ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աստղիկ Գավրուշի Գրիգորյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

grigoryanastghik56@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն
Կրթություն

1990 -1995թթ. Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետ, հատուկ (օժանդակ) դպրոցի ուսուցիչ, լոգոպեդ:
1983-1987թթ. Խ.Աբովյանի անվան կարմիր դրոշի շքանաշանակիր մանկավարժական ինստիտուտի կուլտուրայի ֆակուլտետ, կուլտուր-լուսավորության աշխատող, պարային խմբի ղեկավար:

Գիտական աստիճան

ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի, Մանկավարժություն-020 մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ` Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու ԺԳ.00.03 - Հատուկ մանկավարժություն /լոգոպեդիա/ մասնագիտությամբ, ատենախոսություն`Դիսլեքսիայի կանխարգելումը նախադպրոցական տարիքում:

Աշխատանքային փորձ

2006թ. - առ այսօր - Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, հատուկ մանկավարժության, լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի դասախոս:
2003 - 2006 թթ. Երևանի թիվ 166 մսուր-մանկապարտեզ` լոգոպեդ:
1987 - 1997 թթ. Երևանի թիվ 5 օժանդակ –գիշերօթիկ դպրոց` հատուկ մանկավարժ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ/ Լոգոպեդիայի տեսական հիմքեր, Հոգելեզվաբանություն, Խոսքի օնտօգենեզ և դիզօնտոգենեզ, Խոսքի զարգացման մեթոդիկա, Լոգոռիթմիկա, Դասընթաց ուսանողի ընտրությամբ:
Մագիստրատուրա/ Դասընթաց ուսանողի ընտրությամբ, Լոգոպեդիայի արդի հիմնախնդիրներ, Սոցիալական միջավայրի դերը խոսքային խանգարումների շտկման գործընթացում, Պարաշարժողական թերապիա, մագիստրոսական թեզերի ղեկավարում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Լոգոպեդիա, Հատուկ հոգեբանություն, Հոգելեզվաբանություն, Արտթերապիա, Նախադպրոցական հատուկ մանկավարժություն:

Վերապատրաստումներ
2014թ. «Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով և ապոլիտիկ սինդրոմով հիվանդների բուժական հնարավորությունները», /Հավաստագիր/:
2013թ. «Վեգետատիվ կոմայով և ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով մարդկանց հետ շփումը» գիտական սեմինար, /Հավաստագիր/:
2013թ. «Պարաշարժողական թերապիա»- ԻՆՏՐԱ հոգեբանական կենտրոն, /Հավաստագիր/:
2009 թ. «Հետվիրահատական շրջանում ձայնի վերականգման մեթոդների ուսուցում» գիտական սեմինար - Գերմանիա-Հայաստան /Հավաստագիր/:
2008 թ. «Դեպի կրթություն բոլորի համար» ծրագրի շրջանակներում «Առաքելություն արևելք» դանիական մարդասիրական կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի և ՀՀ ԿԳՆ կոնֆերանս /Հավաստագիր/:
2015թ. «Ներառական կրթություն, ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները» միջազգային գիտաժողով, մասնակցություն:
2014թ. Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի կազմակերպած «Ազգային կրթություն» ծրագրի շրջանակներում «Ներառական կրթության գաղափարախոսության ընկալումը» թեմայի շուրջ կլոր սեղան – քննարկում:
2013թ-ից Հատուկ կրթության ֆակուլտետի պրակտիկայի պատասխանատու:

Հրապարակումներ
1. Դիսլեքսիայի նախատրամադրվածության բացահայտման հետազոտության արդյունքները. Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները գիտական հանդես N1, Երևան, 2014, էջ 58-65
2. Դիսլեքսիայի նկատմամբ նախատրամադրվածության հայտնաբերումը նախադպրոցական տարիքում. Գորիսի Պետական Համալսարանի միջազգային 2-րդ գիտաժողովի աշխատանքների ժողովածու/ /Գորիս 2011, էջ 568-572
3. Դիսլեքսիայի կանխարգելումը նախադպրոցական տարիքում. ՙՀատուկ մանկավարժություն և վերականգնողական հոգեբանություն՚ գիտական հանդես Երևան 2011 1/1 էջ 7-11
4. Ընթերցանության խանգարումների ուսումնասիրման առանձնահատկությունները ժամանակակից լոգոպեդիայում. Ժողովածու Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ասպիրանտների հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի Երևան 2010 էջ 110-112 շ

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն