ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սարգիս Էդուարդի Էլբակյան
06.03.2017

Մանկ. գիտ. թեկնածու, պրոֆեսորի  պ/կ

elbakyansargis33@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու,պրոֆեսորի պաշտոնակատար/ Երաժշտության մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
1999-2002 - Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայցորդ
1980-1985 – Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի երաժշտագիտության բաժին

Գիտական աստիճան
2002 - Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, «Երաժշտատեսական առարկաները որպես ուսանողների ստեղծագործական կարողությունների զարգացման միջոց», ԺԳ.00.02

Աշխատանքային փորձ
2012 – մինչ օրս - գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի դեկան
2008-2012 – Երաժշտության տեսության և դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ
1986 առ այսօր - Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դասախոս, ավագ դասախոս, դոցենտ, պրոֆեսորի պաշտոնակատար
1986-1987 - Հայաստանի երգչախմբային ընկերության ավագ մեթոդիստ
1979-1987 – Հայաստանի երգչախմբային ընկերության երաժշտական ստուդիայում` սլոֆեջիոյի և երաժշտական գրականության դասատու

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Սոլֆեջիո, հարմոնիա, պոլիֆոնիա, երաժշտական ստեղծագործության վերլուծություն, նվագախմբի նվագարաններ, երաժշտության պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Երաժշտական մանկավարժության հարցեր, երաժշտատեսական և երաժշտապատմական առարկաների դասավանդման հարցեր

Անդամակցություն
Հայաստանի երաժշտական ընկերություն
Հրապարակումներ
1. «Հարմոնիա» /ուսումնական ձեռնարկ/ - երևան, Հայաստան հր. 2000թ./80էջ/
2. «Ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը հարմոնիայի դասերին»/ուսումնամեթոդական ձեռնարկ/- «Մանկավարժ», Եր. – 2002թ./60էջ/
3. «Երաժշտական ստեղծագործական կարողությունների ձևավորման հոգեբանական և մանկավարժական նախադրյալները» - Հոգեբանությունը և կյանքը 2004թ. թ. 1-2
4. «Երաժշտատեսական առարկաները՝ ստեղծագործական կարողությունների զարգացման միջոց» /մենագրություն/, Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2007
5. «Օсобенности музыковедческой подготовки студентов в магистратуре». Научно- практическая конференция «Актуальные проблемы многоуровневой подготовки в системе художественного образования,». Воронеж 2009г.
6. Հարմոնիայի խնդիրների ժողովածու, Երևան, «Լիմուշ», 2013 թ.:

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0003-0652-318X 

Պարգևներ
Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության պատվոգիր

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն