ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Էռնեստ Ռուբենի Գրիգորյան
20.06.2018

Փիլ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

grigoryanernest25@aspu.am

Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր / Փիլիսոփայության և տրանամակբանության ամբիոն

Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն

Կրթություն

1974 -1978 թթ՝. ՌԴ, Մոսկվա, Գիտությունների Ակադեմիա, ասպիրանտուրա, փիլիսոփայություն մասնագիտությամբ
1965-1970 թթ.՝ ԵՊՀ-ի մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, դիպլոմային աշխատանք` Խմբերի տեսությոին, ԵՊՀ, Դիպլոմ, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր,
1990թ.՝ Արևմտյան սոցիոլոգիայի մեթոդաբանական հիմունքներ (մեթոդաբանական և իմացաբանական վերլուծություն) դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն (փիլիսոփայական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան, թվանիշը՝ Թ.00.01 (17.04.1990):
1979 թ.՝ Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու

Գիտական աստիճան
Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, մասնագիտությունը՝ Թ.00.01 «Տեսական փիլիսոփայության, տրամաբանություն, գիտության փիլիսոփայություն», ատենախոսության թեման՝ Արևմտյան սոցիոլոգիայի մեթոդաբանական հիմունքներ (մեթոդաբանական և իմացաբանական վերլուծություն)

Աշխատանքային փորձ
2015 թ-ից առ այսօր Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Փիլիսոփայության և տրանամակբանության ամբիոն, պրոֆեսոր, 0,5 հաստիքով:
1995 – 2015 թթ.՝ Սոցիալական Գիտությունների Ինստիտուտի ռեկտոր:
1991-2015 թթ.՝ Մոսկվայի Մանգավարժական Պետական Համալսարանի սոցիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր:
1986-1990 ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ:
1972 – 1985 թթ.՝ Մոսկվա, Գիտությունների Ակադեմիա, գիտաշխատող:
1970-1972 թթ.՝ Ծառայություն բանակում

Կարդացվող դասընթացներ
Մագիստրատուրա՝ Պատմության փիլիսոփայություն,
Ասպիրանտուրա՝ Գիտության փիլիսոփայություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Գիտության փիլիսոփայություն, տրամաբանություն, , սոցիալ փիլիսոփայություն, սոցիոլոգիա

Անդամակցություն
2014 թ. մինչ օրս`Իմաստություն գիտական պարբերականի խմբագրակազմի անդամ

Հրապարակումներ 2011 -2015 թթ.
Григорьян Э.Р. Креативность и социальные науки», М., ИСН, 2011, 154 с.
Григорьян Э.Р. Социальные нормы в эволюционном аспекте.- М.: Институт социальных наук, 2013.- 182 с.
Григорьян Э.Р. Армения и мiр. Сборник статей. – М.: Институт социальных наук, 2013.- 174 с.
Григорьян Э.Р. Армяне в России. Сборник статей. – М.: Институт социальных наук, 2014.- 164 с.
Григорьян Э.Р. Социология как социальные шахматы. М.: Институт социальных наук, 2014, 126 с.
Григорьян Э.Р. Субъектный подход в социальных науках. Сборник статей. М., ИСН, 2015.- 140 с.
Эр Григ (Григорьян Э.Р.) Социология для руководителей. Ереван, 2015, 232 с.
Григорьян Э.Р. Преодоление западной (шахматной) цивилизации. Контуры новой социологии. М. 2015, 243 с.

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն