ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անահիտ Բաղդասարի Լալաբեգյան
25.02.2016

Անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոնի վարիչի պ/կ, մանկ. գիտ. թեկ., պրոֆեսորի պ/կ

lalabekyananahit46@aspu.am

Անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոնի վարիչի պ/կ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսորի պ/կ

Կրթություն
1968-1972թթ.՝ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. Ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտ, անգլերեն լեզվի ֆակուլտետ


Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը ԺԳ. 00.01 Ատենախոսություն` «Ուսուցման գործընթացում գործնական խաղերի կառուցման և կիրառման ընդհանուր տեսական հիմունքներ» խորագրով

Աշխատանքային փորձ 
2011թ. առ այսօր Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոնի վարիչ,
2004թ. առ այսօր Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի օտար լեզուների ֆակուլտետ (ՄԳԹ,դոցենտ), 
1999թ. 2008 Երևանի Ճարտարապետաշինարարական համալսարանի լեզուների ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ, դոցենտ,
1991-2004թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի նախապատրաստական բաժանմունք (դասախոս),
1988-1991թթ.՝ Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում Սովետական դեսպանատանը կից դպրոց (անգլերենի ուսուցիչ), 
1972-1988թթ.՝ Երևանի No 26 ՊՏՈՒ (անգլերենի ուսուցիչ):

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Անգլերեն լեզու
Մագիստրատուրա՝ Անգլերեն լեզու՝ մասնագիտական հաղորդակցում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

անգլերեն լեզվի ուսուցման մեթոդիկա, անգլերենի ուսուցումը հատուկ նպատակներով ESP, Մանկավարժության տեսություն և պատմություն, Մեթոդիկա

Վերապատրաստումներ
TEMPUS-ARMENQA միջազգային ծրագիր
2007թ. Միացյալ Թագավորություն, Լոնդոն, «Չրչիլ Հաուզ» Անգլերեն լեզվի որակավորման բարձրացման դասընթաց Գերմանիայի Օսնաբրուքի համալսարան՝ 45 ժամ տևողությամբ վերապատրաստում (1.5 կրեդիտ):

Հրապարակումներ
Տպագրված 23 հոդված և մեկ ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, որոնցից են.
1. Լալաբեկյան Ա. Բ., Միրզոյան Լ.Գ. «Նյարդալեզվաբանական ծրագրավորումը անգլերեն լեզվի ուսուցման մեջ», հոդված, 2013թ., ԵՊՀ, Իջևանի մասնաճյուղ
2. Լալաբեկյան Ա. Բ., Զարգարյան Տ. Դ. «Պոդկաստինգի օգտագործումն անգլերեն լեզվի ուսուցման մեջ», հոդված, 2012թ., Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարան
3. Լալաբեկյան Ա. Բ., Դավթյան Ա. Վ. «Մանկավարժների վերապատրաստման նախագծի մեթոդաբանական հիմքերը»,հոդված, 2013թ., ներկայացված է տպագրության ՀՊՄՀ 90 ամյակին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածուում
4. . Լալաբեկյան Ա. Բ., Դավթյան Ա. Վ. «Դասախոսների վերապատրաստման մեթոդական
ձեռնարկ»,2013թ. , ներկայացված է ՀՊՄՀ Կրթության Բարեփոխումների և Որակի Վարչություն
5. Լալաբեկյան Ա. Բ., «Գործնական խաղերը ուսուցման գործընթացում». Երևան. 2015.

https://orcid.org/0000-0003-2208-456X

Պարգևներ
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի կողմից շնորհված պատվոգիր

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն