ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հասմիկ Ռազմիկի Մկրտչյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

mkrtchyanhasmik41@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2013թ. դոցենտի գիտական կոչում
2007թ. մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
1986-1991թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Ատենախոսություն <<Թույլ տեսնող կրտսեր դպրոցականների գրավոր խոսքի խանգարումների շտկողական աշխատանքների օպտիմալացումը>>, 0200 ԺԳ խրհրդի նիստ

Աշխատանքային փորձ
• 25.05.2006թ-ից առ այսօր Երևանի <<Հատուկ տիպի մանկատուն>> ՊՈԱԿ-ում որպես տնօրեն, որը վերանվանվել է <<Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն>> ՊՈԱԿ 18.10.2005-25.05.2006թթ. Երևանի <<Հատուկ տիպի մանկատուն>> ՊՈԱԿ-ում որպես տնօրենի պաշտոնակատար
• 01.01.2004-18.10.2005թթ. Երևանի <<Հատուկ տիպի մանկատուն>> ՊՈԱԿ-ում որպես փոխտնօրեն
• 2001թ-ից առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի /Հատուկ մանկավարժություն/ արատաբանության ամբիոնում որպես տիֆլոմանկավարժության դասախոս
• 2003-2004թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Հատուկ տիպի մանկատանը որպես լոգոպեդ
• 1998-2001թթ. Երևանի Ա. Երզնկյանի անվան թիվ 118 միջնակարգ պրոցում որպես լոգոպեդ
• 1989թ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի թիվ 245 բազային մսուր-մանկապարտեզում որպես դեֆեկտոլոգ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Տիֆլոմանկավաժություն: Ն/դ տիֆլոմանկավարժություն: Դասընթաց ուսանողի ընտրությամբ /Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների դաստիարակությունն ու ուսուցումը մանկատան պայմաններում/
Մագիստրատուրա՝ Տեսողության խանգարումներ ունեցող աշակերտների ինքնուրույն կյանքի նախապատրաստման ժամանակակից հիմնախնդիրները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հատուկ մանկավարժություն, հատուկ հոգեբանություն, տիֆլոմանկավարժություն, տիֆլոհոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
1. Վկայական – Տրվում է Հասմիկ Մկրտչյանին առ այն, որ նա հաջողությամբ անցել է 3 օրյա վերապատրաստումը` <<Ստեղծել երեխայակենտրոն ծրագիր նորածինների և նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար>> ծրագրի շրջանակներում: փետրվարի 27- մարտի 1, 2002թ.
2. Մասնակցության վկայական – Հասմիկ Մկրտչյանը 2005թ. մասնակցել է<<Քայլ առ Քայլ>> կրթական ծրագրի նախադպրոցական ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման լրիվ դասընթացին: Դասընթացը իրականացվել է <<Դժվար իրավիճակներում գտնվող երեխաները>> ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը ֆինանսավորվել է <<Վորլդ Վիժն Ինթերնեշնլ>> միջազգային բարեգործական կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղի կողմից: 2005թ.
3. Հավաստագիր – Տրվում է Հասմիկ Մկրտչյանին ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտում կազմակերպված <<ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի պարզաբանումները>> թեմայով վերապատրաստման դասընթացին մասնակցելու համար: մարտ 2005թ.
4. Վկայական – Տրվում է Հասմիկ Մկրտչյանին առ այն, որ նա մասնակցել է ՁԻԱՀ -ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի դեմ պայքարի Գլոբալ հիմնադրամի օժանդակությամբ դպրոցներում, բուհերում և քոլեջներում <<ՄԻԱՎ/ՁՒԱՀ-ի կանխարգելում և անվտանգ վարքագծի ձևավորում>> դասընթացի ներդնման նպատակով դասավանդողների համար սեմինար-վարժանքին: 11-12 մարտի 2005թ.
5. Հավաստագիր – Տրվում է Հասմիկ Մկրտչյանին Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտում կազմակերպված <<Գնումների մասին ՀՀ օրենքի կիրարկումը>> թեմայով վերապատրաստման դասընթացին մասնակցելու համար: մարտ 2006թ.
6. Հավաստագիր – Տրվում է Հասմիկ Մկրտչյանին առ այն, որ նա ավարտել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից մանկատներում երեխաների խնամքի և դաստիարակության համար անհրաժեշտ պետական սոցիալական նվազագույն չափորոշիչների ներդրմանն ուղղված <<Երեխաների խնամք>> թեմայով դասընթացը: Դասընթացը կազմակերպել է <<Հայ ժողովրդավարական ֆորումը>>`PADCO/USAID ֆինանսավորմամբ: հունիս 2006թ.
7. Վկայագիր – Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ Հասմիկ Ռազմիկի Մկրտչյանին շնորհվել է մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան: 27.04.2007թ.
8. Հավաստագիր – Տրվում է Հասմիկ Մկրտչյանին առ այն, որ նա մասնակցել և հաջողությամբ ավարտել է <<Գնումների գործընթացի կազմակերպումը>> վերապատրաստման դասընթացը 6-ժամ ժամկետը: 21 նոյեմբերի 2008թ.
9. Հավաստագիր – Տրվում է Հասմիկ Մկրտչյանին աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի կողմից իրականացված Երեխաների իրավունքների պաշտպանության հիմնահարցերը ՀՀ-ում /40-ժամ ծավալով/ թեմայով վերապատրաստման դասընթացին մասնակցելու համար: 8 մայիսի 2009թ.
10. Հավաստագիր – Տրվում է Հասմիկ Մկրտչյանին առ այն, որ նա մասնակցել ու հաջողությամբ ավարտել է <<Գնումների գործընթացի կազմակերպումը>> վերապատրաստման դասընթացը 6-ժամ ժամկետը: 18 փետրվարի 2010թ.
11. Հավաստագիր - Տրվում է Հասմիկ Մկրտչյանին առ այն, որ նա մասնակցել ու հաջողությամբ ավարտել է <<Գնումների գործընթացի կազմակերպումը>> վերապատրաստման դասընթացը 6-ժամ ժամկետը: 14 սեպտեմբերի 2010թ.
12. Վկայական – Տրվում է Հասմիկ Ռազմիկի Մկրտչյանին Ռումինիայում անցկացված Բալկանյան 6-րդ կոնֆերանսին մասնակցության համար, որը նվիրված էր <<Տեսողության խանգարումով և բազմակի արատներով երեխաների զարգացման, դաստիարակության և կրթության խնդիրներին և Եվրոպական երկրներում հատուկ կրթության ոլորտի փորձին և գործունեությանը>>: 27.06.2012թ. - 29.06.2012թ.
13. Վկայական – Տրվում է Հասմիկ Մկրտչյանին <<Մասնագիտական կրթության բարեփոխումներ>> կազմակերպության կողմից` <<Թրաֆիկինգի վերաբերյալ իրազեկման ամրապնդումը կրթության միջոցով Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում>> տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված Թրաֆիկինգ /մարդկանց շահագործում/ թեմայով վերապատրաստմանդասընթացին մասնակցելուհամար: 2012թ.
14. Շնորհակալագիր – Տրվում է ՀՀ Երևան քաղաքի Մ. Իզմիրլյանի անվան մանկատան տնօրեն Հասմիկ Մկրտչյանին <<Սեյվ դը չիլդրեն>> կազմակերպության կողմից` <<Աղետների ռիսկի նվազեցման ներառական ծրագիրը Հայաստանում>> ծրագրի շրջանակներում: 12 Հոկտեմբեր 2012թ.
15. Շնորհակալագիր - Տրվում է Հասմիկ Մկրտչյանին Եվրոպական միության <Սեյվ դը չիլդրեն> կազմակերպության կողմից` Մ. Իզմիրլյանի անվան մանկատանը միջոցառման կազմակերպմանն ու անցկացմանը լավագույնս աջակցելու համար, որն իրականացվել է <<Աղետների ռիսկի նվազեցման ներառական ծրագիր Հայաստանում>> ծրագրի շրջանակներում: 31 հոկտեմբեր 2012թ.

Անդամակցություն
<<ԱՊԱՎԵՆ>> բարեգործական հասարակական կազմակերպության անդամ:
Տեսողության և զարգացման բարդ խնդիրներով երեխաների հարցերով զբաղվող Պերկինս Եվրոպական ICEVI կազմակերպության անդամ

Հրապարակումներ
1. Թույլ տեսնող կրտսեր դպրոցականների գրի օպտիկագրաֆիկական խանգարումների շտկումը: Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն, Գիտամեթոդ. հոդվածների ժողովածու, Երևան 2005, էջ 52-59
2. Համահեղինակ и.Ь. ²½³сЫ³Э Условия зрительной работы слепых и слабовидящих детей. Материалы международной научно-практической конференции 17 Нижегородский институт развития образования Нижний Новгород-2006, ст.194-19
3. Խոսքի ընդհանուր թերզարգացումով թույլ տեսնող երեխաների գրի խանգարումների շտկման համար առաջարկված միջոցների և մեթոդների արդյունավետության փորձարարական հիմնավորումը: Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն, Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Երևան 2006թ., էջ 76-83
4. Մշակութային հիմնախնդիրները հատուկ կրթահամակարգում: Ավանդական արհեստի և արվեստի կրթությունը Հայաստանում, Համաժողովի և սեմինարի նյութեր, Երևան 2007, էջ 33-34
5. Տեսողության խանգարումներով երեխաների գրաֆիկական ուսումնական նյութերի դասավանդման մեթոդիկա: Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն, Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Երևան 2008, էջ 32-36
6. Ազդանշանային հատկանիշների արտահայտումը տեսողության խանգարումներով երեխաների պատկերներում: Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնի տեղեկատու, Երևան 2009թ., էջ 85-95
7. Հատուկ կրթության հանրագիտարան: Երևան, 2012թ. <<Զանգակ>>
8. Թույլ տեսնող աշակերտների գրի օպտիկագրաֆիկական խանգարումների շտկմանը նպաստող միջոցներն ու մեթոդները: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2012, <<Զանգակ-97>> հրատ. 49 էջ

Պարգևներ

1. Շնորհակալագիր – Տրվում է Երևանի Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատան տնօրեն Հասմիկ Մկրտչյանին` 2010 թվականի ընթացքում կատարած բարեխիղճ ու արդյունավետ աշխատանքի համար: դեկտեմբեր 2010թ.
2. Պատվոգիր – Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարի Հրաման N203 Ա-ի համաձայն <<Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն>> ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Հասմիկ Մկրտչյանին պարգևատրելու մասին` Տրվում է Երևանի <<Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն>> ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Հասմիկ Մկրտչյանին Գեղարվեստական կրթության բնագավառում ունեցած ներդրման համար, ինչպես նաև երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոնի հիմնադրման 20-ամյա հոբելյանի առթիվ: 03.05.2011թ.
3. Գթասրտության դիպլոմ – Պարգևատրվում է Հասմիկ Մկրտչյանը Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական լարվածության մեղմման ու ժողովրդավարական հասարակության կայացման գործում <<ԱՊԱՎԵՆ>> բարեգործական հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ` 20 տարվա ընթացքում կատարած կամավոր աշխատանքի համար: 09 փետրվարի 2013թ.

Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն