ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աիդա Օնիկի Թոփուզյան
19.04.2022

Մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

topuzyanaida40@aspu.am

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր/Մանկավարժության ամբիոնի վարիչ

Կրթություն

1985-1988թթ. ուսանել և գերազանց դիպլոմով ավարտել է ԽՄԿԿ Կենտրոնական կոմիտեին առընթեր /ք. Մոսկվա/ Հասարակական գիտությունների ակադեմիան
1971թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետը

Գիտական աստիճան

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը՝ ԺԳ.00.01- «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն», թեկնածուական ատենախոսության թեման ՝ «Լևոն Շանթի մանկավարժական հայացքները» /1996թ./, մասնագիտական խորհուրդ՝ Մանկավարժություն–020,
Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, մասնագիտությունը՝ ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն», դոկտորական ատենախոսության թեման՝ «Հումանիստական դաստիարակությունը երեխայի անձի լիարժեք զարգացման գործընթացում» /2010թ./, մասնագիտական խորհուրդ՝ Մանկավարժություն–020

Աշխատանքային փորձ

2015թ.-ից առ այսօր Մանկավարժության ամբիոնին կից գործող «Մանկության հիմնախնդիրներն ուսումնասիրող» լաբորատորիայի վարիչ
2013թ. –մ.ա. Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի վարիչ
1998-2004թթ. ՀՀ Կրթության և գիտության փոխնախարար
991-2005թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի պրոֆեսոր
1988-1991թթ. ՀԽՍՀ ժողովրդական կրթության նախարարի տեղակալ:
1985-1988թթ. ՀԿԿ Երևանի քաղաքային կոմիտեի երկրորդ քարտուղար
1983-1985թթ.` Հայաստանի Լենինյան կոմերետմիության Կենտրոնական կոմիտեի առաջին քարտուղար:
1975-1977թթ. Հայաստանի Լենինյան կոմերետմիության Կենտրոնական կոմիտեի դպրոցի և բուհի գծով քարտուղար, երկրորդ քարտուղար,

Կարդացվող դասընթացներ
Մագիստրատուրա
Մանկավարժական մարդաբանություն, Մանկավարժական վալեոլոգիա, Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրներ:
Ասպիրանտուրա
Տեսական մանկավարժություն, Գիտական գրագրության և աշխատանքի ձևակերպում
Կիրառական մանկավարժություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեսական մանկավարժություն, մանկավարժության պատմություն, կրթության համակարգի կառավարում, մանկավարժական մարդաբանություն, երեխաների իրավունքներ, կիրառական մանկավարժություն, մանկավարժական վալեոլոգիա, Մանկության հիմնախնդիրներ։

Անդամակցություն
ԵՊԼՀ մանկավարժություն և դասավանդման մեթոդիկա մասնագիտությունների ասպիրանտուրայի ընդունելության և նույն առարկաների թեկնածուական որակավորման քննությունների հանձնաժողովների նախագահ: 2012թ.-ից Խ. Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական համալսարանին առընթեր ՀՀ ԲՈՀ-ի «Մանկավարժություն» 020 մասնագիտական խորհրդի անդամ: 2012թ.-ից Երևանի Պետական Համալսարանում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 065 մասնագիտական խորհրդի անդամ: Կանանց հանրապետական խորհրդի նախագահ /2010թ.-ից մինչ այսօր/: «Կին ընտրողների լիգա» հասարակական կազմակերպության հիմնադիր /1996-2010թթ./:
1991-2013թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ:
Մասնակցություն ՀՀ հանրակրթության օրենսդրական դաշտի ստեղծմանը, հանրակրթական դպրոցների կառավարման, բովանդակային և ֆինանսավորման բարեփոխումների գործընթացին 1980-1990թթ. ՀԽՍՀ Գերագույն Խորհրդի պատգամավոր:
ՀՊՄՀ էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ։
ՀՀ Հանրային խորհրդի Կրթության և գիտության հանձնաժողովի նախագահ։

Հրապարակումներ

• Հանդուրժողականության գաղափարախոսության ծագումն ու զարգացումը արևմտյան փիլիսոփայության և մանկավարժության մեջ/ Մանկավարժություն N3, էջ 34-44, Երևան 2012, համահեղինակ:
• Մանկավարժական աջակցությունը որպես մանկավարժական գործընթացի հումանացման հզոր միջոց/ Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, N1-2, էջ 32-35, Երևան 2012, համահեղինակ:
• Взаимосплетение развития, безопасности общества и прав ребенка/ Известия Российской Академмии образования N2 (22), стр. 378-383, Москва 2012
• Կրթական քաղաքականությունը և մանկավարժական պրակտիկան/ Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ N2 էջ 44-51, Երևան 2012
• Ժամանակակից ուսուցչին ներկայացվող պահանջները/ Մանկավարժական միտք,թիվ.3-4էջ 12-18,Երևան 2012
• Երեխայի կյանքի համար հարմար և պիտանի դպրոցի տեսլականը ԵՊԼՀ-ի ուսանողության աչքերով/ Բանբեր ԵՊԼՀ-ի Պրակ 4,էջ 22-28,Երևան 2012
• Умения общения и сотрудничества как важнейшие качества современного учителя/ Гуманитарные исследования,ном.3/43/стр.185-189,Астрахань,2012
• Молодежныи экстремизм: истоки, предупреждение, профилактика / Мат. Межд.научно-практич. Конф. Ч.2,стр.150-156,Москва,2014 /соавторство/
• Личность учителя в гуманистическои педагогике/ Социокультурные и филологические аспекты в образовательном и научном контексте ст. 627-631,Япония,2014
• Акмеологический подход в современном педагогическом образование как условия качественного образования/ журнал «Образование личности» январь но. 1 стр. 40-47, Москва, 2015, /соавторство/
• Влияние реформ высшего образования на сфере профессиональной деятельности в контексте Болонского процесса/ Сборник материалов 10-ой международ. научно- практич, конференции,стр. 22-26, Москва, 2015, /соавторство/
• «Մանկավարժական առողջագիտությունը տարրական դպրոցում» Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների և ծնողների համար, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 171 էջ, 2017թ.:
• «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները տարրական դպրոցում» Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների և ծնողների համար, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 167 էջ, 2018թ.,:
• «Մեդիակրթությունը տարրական դպրոցում» Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների և ծնողների համար, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն,140 էջ, 2019թ.,:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8969-4592

Պարգևներ
«ՍՍՀՄ ժողովուրդների բարեկամություն» շքանշան
ՀՀ վարչապետի շնորհակալագիր, պատվոգիր
«Փառապանծ աշխատանքի համար» մեդալ
ՀՀ ԿԳՆ ոսկե մեդալ
Երևանի քաղաքապետի ոսկե մեդալ

Լեզուներ ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն, ֆրանսերեն /բառարանով/