ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիթ Ամրաստանի Իսկոյան
18.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ. դոցենտ

iskoyanlilit20@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոն

Կրթություն
1994-1999թթ.` Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կուլտուրայի ֆակուլտետի ուսանող
2009-2014թթ.` Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ արվեստի պատմության,տեսության և մշակութաբանության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
2019-ից՝ Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու 
2021-ից` Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոնի դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2010թ.-ից աշխատում է Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոնում որպես դասախոս։

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Հայ արվեստի պատմություն, Հայ և հանամաշխարհային կերպարվեստի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ արվեստի պատմություն, Հայ և հանամաշխարհային կերպարվեստի պատմություն, սովորողների ստեղծագործական կարողությունների, գեղարվեստական մտածողության զարգացման, սոցիալ-մշակութային գործունեության հիմնախնդիրներ:

Վերապատրաստումներ
Մասնակցել է ՀՊՄՀ –ի կողմից կազմակերպված միջազգային գիտաժողովների, ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսակն անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթացներին, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կողմից իրականացվող «Աղետների,ռիսկի նվազեցման գործողությունների ապահովման» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող վերապատրաստմանը:

Հրապարակումներ
«Ուսանողների ստեղծագործական կարողությունների զարգացման մեթոդներն ու միջոցները գեղարվեստական կրթության համակարգում» (մեթոդական ձեռնարկ բուհերի համար) Երևան, «Արտագերս», 2020թ. :

14 գիտական հոդված
Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն