ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աշոտ Վարդգեսի Բաբախանյան
15.02.2016

Քիմ. գիտ. թեկ., դոցենտ, պրոֆեսորի պ/կ

babakhanyanashot13@aspu.am

Քիմիական գիտությունների թեկնածու,դոցենտ, պրոֆեսորի պ/կ/Քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1966-1970թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի կենսաքիմիական ֆակուլտետ, քիմիա բաժին

Գիտական աստիճան

1990 թ. քիմիական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման՝ «Չհագեցած քլորպարունակող ամինաեթերների և մակերևութային ակտիվությամբ, մանրէասպան և ինհիբիտորային հատկություններով օժտված ՉԱՄ սինթեզ»

Աշխատանքային փորձ
2007թ.-ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի «Գիտական տեղեկագիր» ամսագրի գլխավոր խմբագիր
2001-2012թթ. Քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ,
1993թ. - Ամբիոնի դոցենտ
1988-1993թ. - Լաբորատորիայի վարիչ
1977-1988թ. - Քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս
1970-1977թ. - Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա, օրգանական քիմիա, օրգանական սիթեզ, քիմիայի ուսուցման տեսություն և մեթոդիկա
Մագիստրատուրա՝ Պինդ մարմնի քիմիա, օրգանական քիմիայի հիմնական հասկացությունների դասավանդման մեթոդիկա, միջառարկայական կապերի դերը քիմիայի դասընթացում, մակերևութային ակտիվ նյութեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Մանրէասպան հատկություններով օժտված նոր ՄԱՆ-երի ստացումը և դրանց կոլոիդքիմիական հատկությունների ուսումնասիրում

Անդամակցություն 

Հայկական քիմիական ընկերության անդամ, ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

Հրատարակված գիտական հոդվածները և ձեռնարկները

285 գիտական հոդվածները և ձեռնարկները

Պարգևներ

1981թ. գիտության և տեխնիկայի բնագավառում կատարած հետազոտությունների համար արժանացել է ՀԼԿԵՄ Կենտկոմի դափնեկրի կոչմանը, 1994թ. Բալթյան մանկավարժական ակադեմիան նրա շնորհել է վաստակավոր մանկավարժի կոչում
2009թ. շնորհվել է «Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համլսարան» մեդալ
2015թ. ՀՀ ազգային ժողովի պատվոգիր:

Լեզուներ՝ անգլերեն, ռուսերեն