Sirarpi Hovik Karapetyan
26.02.2016

Ph.D in Philology, Associate Professor

karapetyansirarpi47@aspu.am

Ph.D in Philology, Associate Professor/Chair of Romano-Germanic Languages and their Teaching Methods

Education
2011-2015-PhD student at YSU, Faculty of Armenian Philology, Chair of General Linguistics.

PhD dissertation theme-«Compound Words with Nominal Bases in the Systems of Word-Formation of the Armenian and English Languages»

2007-2009-YSU, Romance and Germanic Philology Faculty, Department of English Philology: is awarded the Master’s Degree of Philology in the Field of «English Language». Diploma with honour.

2003-2007-YSU, Romance and Germanic Philology Faculty, Department of English Philology: is awarded the Bachelor’s Degree of Philology, Pedagogy in the Field of «English Language and Literature». Diploma with honour.

1993-2003-Secondary School N 133, after G. Addaryan.

Work Experience
2013-till present Kh. Abovyan Armenian State Pedagogical University /lecturer of English/
2012-2013- «Eurasia International University» /teacher of English/
2010-2011- College «Quantum» /teacher of English/
2009-2010- AMAP (Armenian Monuments Awareness Project) /translator-interpreter of English/

Academic credentials
2016, PhD in Philology, Dissertation theme: "Noun-Based Structural Patterns in the Armenian and English Word-Formation Systems", Institute of Language after R. Acharyan of Armenian National Academy of Sciences (IL NAS RA), Specialised degree-awarding Council 019, Fields of expertise/specialization: General and Comparative Linguistics

Courses

Bachelor’s degree course: English (Practical English, Writing skills, Grammar), Theory and Practice of Translation Studies, Lexicology, Contrastive typology, Translation Studies

Master’s degree course: Supervisor of graduation theses

Scope of Academic Interests

General and Comparative Linguistics, Linguistic Typology, Lexicology (word-formation), pragmatics, Translation Studies.

Trainings

1. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի և ՀՀ ԳԱԱ փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի համատեղ կազմակերպած դասընթաց- «Զգայուն ապրանքների, տեխնոլոգիաների և տեղեկության, ներառյալ երկակի օգտագործման ապրանքների և տեխնոլոգիաների, հասկացությունը, էությունը և նշանակությունը գիտական հանրության համար», 14.04.2022, 21.04.2022:
2. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 60-ժամյա վերապատրաստում, վերապատրաստող՝ Լիլիթ Բեքարյան, 6-13 հունիսի 2022:
3. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 15-ժամյա վերապատրաստում անգլերենի դասավանդման ժամանակակից ուղիների վերաբերյալ. վերապատրաստող՝ Լիլիթ Բեքարյան, 19-26 մայիսի 2021:
4. Փենսիլվանիայի պետական համալսարան, «Ստեղծարարություն, նորարարություն և փոխակերպում», առցանց դասընթաց, օգոստոս 2022:
5. Անգլերենի դասավանդմանը նվիրված սեմինարների շարք ՀՊՄՀ-ում` կազմակերպված ԱՄՆ դեսպանատան կողմից, փետրվարից մինչև սեպտեմբեր 2020:
6. Դասախոսների առցանց վերապատրաստում, «Ակտիվ ուսուցում «շրջված լսարանում», Zoom հարթակ, վերապատրաստող՝ Ս. Խաչատրյան, 01.06-23.06. 2020:
7. Վեբինար՝ «Անգլերենը որպես օտար լեզուներ դասավանդողների լեզվի գնահատման գիտելիք (Ֆարհադի) և «Անգլերենների ապագան» (Քրիսթալ), 09.05. 2020:
8. Միջազգային երկօրյա վերապատրաստում` «Բազմալեզվյան և միջմշակութային կարողություններ. նկարագրիչներ և դասավանդման նյութեր (ՖՌԵՊԱ)», Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան, 27-28 սեպտեմբերի 2019:
9. «Թարգմանություն և կրթություն», միջազգային գիտական համաժողով, ԵՊՀ, հոկտեմբերի 2-4 2019:
10. Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղ Փեննի Ըր, ամենամյա վերապատրաստման ծրագիր, 5-7 մարտի 2018:
11. «Բազմալեզվյան և միջմշակութային կարողություններ. նկարագրիչներ և դասավանդման նյութեր (FREPA)», Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան, 25-26 հոկտեմբերի 2018:
12. «Ուսումնասիրելով մշակութային սառցալեռը. մշակույթը լեզվական տեսանկյունից», 12 ապրիլի 2018:
13. Անգլերենի և գրականության գծով մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց (36 ժամ տևողությամբ), փետրվարի 19- մարտի 2 2018:
14. Մասնագիտական վերապատրաստում «Արտասանության, լսողության և ընթերցանության համակցումը», LCC միջազգային համալսարան, 11 մարտի 2018:
15. Մեթոդաբանական համաժողով` «Ձեզ անհրաժեշտ բոլոր բառերը. կենտրոնացում ուսուցման վրա», Հայաստանում «Փիրսըն» ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչ, «Մանմար», 26- 27 մարտի 2018:
16. «Ուսումնասիրելով մշակութային սառցալեռը. մշակույթը լեզվական պրիզմայով», 13-14 ապրիլի 2017:
17. «Բազմալեզվյան և միջմշակութային ուսուցումը շարժունության միջոցով ‘’PluriMobil’’», Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, 10-11 հոկտեմբերի 2017:
18. «Եվրասիա» միջազգային համալսարան և Սալոնիկիի Արիստոտելի համալսարան (Հունաստան), «Ռասիզմը և կրթությունը», 10-11 մայիսի 2017:
19. ԺԼԵԿ-ի ՌԵԼԵՆԳ (RELANG- Relating Foreign Language Curricula to CEFR) վերապատրաստման եռօրյա ծրագիր, Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, 29-31 մարտի 2016 :
20. Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղ, Ջիմ Սքրիվիներ, վերապատրաստման ծրագիր, 14-15 փետրվարի 2015 :
21. Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղ, Ալեք Ուիլյամս, վերապատրաստման ծրագիր, 27-28 նոյեմբերի 2015:
22. Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղ, Ջերեմի Հարմեր, ամենամյա վերապատրաստման ծրագիր, 10-12 նոյեմբերի 2015:
23. «Համագործակցություն ի շահ հաջողության»` IELTS-ի 25-ամյակին նվիրված համաժողով, 22 մարտի 2014:
24. «Անգլերեն դասավանդող մասնագետների վերապատրաստման ծրագիր», Քեմբրիջի համալսարանի պաշտոնական ներկայացուցիչ «Մանմար» ՓԲԸ, 7-8 մայիսի 2014:
25. «Անգլերենի դասավանդման մեթոդաբանության նոր դասընթացներ», «Մանմար» ՓԲԸ, 7-8 փետրվարի 2011:
26. «Անգլերենի դասավանդման նոր հնարավորություններ Քեմբրիջի համալսարանի տպարանի հետ», «Մանմար» ՓԲԸ, 19 - 21 ապրիլի 2011:
27. Օտար լեզուները Հայաստանում. նոր մարտահրավերներ, նոր մոտեցումներ», ԵՊՀ, 15ապրիլի, 2009:

Publications

1. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի և ՀՀ ԳԱԱ փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի համատեղ կազմակերպած դասընթաց- «Զգայուն ապրանքների, տեխնոլոգիաների և տեղեկության, ներառյալ երկակի օգտագործման ապրանքների և տեխնոլոգիաների, հասկացությունը, էությունը և նշանակությունը գիտական հանրության համար», 14.04.2022, 21.04.2022:
2. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 60-ժամյա վերապատրաստում, վերապատրաստող՝ Լիլիթ Բեքարյան, 6-13 հունիսի 2022:
3. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 15-ժամյա վերապատրաստում անգլերենի դասավանդման ժամանակակից ուղիների վերաբերյալ. վերապատրաստող՝ Լիլիթ Բեքարյան, 19-26 մայիսի 2021:
4. Փենսիլվանիայի պետական համալսարան, «Ստեղծարարություն, նորարարություն և փոխակերպում», առցանց դասընթաց, օգոստոս 2022:
5. Անգլերենի դասավանդմանը նվիրված սեմինարների շարք ՀՊՄՀ-ում` կազմակերպված ԱՄՆ դեսպանատան կողմից, փետրվարից մինչև սեպտեմբեր 2020:
6. Դասախոսների առցանց վերապատրաստում, «Ակտիվ ուսուցում «շրջված լսարանում», Zoom հարթակ, վերապատրաստող՝ Ս. Խաչատրյան, 01.06-23.06. 2020:
7. Վեբինար՝ «Անգլերենը որպես օտար լեզուներ դասավանդողների լեզվի գնահատման գիտելիք (Ֆարհադի) և «Անգլերենների ապագան» (Քրիսթալ), 09.05. 2020:
8. Միջազգային երկօրյա վերապատրաստում` «Բազմալեզվյան և միջմշակութային կարողություններ. նկարագրիչներ և դասավանդման նյութեր (ՖՌԵՊԱ)», Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան, 27-28 սեպտեմբերի 2019:
9. «Թարգմանություն և կրթություն», միջազգային գիտական համաժողով, ԵՊՀ, հոկտեմբերի 2-4 2019:
10. Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղ Փեննի Ըր, ամենամյա վերապատրաստման ծրագիր, 5-7 մարտի 2018:
11. «Բազմալեզվյան և միջմշակութային կարողություններ. նկարագրիչներ և դասավանդման նյութեր (FREPA)», Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան, 25-26 հոկտեմբերի 2018:
12. «Ուսումնասիրելով մշակութային սառցալեռը. մշակույթը լեզվական տեսանկյունից», 12 ապրիլի 2018:
13. Անգլերենի և գրականության գծով մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց (36 ժամ տևողությամբ), փետրվարի 19- մարտի 2 2018:
14. Մասնագիտական վերապատրաստում «Արտասանության, լսողության և ընթերցանության համակցումը», LCC միջազգային համալսարան, 11 մարտի 2018:
15. Մեթոդաբանական համաժողով` «Ձեզ անհրաժեշտ բոլոր բառերը. կենտրոնացում ուսուցման վրա», Հայաստանում «Փիրսըն» ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչ, «Մանմար», 26- 27 մարտի 2018:
16. «Ուսումնասիրելով մշակութային սառցալեռը. մշակույթը լեզվական պրիզմայով», 13-14 ապրիլի 2017:
17. «Բազմալեզվյան և միջմշակութային ուսուցումը շարժունության միջոցով ‘’PluriMobil’’», Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, 10-11 հոկտեմբերի 2017:
18. «Եվրասիա» միջազգային համալսարան և Սալոնիկիի Արիստոտելի համալսարան (Հունաստան), «Ռասիզմը և կրթությունը», 10-11 մայիսի 2017:
19. ԺԼԵԿ-ի ՌԵԼԵՆԳ (RELANG- Relating Foreign Language Curricula to CEFR) վերապատրաստման եռօրյա ծրագիր, Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, 29-31 մարտի 2016 :
20. Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղ, Ջիմ Սքրիվիներ, վերապատրաստման ծրագիր, 14-15 փետրվարի 2015 :
21. Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղ, Ալեք Ուիլյամս, վերապատրաստման ծրագիր, 27-28 նոյեմբերի 2015:
22. Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղ, Ջերեմի Հարմեր, ամենամյա վերապատրաստման ծրագիր, 10-12 նոյեմբերի 2015:
23. «Համագործակցություն ի շահ հաջողության»` IELTS-ի 25-ամյակին նվիրված համաժողով, 22 մարտի 2014:
24. «Անգլերեն դասավանդող մասնագետների վերապատրաստման ծրագիր», Քեմբրիջի համալսարանի պաշտոնական ներկայացուցիչ «Մանմար» ՓԲԸ, 7-8 մայիսի 2014:
25. «Անգլերենի դասավանդման մեթոդաբանության նոր դասընթացներ», «Մանմար» ՓԲԸ, 7-8 փետրվարի 2011:
26. «Անգլերենի դասավանդման նոր հնարավորություններ Քեմբրիջի համալսարանի տպարանի հետ», «Մանմար» ՓԲԸ, 19 - 21 ապրիլի 2011:
27. Օտար լեզուները Հայաստանում. նոր մարտահրավերներ, նոր մոտեցումներ», ԵՊՀ, 15ապրիլի, 2009:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5565-7339 

Languages: English, Russian, Spanish

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image