ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սամվել Զավենի Միսակյան
18.02.2016

Դոցենտի պ/կ

misakyansamvel50@aspu.am

Դոցենտի պաշտոնակատար/Շախմատի և սպորտի ամբիոն

Կրթություն
2015-առ այսօր` Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ
1987-1985թթ.՝ Հայգյուղմեքենայացում գիտաարտադրական միավորման ասպիրանտ
1985-1987թթ.՝ Մարքսիզմ-Լենինիզմի համալսարանի փիլիսոփայության բաժին
1978-1983թթ.՝ Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի մեքենայացման ֆակուլտետ, մեքենայացում բաժին, ինժեներ-մեխանիկ

Աշխատանքային փորձ
2013 առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Շախմատի և սպորտի ամբիոնի դասախոս,
2014 առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Շախմատի կրթական հետազոտությունների կենտրոն- գիտաշխատող
2012 առ այսօր Հայաստանի Շախմատի Ակադեմիայի մեթոդիստ
2001-2013թթ.՝ Երևանի Ա.Պ. Չեխովի անվան թիվ 55 դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցիչ
2002-2002թթ.՝ գ. Օշականի միջնակարգ դպրոցում Շախմատի ուսուցիչ
1991- 1999թթ.՝Մ. Սեբաստացի կրթահամալիրի Աշտարակի վարժարանի փոխտնօրեն, տնօրեն
1983-1989թթ.՝ Հայգյուղմեքենայացում գիտաարտադրական միավորման նախագծող

Վերապատրաստումներ
2015թ, դեկտեմբեր, ինֆորմատիկայի դասընթաց, ՀՊՄՀ
Անդամակցություն
Հայաստանի Շախմատի ակադեմիա

Հրապարակումներ
Ս.Միսակյան, Շախմատ 2-4 մեթոդական ուղեցույց, Երևան 2013
Ս.Միսակյան, Շախմատ 3, մեթոդական ուղեցույց, Երևան 2012
Ս.Միսակյան, Շախմատ 3, Թեմատիկ գրավոր աշխատանքների տետր, Երևան 2012
Ս.Միսակլյան, Ռ.Հովսեփյան, Բնություն և տրամաբանություն, հետաքրքրաշարժ խնդիրների ժողովածու, Երևան 2010

ORCID ID 0000-0001-9636-288X