ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մելանյա Գրիգորի Աստվածատրյան
22.03.2019

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Ռոմանագերմանական լեզուների  և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2007թ. ՌԴ մանկավարժական և սոցիալական գիտությունների ակադեմիայի իսկական անդամ

1989թ. Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն Մանկավարժական գիտությունների ակադեմիայում (ՌԴ, Մոսկվա) մանկավարժական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան՝ «օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա» մասնագիտությամբ

1983-1986 թթ Մանկավարժական գիտությունների ակադեմիայի դոկտորանտուրա (ՌԴ, Մոսկվա)

1972թ. Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն Մանկավարժական գիտությունների ակադեմիայում (ՌԴ, Մոսկվա), մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

1968-1972 թթ. Մ.Թորեզի անվան օտար լեզուների պետական ինստիտուտի ասպիրանտուրա (Մոսկվա)

1965-1968թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների մանակավարժական ինստիտուտ, անգլերեն լեզվի ‎ֆ‎ակուլտետ

1959-1964 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, ռոմանագերմանական բաժին, գերմաներեն լեզու

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր


Աշխատանքային փորձ

2020 թ-ից մինչ օրս` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ռոմանագերմանական լեզուների  և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

2012-2020 թթ. մինչ օրս Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ

1997-2012 Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ

1986-1997 թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների մանակավարժական ինստիտուտ, գերմաներեն լեզվի ամբիոնում դոցենտ

1977-1983 թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների մանակավարժական ինստիտուտ, անգլերեն լեզվի ֆակուլտետի դեկան (համատեղությամբ)

1972-1983 թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների մանակավարժական ինստիտուտի օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, դոցենտ, այնուհետև՝ ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
ՕԼԴ տեսություն և միջմշակութային հաղորդակցություն
Եվրոպական լեզվական թղթապանակ
Եվրադիդակտիկա
Հաղորդակցական լեզվական կոմպետենտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

♦օտար լեզուների դասավանդման տեսության և պրակտիկայի հիմնահարցեր.

♦հանրակրթական դպրոցի կրթական տարբեր խնդիրներ՝ որպես օտար լեզուների ուսումնական ծրագրերի, դասագրքերի, ուսուցչի ձեռնարկների, ընթերցարանների հեղինակ և համահեղինակ.

♦ուսուցիչների պատրաստման ու վերապատրաստման ոլորտում երկլեզվության և բազմամշակութային կրթության պայմաններում օտար լեզուների ուսուցման ուսումնառության ազգային հայեցակարգի մշակում.

♦ուսուցիչների վերապատրաստման նոր ծրագրերի, ազգային կրթության առանձնահատկությունները հաշվի առնող նոր դասագրքերի և ձեռնարկների մշակում.

♦Եվրոպական լեզվական թղթապանակ


Վերապատրաստումներ

1999թ. փետրվար-մայիս, Այռեքսի՝ տարրական դպրոցի բարեփոխման և ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր
1999-2006թթ. Մասնակցություն Այռեքսի՝ տարրական դպրոցի բարեփոխման և ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի աշխատանքներին Ծրագրի շրջանակներում հետազոտական աշխատանք ԱՄՆ Ջորջ Վաշինգտոն համալսարանում,
ՙՓրոջեքթ Հարմոնի» կազմակերպության՝ Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը հանրակրթական դպրոցում՝ ծրագիր 2004- 2005թթ.
2004-2005թթ Մասնակցություն «Փրոջեքթ Հարմոնի» կազմակերպության՝ ՙՏեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնո¬լոգիաների կիրառումը հանրակրթական դպրոցում՚ ծրագրին
Հետազոտական աշխատանք ԱՄՆ Օհայո նահանգի Քենթի պետական համալսարանում։
Աշխատանք ծրագրի իրականացման խմբում՝ Հայաստանում
Եվրախորհրդի՝ լեզվակրթության քաղաքականության ծրագրեր
2013 թ. հուլիս-օգոստոս Գերմաներեն լեզվի ուսուցիչների XV միջազգային կոնգրես (IDV) (Բոցեն, Իտալիա)
2015 թ. ապրիլ Միջազգային սեմինար “Sectorial Qualification Framework (SQF)“ (Գրաց, Ավստրիա)
2015թ. մայիս Միջազգային սեմինար “PlurCur” (Գրաց, Ավստրիա)
2015թ. հուլիս Գերմաներեն լեզվի ուսուցիչների միջազգային կազմակերպության նախագիծ (IDV) (Լյուբեկ, Գերմանիա)
1998թ. մինչև օրս մասնակցություն Եվրախորհրդի՝ լեզվակրթության հիմնահարցերին նվիրված մի շարք ծրագրերի.
♦Եվրախորհրդի լեզվաքաղաքականություն
♦Եվրոպական լեզվական թղթապանակ
♦ Լեզվակրթության քաղաքականության ուրվագիծ
♦Օտար լեզուների չափորոշիչների համապատասխանեցումը համաեվրոպական մակարդակներին

Անդամակցություն

• Եվրախորհուրդ,
• Ժամանակակից լեզուների եվրոպական կենտրոն (ECML)
• Գերմաներենի ուսուցիչների և գերմանագետների ասոցացիա (IDV),
• Գյոթե ինստիտուտ,
• IREX,
• Project Harmony,
• AWO Heimatgarten,
• Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դեսպանություն,
• ՄեԾ Բրիտանիայի դեսպանատուն,
• МГЛУ,
• ԵՊՀ,
• ԵԼՊՀ,
• ՀՊՄՀ

Հրապարակումներ

Ավելի քան 170 հրատարակությունների հեղինակ, այդ թվում՝
♦ 3 մենագրություն,
♦ 6 կոլեկտիվ մենագրություն,
♦ հոդվածներ,
♦ հանրակրթական դպրոցների համար ուսումնական չափորոշիչներ, ծրագրեր, դասագրքեր, ձեռնարկներ, բառարաններ։
ԳԻՏԱԿԱՆ-ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ԲՈՀ-ի «Մանկավարժություն» 020 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի գերմաներենի առարկայական հանձնաժողովի նախագահ
ՙ Ղազախստանի Աբիլայ Խանի անվան միջազգային լեզուների և միջազգային հարաբերությունների պետական համալսարանի պատվավոր պրո‎ֆեսոր
ՙ Հայաստանում Եվրախորհրդի՝ «Եվրոպական լեզվական թղթապանակ» ծրագրի փորձագետ
ՙ Եվրախորհրդի՝ ուսումնական ծրագրերի համապատաս¬խանեցման համաեվրոպական ցանցի մասնակից։

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2538-5125 

Պարգևներ
1985«Աշխատանքի» վետերան մեդալ
1985թ. Աշխատանքում առանձնակի հաջողությունների համար (За отличные успехи в работе) մեդալ
2005թ.«Մովսես Խորենացի» մեդալ
2010թ.«Երկարամյա բարեխիղճ աշխատանքի համար» ԵՊԼՀ մեդալ
2015թ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հուշամեդալ
ՙ

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն