ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աշոտ Արամայիսի Գևորգյան
17.02.2016

Փիլ. գիտ. թեկ., դոցենտ

gevorgyanashot25@aspu.am

Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ / Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն

Կրթություն
2001-2005 թթ.՝ ասպիրանտուրա, ԵՊՀ, (հայցորդ), Դիպլոմ

2005թ.՝ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու,

1993-1998 թթ.՝ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, փիլիսոփայության բաժին, ԵՊՀ, Դիպլոմ

Գիտական աստիճան
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը՝ Թ.00.01 «Տեսական փիլիսոփայության, տրամաբանություն, գիտության փիլիսոփայություն», ատենախոսության թեման՝ «Փաստարկման արտատրամաբանական-հոգեբանական գործոնները»:

Աշխատանքային փորձ
2013 թ–ից մինչ օրս՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դոցենտ
2003-2013 թթ.՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի հայոց պատմության և փիլիսոփայության ամբիոն, ասիստենտ, դոցենտ(2008-ից)
2000-2003 թթ.՝ Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջ, դասախոս, տեսուչ (2002-ից)

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայություն
Սոցիալական փիլիսոփայություն
Գիտության փիլիսոփայություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գիտության փիլիսոփայություն, փաստարկման տեսություն, տրամաբանություն, փիլիսոփայություն, սոցիալական փիլիսոփայություն, բիոէթիկա:

Վերապատրաստումներ
2015թ. փետրվարի 16-ից մարտի 6-ը՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց:

Անդամակցություն
2014 թ. մինչ օրս`Իմաստություն գիտական պարբերականի խմբագրակազմի անդամ:


Ընտրովի հրատարակություններ

1. Advanced Scientometric Databases as an Objective Criterion of Scientific Activities. WISDOM, 1(6)2016, 29-32. doi:10.24234/wisdom.v1i6.60.
2. The Role of Scientometric Indicators in Modern Scientific World. WISDOM, 1(8)2017, 6-10. Doi:10.24234/wisdom.v8i1.166.
3. Գիտության փիլիսոփայություն /դասախոսությունների տեքստեր/, ՀՊԱՀ Երևան 2012թ., 6 Տպ. Մամուլ:
4. Միջմշակութային երկխոսության առանձնահատկություններն ազգային ինքնագիտակցության համատեքստում, Իմաստություն, Երևան, «Տիգրան Մեծ», 1(2) 2014, Էջեր 37-42:
5. Ազգային ինքնագիտակցության հիմնախնդրի հայեցակարգային վերլուծություն, Իմաստություն, Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2(3) 2014, Էջեր 127-135:

Լեզուներ՝  ռուսերեն` գերազանց, անգլերեն` լավ: