ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Յուրի Մովսեսի Մովսիսյան
31.10.2016

Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

movsisyanyura07@aspu.am

Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր/Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Հետաքրքրությունների ոլորտներ՝ Հանրահաշիվ, գերնույնություններ հանրահաշվական կառուցվածքներում, մաթեմատիկական տրամաբանություն, դիսկրետ մաթեմատիկա

Անդամակցություն՝ Հայկական մաթեմատիկական միություն (խորհրդի անդամ), ԱՄՆ մաթեմատիկական ընկերություն, Միջազգային մաթեմատիկական ասոցիացիայի GAF ընկերություն, ԵՊՀ գիտական խորուրդ, ԵՊՀ 050 և 044 մասնագիտացված խորհուրդներ

Կրթություն՝
1971 – 1974թթ.՝ Քիշինևի պետական համալսարան, մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտ
1969 – 1971թթ.՝ Քիշինևի պետական համալսարան, մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ուսանող
1966 – 1969թթ.՝ ԵՊՀ մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, ուսանող

Աստիճաններ՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, մասնագիտությունը Ա 01.06 հանրահաշիվ, թվերի տեսություն և մաթեմատիկական տրամաբանություն ՙ, ատենախոսություն ՙ Գերնույնությունները հանրահաշիվներում ՙ

Կոչումներ՝ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի պրոֆեսոր

Օտար լեզուների իմացություն՝ ռուսերեն, անգլերեն

Աշխատանքային փորձ՝ 

2013թ. – առ այսօր – պրոֆեսոր, ԵՊՀ, մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոն
1986թ. – 2013թ.՝ ԵՊՀ, մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ
1974թ. – 1986թ.՝ ԵՊՀ, մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ
2004թ. – 2005թ.՝ Այովայի պետական համալսարան
2005թ., 2005թ., 2006թ.՝ Օկլախոմայի համալսարան

Դասավանդման փորձ՝ Բարձրագույն հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, Կավարների տեսություն, Հանրահաշվական համակարգեր, Բուլյան հանրահաշիվներ և բիկավարներ, Քվազիխմբերի և լուպաների տեսություն, Ունիվերսալ հանրահաշիվ, Խմբերի տեսությունը և դրա կիրառությունները

2011– 2015թ.թ. ընտրովի տպագրումներ՝
1. Երկկավարներ և հիպերնույնություններ (ռուսերեն), Ստեկլովի անվան ինստիտուտի զեկույցներ, Մոսկվա, 2011թ. ,Հատոր 274, էջ 174-192
2. Մովսիսյան Յու. Ասլանյան Վ. Հիպերնույնություններ դը Մորգանի հանրաշիվներում (անգլերեն) IGPL տրամաբանության Ամսագիր Օքսֆորդի համալսարանի տպագրություն (20) 2012 էջ 1153-1174
3. Դը Մորգանի և Դը Մորգանի ու Բուլի հանրահաշիվներ Վրացական մաթեմատիկական ընկերության IV միջազգային կոնֆերանս, 2013, էջ 80-81
4. Մովսիսյան Յու. , Դավիդով Ս. , Սաֆարյան Մ. , Ազատ g-երկմոնոիդների կառուցում (անգլերեն) , Հանրահաշիվ և Դիսկրետ, Մաթեմատիկա, 18(2014), էջ 140-150
5. Մովսիսյան Յու. , Դավիդովա Դ. Հիպերնույնություններ թույլ իդեմպոտենտ կավարներում (անգլերեն) Ժամանակակից, Մաթեմատիկական Անալիզի Ամսագիր 6(2015), էջ 259-264: