ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Անդրանիկի Խաչիկյան
12.07.2022

Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի վարիչի պ/կ, հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի վարիչի պ/կ

Կրթություն ԵՊՀ, ՀՊՄՀ

Գիտական աստճան
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքաին փորձ
2009թ. առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
20006թ. առ այսօր Հայ-Ռուսական Սլավոնական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ ընդհանուր հոգեբանություն, իրավաբանական հոգեբանություն, շեղվող վարքի հոգեբանություն, հոգեբանական փորձաքննություն
Մագիստրատուրա՝ իրավաբանական հոգեբանություն, քրեական հոգեբանություն, զոհի հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

հույզերի հոգեբաանություն, սոցիալ հոգեբանություն, դատա-հոգեբանական փորձաքննություն, կրիմինոլոգիա, շփման հոգեբանություն, ընդհանուր հոգեբանություն,հոգեֆիզիոլոգիա

Անդամակցություն

Իրավաբանների ու հոգեբանների համաշխարհային միություն

Հրապարակումներ
Շուրջ 12 հոդված ¥Հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների¤
1. Զոհերի վարքի հոգեբանական առանձնահատկությունները հուզական լարվածության վիճակում, Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան (տարեկան գիտական գիտաժողով), Գիտական հոդվածների ժողովածու Երևան 2015
2. Социально-психологические факторы формирования правосознания. Научно-методияеское пособие, Ереван 2010

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0003-0750-5143 

Լեզուներ՝ հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (լավ), անգլերեն (բավ.)