ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2017-2018 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն
19.07.2017

Խ.ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2017-2018 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Դիմումներն ընդունվում են՝

Առկա՝ անվճար հիմունքներով

1-ին փուլ` մայիսի 20-ից հունիսի 9-ը

Առկա՝ վճարովի հիմունքներով (առանց տարկետման իրավունքի)

2-րդ փուլ՝ հունիսի 10 -ից օգոստոսի 25-ը

Հեռակա ուսուցում՝ հունիսի 10-ից սեպտեմբերի 20-ը:

Դիմորդները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը.

1. Դիմում-հայտ /գրվում է տեղում/
2. Դիպլոմի և դիպլոմի հավելվածի /միջուկի/ բնօրինակը և պատճենը
3. Անձնագրի պատճենը
4. Ինքնակենսագրություն
5. 4 լուսանկար /3x4 չափսի /
6. Տպագրված կամ տպագրման ընդունված գիտական աշխատությունների, թեզիսների ցուցակը /դրանց առկայության դեպքում/:

Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 5, բարձրահարկ մասնաշենքի 1-ին հարկ, 110 սենյակ, հեռախոս՝ 59-70-69՝ Ընդունող հանձնաժողով

Նորություններ