ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ժաննա Հարությունի Պայլոզյան
16.03.2017

Մանկ. գիտ. թեկ., դոկտոր

paylozyanzhanna56@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոկտոր/Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն

Կրթություն

1978 – 1982 Ա.Ի. Գերցենի անվան Լենինգրադի Պետական մանկավարժական ինստիտուտ, դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետ, լոգոպեդիայի բաժանմունք, գերազանցության դիպլոմ

Գիտական աստիճան

1996 թեկնածուական թեզի պաշտպանություն «Երկլեզու անձանց խոսքի վերականգնումն աֆազիայի դեպքում» թեմայով, շնորհվել է մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

2005 շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ

2011-2017թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի լոգոպեցիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի վարիչ

01.09.2011 - 09.12.2011 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հատուկ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ

2009 – առ այսօր Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան, լոգոպեդական ծառայության խորհրդատու-մեթոդիստ

2008 - 2010 Երևանի Բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն, մեթոդիստ

2001 - 2011 Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի դոցենտ

2005 - 2009 «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ

2003 - 2008 “World Vision Armenia” միջազգային բարեգործական կազմակերպություն, Երեխաների Պաշտպանության Ծրագրերի բշժկահոգեբանամանկավարժական հանձնաժողովի ղեկավար

2000 -2002 Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան, լոգոպեդ

1998 - 2001 Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի արատաբանության ամբիոնի դասախոս

1986 - 2003 «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» գիտաբշժկական կենտրոնի ընդհանուր և անոթային նյարդաբանության բաժանմունք, լոգոպեդ

1982 – 1998 Երևանի 147 դպրոց, լոգոպեդ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ/ Լոգոպեդիայի տեսական հիմքեր,Աֆազիա

Մագիդտրատուրա/ Երկլեզվության հիմնախնդիրը լոգոպեդական տեսանկյունից, Խոսքի խանգարումների նյարդահոգեբանական և նյարդալեզվաբանական վերլուծություն, Հաղոդակցումը որպես լոգոպեդական հիմնախնդիր, Լոգոպեդական խորհրդատվություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Լոգոպեդիա, լեզվաբանություն, օնտոլինգվիստիկա

Վերապատրաստումներ

2015 թ. մայիս – հունիս «Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում», Երևան «Էրիքսոնյան հիպնոս» փուլ, ԵՊՀ, կիրառական հոգեբանության կենտրոն

2015 թ. մարտ – մայիս «Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում», Երևան «Ընտանեկան հոգեթերապիա» փուլ, ԵՊՀ, կիրառական հոգեբանության կենտրոն

2015 թ. փետրվար «Ստեղծագործական մտածողությունը հատուկ Իսրայել, Շֆայիմ կրթության ոլորտում», միջազգային սիմպոզիում, ՄԱՇԱՎ

2015 թ. հունվար-փետրվար “Business English Online Course” Երևան

2014 թ. նոյեմբեր- «Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում», 2015 հունվար «Սուբմոդալային տեխնիկաներ» փուլ, Երևան ԵՊՀ, կիրառական հոգեբանության կենտրոն

2014 թ. սեպտեմբեր – «Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում», նոյեմբեր «Ռեֆրեյմինգ» փուլ, Երևան ԵՊՀ, կիրառական հոգեբանության կենտրոն

2014 թ. մայիս – հունիս «Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում», Երևան «Խարսխման տեխնիկա» փուլ , ԵՊՀ, կիրառական հոգեբանության կենտրոն

2014 թ. փետրվար – ապրիլ «Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում», Երևան «Մետամոդել» փուլ ԵՊՀ, կիրառական հոգեբանության կենտրոն

2013 թ. հոկտեմբեր - “Classroom Assesment and Classroom Testing to Support
2014 թ. մարտ Effective Teaching and Learning”, Երևան Bill Boyle, Միացյան թագավորության Մանչեստերի  Համալսարանի վաստակավոր դասախոս

2012 թ., 01.02 – 07.02. “PECS (Picture Exchange Communication System)” Երևան Sibylle Bajorat, clinical director of PEC,Germany

2011թ., 09.01.- 22.10. «Երեխաների խորհրդատվություն և Երևան հոգեթերապիա», վարող` հ.գ.թ., դոցենտ Ա.Վարդանյան

2010 թ., 19. 06.– 21.06. “The Picture Exchange Communication System” Արմավիր Sibylle Bajorat, clinical director of PEC,Germany

2009 թ., 28.09 – 04.10. «Արտթերապիայի հիմնարար տեխնիկաներ» Երևան վարող` Ի.Արժանիխ / Վլադիմիր, ՌԴ /

2009 թ., 19.03 – 09.04. “Special Education” for Armenia ԱՄՆ, Դետրոյտ

2006 թ., 27.04. – 12.05. «Կակազողների խոսքի կայուն կարգավորում» Երևան մ.գ.թ., պրոֆ. Լ.Զ. Հարությունյան, Մոսկվա, ՌԴ

2005 թ., 07.10. – 14.10. «Կակազության փսիխոդինամիկ թերապիայի Երևան ներածություն», Շաֆհաուզենի / Շվեյցարիա/ «Օգնություն Հայաստանին»  հիմնադրամ  / բԺիշկների կատարելագործնամ ինստիտուտ /

Հրապարակումներ

40-ից ավել աշխատությունների հեղինակ

1. On the Speech restoration of polyglots with aphasia. Medical science of Armenia, Yerevan, 2007, #3, pp. 92 – 96
2. Ինչպես օգնել վատ կարդացող երեխային //Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն – Եր., 2009, #8, էջեր 79 – 85
3. Աֆազիա ունեցող անձանց խոսքի վերականգնման մեթոդական ուղեցույց - Եր., 2010, 40 էջ
4. О влиянии речевого окружения на результаты логопедической терапии при афазии. //''Дефектология'', 2013, М., # 4 ", С. 86-90
5. Применение сказок и игр в процессе восстановления речевой коммуникации у пациентов с афазией. // 2014, # 27, С. 144-149
6. Использование элементов методики PECS в процессе восстановления речи и коммуникации при афазии. //10th Eastern and Central European Regional Conference on AAC.- 2015, С. 50 - 53

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն