ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2020-2021 ուստարվա հայցորդական կրթության ընդունելություն
30.06.2020

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը հայտարարում է 2020/2021 ուսումնական տարվա հայցորդական (հետբուհական) կրթության ընդունելություն (վճարովի հիմունքներով)

Հայցորդական (հետբուհական) կրթության ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել պետական և հավատարմագրված ոչ պետական բուհերի շրջանավարտներ, ովքեր ունեն մագիստրոսի կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետի դիպլոմ:

Դիմորդները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը. 

  1. Դիմում համալսարանի ռեկտորին` նշելով ընտրած մասնագիտությունը:
  2. Մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ օրդինատորի դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները /օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար` փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին/.
  3. Անձնագրի պատճեն:
  4. 2 տպագրված հոդված:
  5. 4 լուսանկար (3x4 չափի):
  6. Ինքնակենսագրություն (CV):
  7. Աշխատանքային գրքույկի պատճեն /եթե առկա է/:
  8. Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից /եթե դիմորդն աշխատում է/:

Փաստաթղթերն ընդունվում են հայտարարության հրապարակման մինչև հոկտեմբերի 1-ը(ներառյալ):

Տեղեկությունների համար դիմել հետևյալ հասցեով` Երևան, Տիգրան Մեծի 17, 3-րդ  հարկ, Գիտահետազոտական կենտրոն՝ 318 սենյակ, հեռ. 59-70-29: 

Նորություններ