ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Զարուհի Անրիի Մալոյան
18.02.2016

Հոգ.գիտ. թեկ., դասախոս

maloyanzaruhi20@aspu.am

Հոգ.գիտ. թեկ., դասախոս/Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոն

Կրթություն
1980-ին ավարտել է Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական պետ. Մանկավարժական ինստիտուտի պատմության նկարչա-գծագրական ֆակուլտետ։

Գիտական աստիճան
2005 թ.Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն.19.00.05. Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն “Մանկավարժական ԲՈՒՀ-ի ուսանողների ուսումնական գործունեության մեջ դրսևորվող ետխորհրդային շրջանի սթրեսի հոգեբանական հիմնահարցը”

Աշխատանքային փորձ 
2010 -2016 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի: Ասիստենտ
1995.– 2010 Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա (ԵԳՊԱ)

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատւմ/ Արտասահմանյան արվեստի պատմություն, Կոմպոզիցիայի տեսություն, Խորհրդային շրջանի արվեստի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արտասահմանյան և խորհրդային պատմություն, մշակույթ, արվեստ։ Արվեստի հոգեբանություն:

Հրապարակումներ
65 հոդված

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն