտասահմանյան երկրներում,Երևան,2010
5. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք /դասախոսությունների շարք/ Թեմա 4. Հասարակության քաղաքական համակարգի սահմանադրական հիմունքներն արտասահմանյան երկրներում,Երևան,2010
6. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք /դասախոսությունների շարք/ Թեմա 12. Տեղական կառավարումը և ինքնակառավարումն արտասահմանյան երկրներում,Երևան,2010
7. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք /դասախոսությունների շարք/ Թեմա 15. Ֆրանսիայի Հանրապետության սահմանադրական իրավունքի հիմունքները, Երևան,2010
8. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք /դասախոսությունների շարք/ Թեմա 18. Ճապոնիայի սահմանադրական իրավունքի հիմունքները,Երևան,2010
9. История государства и права Армении (Учебно-методическое пособие), Ереван,2010
10. Իրավունքի սոցիոլոգիա. Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ /նախատեսված իրավագետ մանկավարժների համար/, Երևան, Լիմուշ, 2013
11. Պետության տիպաբանությունը//Պետության և իրավունքի տեսություն: Ուս. Ձեռնարկ /Գիտ. Խմբ.՝Ա.Ղամբարյան, Մ.Մուրադյան.Երևան, Լուսաբաց, 2014, էջեր 66-78,
12. Իրավական պետություն և քաղաքացիական հասարակություն //Պետության և իրավունքի տեսություն: Ուս.Ձեռնարկ/ Գիտ. Խմբ.՝ Ա.Ղամբարյան, Մ.Մուրադյան. Երևան, Լուսաբաց, 2014,էջեր 179-194,
13. Իրավագիտակցություն, իրավական մշակույթ և իրավաբանական կրթություն// //Պետության և իրավունքի տեսություն:Ուս.Ձեռնարկ/Գիտ. Խմբ.՝Ա.Ղամբարյան, Մ.Մուրադյան.Երևան, Լուսաբաց, 2014, էջեր 336-357,
14. Ժամանակակից իրավական համակարգերը// //Պետության և իրավունքի տեսություն:Ուս.Ձեռնարկ/Գիտ. Խմբ.՝Ա.Ղամբարյան, Մ.Մուրադյան.Երևան, Լուսաբաց, 2014, էջեր 639-656

Languages
English, russian

 

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image