ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարինա Ռավենի Վանյան
18.02.2016

Ասիստենտ

 

vanyanmarina52@aspu.am

Ասիստենտ/Կերպարվեստի ամբիոն

 

Կրթություն
1994 թ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտւտի գեղարվեստական դաստիարակության ֆակուլտետ 
1996 թ. մինչև 2001թ. եղել է նկարչության դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ: Հանձնել է ասպիրանտուրայի որակավորման բոլոր քննությունները
1988 թ. ավարտել է Երևանի N 14 Գեղարվեստական ուսումնարանը կարմիր դիպլոմով:


Աշխատանքային փորձ
1994 թ-ից մինչև օրս դասավանդում եմ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի Դիզայնի և դեկորատիվ – կիրառական արվեստի ամբիոնում:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Հագուստի դիզայն

Վերապատրաստումներ

2015թ. մասնակցել է ՀՊՄՀ-ի վերապատրաստման դասընթացներին և ստացել վկայագիր

Հրապարակումներ
1. « Կրտսեր դպրոցականների գեղարվեստական պահանջմունքների ձևավորման գործընթացը » Մանկավարժական միտք, N 2, 2001թ., էջ 118-121
2. « Գույների ներդաշնակ համադրման կառույցը » Հոգեբանությունը և կյանք, N 2-3, 2005թ., էջ 150-159
3. « Природа ощущения цвета » Ժողովածու Պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ասպիրանտների, գիտաշխատողների 53-րդ գիտաժողովի նյութեր II պրակ, 2008թ.
4. « Ոճավորումը որպես դեկորատիվ-կիրառական արվեստի հիմք » Ժողովածու Պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ասպիրանտների, գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութեր II պրակ, 2010թ., էջ 62-64
5. « Ազգային հանդերձի հիմնական հատկությունները» Գիտաժողովի նյութեր Բ ( հասրակագիտական պրակ ), Վանաձոր, 201Iթ., էջ 166-170

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն(բառարանով)