ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարիաննա Ռուբենի Հարությունյան
31.10.2018

Միջազգային համագործակցության բաժնի ղեկավար, մանկ. գիտ. թեկ.,դոցենտ

 

 

marianna.harutyunyan@aspu.am

Միջազգային համագործակցության բաժնի ղեկավար, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն

Կրթություն
2014թ. - առ այսօր Ֆինլանդիայի Օուլույի համալսարան Կրթության ֆակուլտետ Դոկտորանտուրա, հետազոտող, դասախոս
2013թ. Ատենախոսության պաշտպանություն «էրգոթերապևտիկ միջամտության ուղիները և մոտեցումները մանկական ուղեղային կաթվածով երեխաների հետ աշխատանքում»
2007-2012թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, հայցորդ
2010-2013թթ.՝ Էրգոթերապիայի Եվրոպական մագիստրական կրթության ակադեմիա, Ամստերդամ, Հոլանդիա Հավատարմագրված Հոլանդիայի և Ֆլանդերի հավատարմագրման կազմակերպության կողմից Էրգոթերապիա գիտության մագիստրոս
2004-2007թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Տեմպուս և FAPADAG ծրագիր, Տարրական և հատուկ կրթության ֆակուլտետ, Էրգոթերապիա բաժին Էրգոթերապիայի բակալավր
1996-2001թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի սկզբնական, տարրական և հատուկ կրթության ֆակուլտետ Հատուկ կրթության մագիստրոս

Աշխատանքային փորձ

2018թ. - առ այսօր՝ Միջազգային համագործակցության բաժնի ղեկավար
2017-2018թթ. Հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկանի գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ
2017-2018թթ. ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզում իրականացվող «Ապագա մանկավարժների և գործող մասնագետների ուժեղացումը ներառական կրթության համատեքստում» ծրագրի համակարգող
2017-2018թթ. ԱՄՆ Միննեսոտայի համալսարանի, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կողմից իրականցվող «Ներառական կրթության բարեփոխումները» ծրագրի համակարգող
2015թ. - առ այսօր Հատուկ կրթության ֆակուլտետի, լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի ասիստենտ
2014թ. - առ այսօր ՀՀ ԱՍՀՆ կազմում գործող ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալություն վերականգնողաբան-էրգոթերապիստ
2014-2017թթ. ՀՀ ԱՍՀՆ,UNDP, UNICEF, USAID, PRIP, «Հաշմանդամության սահմանման ոլորտում ԱՀԿ ՖՄԴ-ի հիման վրա իրականացվող բարեփոխումներ» ծրագրի աշխատանքային խմբի անդամ
2011-2013թթ. Հատուկ կրթության խմբի ղեկավար, «Կրթության որակ և համապատասխանություն» II ծրագիր, Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան և Ֆինլանդիայի Օուլույի համալսարանի համագործակցության շրջանակներում
2011-2013թթ. Մասնագիտական կրթության որակի ապահովում, ինստիտուցիոնալ ինքնագնահատման խմբի անդամ, Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2010-2011թթ. Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական չափորոշիչների մշակման աշխատանքային խմբի համակարգող (բակալավրի և մագիստրատոււրայի աստիճան) Նախադպրոցական, տարրական և հատուկ կրթության ֆակուլտետ, Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2008-2013թթ. Էրգոթերապիստ, Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն ՊՈԱԿ
2002-2008թթ. Հատուկ մանկավարժ, «Օրրան» բարեգործական ՀԿ

Վերապատրաստումներ

2018 Ապրիլ Որակի ապահովման 4-րդ ֆորում

2015 Ապրիլ «Հայաստանի մարզերի սոցիալական ծառայությունների համագործակցության ինստիտուցիոնալազացում», կլոր սեղան, Երևան, Հայաստան

2015 Ապրիլ «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածությունը որպես ինտեգրման գործիք», տարաժաշրջանային աշխատաժողով, Երևան, Հայաստան

2015 Փետրվար «Զերո ծրագիր» Միավորված Ազգերի Վիեննայի գրասենյակ, «Չորրորդ Զերո ծրագրի» շրջանակներում կազմակերպված «Անկախ ապրելակերպ և քաղաքական մասնակցություն. Նորարարական քաղաքականություն և հաշմանդամություն ունեցող անձանց պրակտիկ գործունեություն» խորագրով գիտաժողով, զեկույց, Վիենա, Ավստրիա

2012 Սեպտեմբեր «Ստեղծագործական դասընթաց էրգոթերապիայի շրջանակներում», Արտվելդհոգեսքուլ, Դվորոպ, Բելգիա

2008 Մայիս «Միջմշակութային երկխոսության Եվրոպական տարի» Ստեղծագործական համագործակցություն Բրիտանական խորհրդի բաց համագործակցության տեխնոլոգիաների աջակցությամբ, Աթենք, Հունաստան

2006 Նոյեմբեր «Օմեգա» խնամքի ցերեկային կենտրոն, ֆիզիկական և մտավոր ծանր խնդիրներ ունեցող երեխաների համար, Էրգոթերապիայի պրակտիկա, Ամստերդամ, Հոլանդիա

2005 Մարտ «Ծրագիր առաջարկների կազմում», Երևան, Հայաստան

2005 Սեպտեմբեր «Զգայական ինտեգրում» Վիենա, Ավստրիա

Անդամակցություն

2007- առ այսօր Էրգոթերապիստների հայկական ասոցիացիայի խորհրդի և հիմնադիր անդամ

Հրապարակումներ

1. Տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող երեխաների և դեռահասների խնամքի կազմակերպման ուղեցույց, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Մ. Հարությունյան.- Եր.: «Ասողիկ» Հեղ. հրատ., 2017
2. «Հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաներին մանկավարժական աջակցություն» հատուկ կրթության մասնագետների համար նախատեսված վերապատրաստման ձեռնարկ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ,- Եր.: «Ասողիկ» Հեղ. հրատ., 2017, համահեղինակ
3. «Հոգեբանական աջակցություն հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաներին» հատուկ հոգեբանների, հոգեբանների, էրգոթերապիստների համար նախատեսված վերապատրաստման ձեռնարկ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Լ. Սարատիկյան, Մ. Հարությունյան.- Եր.: «Ասողիկ» Հեղ. հրատ., 2017, համահեղինակ
4. «Աջակցության կենտրոններում աշխատող հոգեբանամանկա-վարժական ծառայություններ մատուցող մասնագետների վերապատրաստման դասընթացի մոդուլային տրոհում և տեսական հիմունքներ» Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Մ.Ռ. Հարությունյան, Զ.Վ. Հարությունյան, Գ.Ռ. Հովյան, Լ.Հ. Սարատիկյան.- Եր.: «Ասողիկ» Հեղ. հրատ., 2017, համահեղինակ
Շուրջ 35 գիտական հոդվածների հեղինակ: