ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վյաչեսլավ Արշավիրի Եդիգարյան
18.02.2016

Արվ. գիտ. թեկ., դոցենտ

yedigaryanvyacheslav33@aspu.am

Արվ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Երաժշտության մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն

1961-1965 –Ա.Զեյնալլի անվ. Բաքվի երաժշտական ուսումնարանի ուսանող /գերազանցության դիպլոմ/
1965-1970 – Ուզ.Հաջիբեկովի անվ. ադրբեջանական
կոնսերվատորիայի ուսանող /գերազանցության դիպլոմ/

Գիտական աստիճան

Արվեստագիտության թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսություն` “Фортепианное творчество Александра Арутюняна”, մասնագիտությունը ԺԷ.00.02. երաժշտական արվեստ:

Աշխատանքային փորձ
1967-1970թթ.՝ Բաքու, երաժշտական դպրոցի դասատու /մասն.դաշնամ., նվագակցություն/:
1970-1974թթ.՝ Սումգաիթ, երաժշտական ուսումնարանի դասատու /մասն.դաշն., դասավանդման մեթոդիկա/, դաշնամուրային բաժնի վարիչ:
1974 – 1984թթ.՝Երևան, Ռ.Մելիքյանի անվ. երաժշտական ուսումնարանի դասատու /մասն.դաշն., կոնցերտմայստեր/:
1974 - առ այսօր՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան /հիմն.նվագ.դաշն., դաշնամ.դասավ.մեթոդիկա, դաշնամ.արվեստի պատմութ./
2009 – 2012թթ.՝ Նվագարանների ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ Հիմնական նվագարան /դաշնամուր/

Մագիստրատուրա՝ Դաշնամուրային արվեստի պատմություն, Դաշնամուրի դասավանդման մեթոդիկա, Նվագարան /դաշնամուր/

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Դաշնամուրային կատարողականությունը, դասավանդման մեթոդիկան, դաշնամուրային արվեստի պատմությունը և տեսությունը, երաժշտական տեսությունը:

Հրապարակումներ
1. Դաշնամուրի դասավանդման մեթոդիկա: Ուսունական ձոռնարկ: Եր., <Կոմիտաս>, 1999, 120 էջ:
2. Фортепианное творчество Александра Арутюняна: монографическое исследование. Ер., “Комитас”, 2011, 230 с.
3. “О Прелюдии-поэме (1943) Александра Арутюняна” / Сборник научных работ Армянского государственного педагогического университета им. Х.Абовяна. – Ер., “Манкаварж”, 2002, с.327-334.
4. “Рапсодия “Наши старые песни” в ракурсе фортепианного стиля А.Арутюняна”. Ер., “Комитас”, 2004, 36 с.
5. “Об одном пианистическом навыке и о связи исполнительских навыков с музыкальным мышлением” / Երեվանի Կոմիտասի անվ. պետական կոնսերվատորիա: Ուսումնամետոդական աշխատանքների ժողովածու: Պրակ 1: - Եր., 2004, էջ 63-69:
6. О проявлениях "манерности" в исполнительском искусстве / Երեվանի Կոմիտասի անվ. պետական կոնսերվատորիա: Ուսումնամետոդական աշխատանքների ժողովածու: Պրակ 3: - Եր., 2006, էջ 96-108:
7. Что мы называем "школой" в теории и практике музыкального исполнительства / Армгоспедуниверситет им. Х.Абовяна. Сборник материалов 53-й юбилейной научной конференции. Ч.2.- Ер., "Манкаварж", 2008, с.87-89.
8. Об определении понятия "нюанс" /Երեվանի Կոմիտասի անվ. պետական կոնսերվատորիա: Ուսումնամետոդական աշխատանքների ժողովածու: Պրակ 7: - Եր., 2010, էջ 338-346:
9. К вопросу оценки деятельности редактора музыкального произведения /Армгоспедуниверситет им. Х.Абовяна. Сборник материалов 54-й юбилейной научной конференции. Ч.2.- Ер., "Манкаварж", 2010, с.116-118.
10. Педагогический анализ как метод подготовки педагога к проведению фортепианного урока /Եր., <Մանկավարժական միտք>, 2013, N 4:

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն