ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վահրամ Անդրանիկի Ներսեսյան
31.10.2016

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., դոցենտ

nersesyanvahram07@aspu.am

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Հետաքրքրությունների ոլորտներ՝ Բազմաձևությունների դիֆերենցիալ երկրաչափություն, ինտեգրալ երկրաչափություն, բազմաչափ հարթությունների կոմպլեքսների երկրաչափություն, երկրաչափության դպրոցական դասընթացի ծրագրեր, տոպոլոգիայի և հանրահաշվի դասագրքեր

Անդամակցություն՝ Հայկական մաթեմատիկական միություն, Գ.Ֆ. Լապտևի անվան միջազգային սեմինար

Կրթություն՝

1984 -1985թթ.՝ Կիևի պետական համալսարան, ֆրանսերենի 9-ամսյա դասընթաց
1975 – 1978թթ.՝ Մոսկվայի պետական համալսարանի մեխանիկամատիկական ֆակուլտետ, դիֆերենցիալ երկրաչափության ամբիոն, ասպիրանտ
1970-1973թթ.՝ պետական համալսարանի մեխանիկամատիկական ֆակուլտետ, ուսանող
1967-1970թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, ուսանող

Աստիճաններ՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը Ա 01.04 ՙերկրաչափություն և տոպոլոգիա ՙ, ատենախոսություն ՙՙԵրկչափ հարթությունների թույլատրելի կոմպլեքսներ հինգ և վեց չափանի տարածություններումՙ

Կոչումներ՝ Բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ

Օտար լեզուների իմացություն՝ ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Աշխատանքային փորձ՝ 

2006 – առ այսօր – ԵՊՀ հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ
2001 – 2005թթ.՝ դասախոս, Կանկանի համալսարան, Գվինեյա
1990-2001թթ.՝ ԵՊՀ հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ
1986-1990թթ.՝ դասախոս, Կոնակրիի համալսարան, Գվինեա

Դասավանդման փորձ՝ Երկրաչափություն (ընդհանուր դասընթաց), տոպոլոգիա և դիֆերենցիալ երկրաչափություն, գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն, ռիմանյան երկրաչափություն, բարձրագույն մաթեմատիկա, արտաքին ձևերի մեթոդը և դրա կիրառությունները դիֆերենցիալ երկրաչափության մեջ, կառուցման խնդիրների լուծման ուսուցման մեթոդիկա (մագիստրատուրա)

2011– 2015թ.թ. ընտրովի տպագրումներ՝
1. Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափության, մաս առաջին, ուսումնական ձեռնարկ, 284 էջ, 2012թ.
2. Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափության, մաս երկրորդ, ուսումնական ձեռնարկ, 274 էջ, 2013թ.