ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

1-ին կիսամյակի քննաշրջանների ժամանակացույց (առկա, հեռակա)
21.10.2020

Սիրելի ուսանողներ, Ձեզ ենք ներկայացնում 2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի առկա բակալավրիատի և առկա մագիստրատուրայի քննաշրջանների ժամանակացույցերին` առկա բակալավրիատ և մագիստրատուրա, հեռակա բակալավրիատ (1-3 կուրսեր)

Նորություններ