ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աելիտա Գուրգենի Դոլուխանյան
10.02.2016

Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

dolukhanyanaelita02@aspu.am

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ

Կրթություն

1964-ին ավարտել եմ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄԻ պատմալեզվագրական ֆակուլտետը` գերազանցության դիպլոմով

Գիտական աստիճան

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, «Ներսես Մոկացի» - ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ (մասնագիտություն 642. ԽՍՀՄ ժողովուրդների գրականություն (Հայ գրականություն) – 1972թ.
«Հոգու և մարմնի պրոբլեմը միջնադարի հայ քնարերգության մեջ» - ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ, մասնագիտություն 10.01.03-ԽՍՀՄ ժողովուրդների գրականություն (Հայ գրականություն)

Աշխատանքային փորձ

2013-ից Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ,

1990-ից 2013թ. հայ գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ,

1969-1990թթ. հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ,

1968-1969թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄԻ ասպիրանտուրայի բաժնի վարիչ:

1996-1999 թթ.՝ ՀՊՄՀ հենակետային վարժարանի ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Հայ հին և միջնադարյան գրականություն, հայ ժողովրդական բանահյուսություն, հայ գրաքննադատության պատմություն

Մագիստրատուրա՝ Հայ հին և միջնադարյան գրականության հիմնական ուղղություններն ու ժանրերը, Գեղարվեստական ստեղծագործության վերլուծության սկզբունքները, Ֆրանսիացի հայագետները և հայ գրականությունը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Մասնագիտական բնագավառի նորություններ, միջազգային գիտաժողովների մասնակցություն, թարգմանություն անգլերենից և ֆրանսերենից: Պատրաստել է 14 գիտությունների թեկնածուներ, հիմնել «Եվրոպացի հայագետներ» մատենաշարը

Վերապատրաստում

2005 թվականին մեկ և կես ամիս վերապատրաստվել է Տորոնտոյի գրադարաններից մեկում
Վերապատրաստում արտասահմանյան գրադարաններում

Անդամակցություն

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀԳՄ անդամ, եղել է Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կառավարման խորհրդի անդամ, ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի մասնագիտացված խորհրդի անդամ, «Պատմաբանասիրական հանդես»-ի գլխավոր խմբագրի տեղակալ, «Գրականագիտական հանդես»-ի «Գրական թերթ»-ի, «Հայագիտական հանդես»-ի խմբագրական  խորհուրդների և այլ պարբերականների խմբագրակազմի անդամ:

Հրատարակումներ` 350 գիտական հոդվածների և 29 գրքերի հեղինակ`

Հրատարակած գրքերն են՝
1.Ներսես Մոկացի, Բանաստեղծություններ (1975)
2.Ներսես Մոկացի, Տաղեր (1985)
3. Հոգու և մարմնի պրոբլեմը հայ միջնադարի քնարերգության մեջ (1987)
4. Խաչատուր Կեչառեցի, Տաղեր (1988)
5.Ալիսիա Կիրակոսյանի քնարերգությունը (1999)
6. Ֆելիքս Նևը և հայ քրիստոնեական մատենագրությունը (2001)
7. Շարլ Ազնավուրը բանաստեղծ (2002)
8. Մարի Ֆելիսիտե Բրոսսեն հայագետ (2002)
9. Վիկտոր Լանգլուան հայագետ (2003)
10. Հայ ժողովրդական բանահյուսություն (ժողովածու) (2005)
11. Էդուարդ Դյուլորիեն հայագետ (2004)
12. Եվրոպացի հայագետները Մաշտոցի և հայոց այբուբենի մասին (2005)
13. Արշակ Չոպանյանը և հայ հին գրականությունը (2005)
14.Գրիշա Դարբինյանի գրական խոհերը (2005)
15. Հայ հին գրականության պատմություն (դասագիրք) (2006)
16. Հայ գրականության տեսություն (դասագիրք) (2006)
17. Հայ գրականության դասավանդման մեթոդիկա (դասագիրք) (2006)
18.Проблема души и тела в средневековой армянской поэзии, изд.”Зангак -97”, Ереван, 2008
19. Հայ ժողովրդական բանահյուսություն (ուսումնական ձեռնարկ) (2008)
20. 5.Ֆրեդերիկ Ֆեյդին հայագետ (2008)
21. Ներսես Մոկացի. կյանքը և գործունեությունը (2009)
22.Դրվագներ հայ գրաքննադատական մտքի պատմությունից (ուսումնական ձեռնարկ), (2009)
23. Ֆրեդերիկ Մակլերը հայագետ (2011)
24. Նորայր Ադալյանի ստեղծագործությունը (2011)
25. Հայ միջնադարյան գրականության հիմնական ուղղություններն ու ժանրերը (ուսումնական ձեռնարկ) (2012)
26. Համընդհանուր իմաստախոսություններ (անգլերեն-հայերեն) (2012)
27. Գեղարվեստական գրականության վերլուծման որոշ սկզբունքներ (ուսումնական ձեռնարկ) (2013)
28. Սեն-Մարտենը ֆրանսիական հայագիտության հիմնադիր / մենագրություն, “Եվրոպիացի հայագետներ» մատենաշար, գիրք 7-րդ
29.Մերի Ադա Շվարց, Սպիֆեն, մաքրասեր խոզուկի հեքիաթը (անգլերենից թարգմանեց Ա.Դոլուխանյանը)
30․ Սոնյա Շրայբեր Վայց, Խոստացա, ես կպատմեմ, գիրքը (անգլերենից թարգմանեց Ա.Դոլուխանյանը), (2017)
31․ Ֆրանսիացի հայագետներ (XIX- XX դարեր), (2018)
32․ Ժան-Պիեռ Մահեն հայագետ (մենագրություն), (2020)

Տպագրել է 650-ից ավելի գիտական և այլ հոդվածներ, որոնք լույս են տեսել նաև ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, լեհերեն, սերբերեն լեզուներով:

Մասնացություն՝ 55 միջազգային գիտաժողովների (Հայաստան, ԱՄՆ,  Վրաստան, Ֆրանսիա, Ղազախստան, Ռուսաստան)

Պարգևներ` ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ, Մովսես Խորենացի մեդալ, Նիկոլ Աղբալյան մրցանակ, Խաչատուր Աբովյան մեդալ, Ֆ.Նանսենի ոսկե մեդալ, Հայաստանի գրողների միության գրական վաստակի մեդալ, Գիտության և կրթության նախարարության ոսկե մեդալ, ՀՀ Ազգային ժողովի պատվոգիր

Լեզուներ` հայերեն,գրաբար,ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն