ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կարեն Արտուշի Մաթևոսյան
21.02.2017

Պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

matevosyankaren20@aspu.am

Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոն

Կրթություն
1979-ին ավարտել է Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական պետ. Մանկավարժական ինստիտուտի պատմության ֆակուլտետի պատմա-հասարակագիտական բաժինը

Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների դոկտոր, 1989 թ. թեկնածուական ատենախոսություն՝ «Անիի գրչության կենտրոնը»
2008 թ. դոկտորական ատենախոսություն՝ «Սամվել Անեցու Ժամանակագրության ձեռագրերի աղբյուրագիտական քննություն» (004 մասնագիտական խորհուրդ)

Աշխատանքային փորձ 
2009-2016թթ.՝ դասախոս ՀՊՄՀ-ի արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոնում (0.5 դրույք)
2005-2016թթ.՝ Մ. Մաշտոցի անվ. Մատենադարան, արվեստի պատմության և գրչության կենտրոնների ուսումնասիրության բաժնի վարիչ
1980-2004 թթ.՝ աշխատել է Հայաստանի ազգային պատկերասրահում (1995-ից՝ գիտքարտուղար)

Կարդացվող դասընթացներ
Մագիստրատուրա՝ Արխիվային գործ, Սփյուռքահայ արվեստ, Գիտական աշխատանքի կազմակերպման մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 

Հայոց պատմություն, մշակույթ, արվեստ

Հրապարակումներ 
Աղթամարի պատմամշակութային ժառանգությունը, Ս. Էջմիածին, 2013։
Սամուէլ Անեցի եւ շարունակողներ, Ժամանակագրութիւն, աշխատասիրությամբ Կարեն Մաթևոսյանի, Երևան, «Նաիրի», 2014։
Surb Gevorg Cathedral. The Frescoes, Preface authors Karen Matevosyan, Avet Avetisyan, Yerevan, 2015 (անգլերեն, հայերեն, վրացերեն, ռուսերեն)։
Անիի ազնվականության պատմությունից կամ երեք Գրիգոր Մագիստրոս, «Մուղնի» հրատ., Երևան, 2015։

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն