ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ժաննա Հարությունի Պայլոզյան
16.03.2017

Մանկ. գիտ. դոկտոր., դոցենտ

paylozyanzhanna56@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ / Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայիամբիոն

Կրթություն
2022- 2023թթ․ – Մոսկվայի «Կրթության զարգացման միջազգային ինստիտուտ»-ում անցել է մասնագիտական վերապատրաստում և ստացել է բժշկական հոգեբանի/ նյարդահոգեբանի/ որակավորում

Գիտական աստիճան
1996 թեկնածուական թեզի պաշտպանություն «Երկլեզու անձանց խոսքի վերականգնումն աֆազիայի դեպքում» թեմայով, շնորհվել է մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան – ԺԳ.00.03. - Հատուկ մանկավարժություն
2005 շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում
2018 դոկտորական թեզի պաշտպանություն «Խոսքային հաղորդակցման վերականգնումը աֆազիայի ժամանակ» թեմայով, շնորհվել է մանկավարժական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան – ԺԳ.00.01. – Մանկավարժության տեսություն և պատմություն (Հատուկ մանկավարժություն)

Աշխատանքային փորձ
20017 – առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի լոգոպեցիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի դոցենտ
2011-2017թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի լոգոպեցիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի վարիչ

01.09.2011 - 09.12.2011 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հատուկ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ
2009 – առ այսօր Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան, լոգոպեդական ծառայության խորհրդատու-մեթոդիստ
2008 - 2010 Երևանի Բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն, մեթոդիստ
2001 - 2011 Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի դոցենտ
2005 - 2009 «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
2003 - 2008 “World Vision Armenia” միջազգային բարեգործական կազմակերպություն, Երեխաների Պաշտպանության Ծրագրերի բշժկահոգեբանամանկավարժական հանձնաժողովի ղեկավար
2000 -2002 Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան, լոգոպեդ
1998 - 2001 Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի արատաբանության ամբիոնի դասախոս
1986 - 2003 «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» գիտաբշժկական կենտրոնի ընդհանուր և անոթային նյարդաբանության բաժանմունք, լոգոպեդ
1982 – 1998 Երևանի 147 դպրոց, լոգոպեդ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ/ «Լոգոպեդիայի տեսական հիմքերը», «Աֆազիա»:
Մագիստրատուրա/ «Երկլեզվության հիմնախնդրի վերլուծությունը լոգոպեդական տեսանկյունից», «Խոսքի խանգարումների նյարդահոգեբանական և նյարդալեզվաբանական վերլուծություն», «Հաղորդակցումը որպես լոգոպեդական հիմնախնդիր», Լոգոպեդական խորհրդատվություն»:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Լոգոպեդիա, օնտոլինգվիստիկա, հոգեբանություն, մանկավարժություն, նյարդահոգեբանություն:

Վերապատրաստումներ
2018 թ. հունիս – «Այլընտրանքային լրացուցիչ հաղորդակցում (AAC) », Երևան, վարողներ՝ Դ.Լագե, Ցյուրիխի կիրառական գիտոթյունների համալսարանի պրոֆեսոր, Ի.Մրոզեկ, Ակտիվ հաղորդակցում ասոցիացիա, Ցյուրիխ,Շվեյցարիա:
2015 թ. մայիս – հունիս «Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում», Երևան «Էրիքսոնյան հիպնոս» փուլ, ԵՊՀ, կիրառական հոգեբանության կենտրոն, վարող ՝ Ա.Կարախանյան, հոգեթերապևտ:
2015 թ. մարտ – մայիս «Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում», Երևան «Ընտանեկան հոգեթերապիա» փուլ, ԵՊՀ, կիրառական հոգեբանության կենտրոն, վարող ՝ Ա.Կարախանյան, հոգեթերապևտ:
2015 թ. փետրվար - «Ստեղծագործական մտածողությունը հատուկ կրթության ոլորտում», միջազգային սիմպոզիում, Իսրայել, ՄԱՇԱՎ:
2015 թ. հունվար-փետրվար - “Business English Online Course” Երևան, վարող՝
2014 թ. նոյեմբեր - «Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում», 2015 հունվար «Սուբմոդալային տեխնիկաներ»փուլ, Երևան ԵՊՀ, կիրառական հոգեբանության կենտրոն, վարող ՝ Ա.Կարախանյան, հոգեթերապևտ:
2014 թ. սեպտեմբեր – «Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում», նոյեմբեր «Ռեֆրեյմինգ» փուլ, Երևան ԵՊՀ, կիրառական հոգեբանության կենտրոն, վարող ՝ Ա.Կարախանյան, հոգեթերապևտ:
2014 թ. մայիս – հունիս -«Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում», Երևան «Խարսխման տեխնիկա» փուլ, ԵՊՀ, կիրառական հոգեբանության կենտրոն, վարող ՝ Ա.Կարախանյան, հոգեթերապևտ:
2014 թ. փետրվար – ապրիլ -«Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում», Երևան «Մետամոդել» փուլ ԵՊՀ, կիրառական հոգեբանության կենտրոն, վարող ՝ Ա.Կարախանյան, հոգեթերապևտ:
2013 թ. հոկտեմբեր - 2014 թ. մարտ -“Classroom Assesment and Classroom Testing to Support
Effective Teaching and Learning”, Երևան, վարող՝ Bill Boyle, Միացյան թագավորության Մանչեստերի Համալսարանի վաստակավոր դասախոս:
2012 թ., 01.02 – 07.02. “PECS (Picture Exchange Communication System)” Երևան, վարող՝ Sibylle Bajorat, clinical director of PEC,Germany:
2011թ., 09.01.- 22.10. «Երեխաների խորհրդատվություն և Երևան հոգեթերապիա», Հոգեվերլուծության հայկական ասոցիացիա, վարող` հ.գ.թ., դոցենտ Ա.Վարդանյան:
2010 թ., 19. 06.– 21.06. “The Picture Exchange Communication System” Արմավիր, վարող՝ Sibylle Bajorat, clinical director of PEC,Germany:
2009 թ., 28.09 – 04.10. «Արտթերապիայի հիմնարար տեխնիկաներ» Երևան, վարող` արտթեչապիստ, Ի.Արժանիխ / Վլադիմիր, ՌԴ /:
2009 թ.,19.03 – 09.04. “Special Educationfor Armenia” ԱՄՆ, Դետրոյտ
2006 թ., 27.04. – 12.05. «Կակազողների խոսքի կայուն կարգավորում», Երևան, վարող՝ մ.գ.թ., պրոֆ. Լ.Զ. Հարությունյան, Մոսկվա, ՌԴ:

2005 թ., 07.10. – 14.10. «Կակազության փսիխոդինամիկ թերապիայի ներածություն», Երևան, վարողներ՝ Շաֆհաուզենի /Շվեյցարիա/ «Օգնություն Հայաստանին» հիմնադրամ/բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտ /

Մասնակցություն ծրագրերին
2016-2018թթ. - «Հայաստանում մանկավարժների պատրաստման գործընթացի բարելավումը ներառական կրթության համատեքստում» ԱՄՆ, Մինեսոտայի համալսարան

2017թ. – Erasmus+ ուսանողների և դասախոսների կրեդիտային շարժունության ծրագիր /Պարդուբիցեի համալսարան, Չեխիա/:
2015–2017թթ. - ՀՊՄՀ-ի և UNICEF-ի հայաստանյան գրասենյակի կողմից իրականացվող «Ապագա մանկավարժների կրթության և գործող մանկավարժների վերապատրաստման ուժեղացումը ներառական կրթության համատեքստում» ծրագիր /ՀՀ Սյունիքի մարզ/:

Հրապարակումներ
60-ից ավել աշխատությունների հեղինակ

1. On the Speech restoration of polyglots with aphasia. //Medical science of Armenia, Yerevan, 2007, #3, pp. 92 – 96
2. Ինչպես օգնել վատ կարդացող երեխային //Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն – Երևան, 2009, #8, էջեր 79 – 85
3. Աֆազիա ունեցող անձանց խոսքի վերականգնման մեթոդական ուղեցույց: - Երևան, 2010, 40 էջ
4. О влиянии речевого окружения на результаты логопедической терапии при афазии. //''Дефектология'', 2013, М., # 4 ", С. 86-90
5. Применение сказок и игр в процессе восстановления речевой коммуникации у пациентов с афазией. // 2014, # 27, С. 144-149.
6. Использование элементов методики PECS в процессе восстановления речи и коммуникации при афазии. //10th Eastern and Central European Regional Conference on AAC.- 2015, С. 50 - 53
7. Այբ-Բեն մոլորակի խաղերից:// ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ: Երևան, 2018, 84 էջ
8. -Լոգոպեդիան գործնականում։ / համաhեղինակ/ - Երևան, 2017
9. -Inclusive Education Strategies: A Textbook․ /համահեղինակ/ - Minneapolis, MN, USA: University of Minnesota; Yerevan, Armenia: UNICEF Armenia & Armenian State Pedagogical University, 2018
10. -Factors Affecting the Efficacy of Aphasia Rehabilitation․ /համահեղինակ/ //Armenian Journal of
11. Special Education, Scientific Methodological Journal - Yerevan, 2021
12. -Readiness of Pre-Service Teachers to Implement Inclusive Education․/համահեղինակ/ // Wisdom, vol.25.No 1(2023):1-20

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-4596-2572 

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն: