ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմեն Մամիկոնի Առուստամյան
15.02.2016

Քիմ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ

arustamyanarmen13@aspu.am

Քիմիական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ/Քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1967-1972 - Երևանի Պետական Համալսարանի Քիմիական ֆակուլտետ,
1973-1976-ՀՀԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան փետրվար, 2007թ. քիմիական Գիտությունների դոկտոր, դոկտորական ատենախոսության թեման՝ «Ադսորբված գերօքսիդային միացություններով հարուցված ալիֆատիկ ալդեհիդների, պրոպանի և ածխածնի օքսիդի թթվածնային խառնուրդների ցածր ջերմաստիճանային բոցավառումը» դիպլոմ Բ N 0062, նոյեմբեր
1972 թ.- քիմիական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման՝ «Ջրածնի ներկայությամբ ածխածնի օքսիդի օքսիդացման ռեակցիայի կինետիկան և մեխանիզմը»

Աշխատանքային փորձ
2013թ. - առ այսօր - Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2009թ. - Երևանի Պետական Համալսարանի քիմիական ֆակուլտետի էկոլոգիայի և բնապահպանության ամբիիոն , դասախոս
1982-1987թթ. - ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական Ֆիզիկայի ինստիտուտի ասպիրանտի գիտական ղեկավար, որին շնորհվել է քիմիական գիտությունների թեկնածուի կոչում /1987թ./:
1972թ. - առ այսօր- ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ, որպես ավագ գիտ. աշխատող
1982թ. - կրտսեր գիտ. աշխատող
1976-1982թթ. ասպիրանտ
1973-1976թթ. ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա, բյուրեղագիտություն, կոլոիդային քիմիա, խնդիրների լուծման պրակտիկում, ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիա, անօրգանական սինթեզ, անալիզի ֆիզիկաքիմիական մեթոդներ, բնագիտության ուսուցման մեթոդիկա, կոմպլեքսային միացությունների քիմիա
Մագիստրատուրա՝ Լուծույթների տեսություն, հաշվարկային խնդիրների լուծման մեթոդիկա, քիմիական թերմոդինամիկա
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ Շղթայական ռադիկալային պրոցեսներ, ալդեհիդների և ածխաջրածինների այրման ռեակցիաներ, կատալիտիկ պրոցեսներ, RO2 փոխազդեցությունը տարբեր օրգանական միացությունների հետ:

Վերապատրաստումներ
2015թ. «Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու» վերապատրաստում
2015թ. «Ինֆորմատիկա, համակարգչային հմտություններ»

Անդամակցություն  Հայկական քիմիական ընկերության անդամ
Հրատարակված գիտական հոդվածները և ձեռնարկները- 68 տպագրական գիտական աշխատանքներ և բազմաթիվ կոնֆերանսների մասնակցություն

Պարգևներ 2012 թ-ին - ՎԱՍՏԱԿԱԳՒՐ №219/ՀՀԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվ. Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի հիմնադրման 50-ամիակի կապակցությամբ ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի նախագահության կողմից գիտության բնագավառում երկարատև ու անբասիր աշխատանքի համար
1994 – Ջ. Սոռոսի անվան Միջազգային մրցույթի առաջին փուլի դափնեկիր

Լեզուներ՝ անգլերեն, գերմաներեն, ռուսերեն