ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմենուհի Վոլոդյայի Ավագյան
19.02.2016

 Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Հեռ.՝ 59 70 60
avagyan.aspu@gmail.com

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ / Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն

Կրթություն
2008 թ. Դոցենտի գիտական կոչում
1996-2000 թ.թ. Նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի հատուկ մանկավարժության ամբիոնի ասպիրանտ
1991-1996թ.թ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի ուսանող` հատուկ մանկավարժ` լրացուցիչ լոգոպեդիա մասնագիտությամբ:

Գիտական աստիճան
2001 թ. Ատենախոսական թեզի պաշտպանություն «Հանրակրթական դպրոցի տարրական դասարանի երկլեզու աշակերտների գրի խանգարումների շտկման առանձնահատկությունները»

Աշխատանքային փորձ

2017թ-ից Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի դոցենտ
2012-2017թթ. ՀՊՄՀ-ի Հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկան
2011թ. ՀՊՄՀ-ի Հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
2011թ-ից մինչ օրս «Ինտրա» հոգեկան առողջության կենտրոնի լոգոպեդ
2005-2011թ.թ. «Հերացի» համալսարանական պոլիկլինիկայի լոգոպեդ
1999-2011 թ.թ. Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի ասիստենտ
1995-2005 թ.թ.Թիվ 6 մանկական նևրոլոգիական հիվանդանոցի լոգոպեդ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալվրիատ`Բրադիլալիա, տախիլալիա, կակազություն, Ներառական կրթության տեսություն և պրակտիկա
Մագիստրատուրա` Հաղորդակցման այլընտրանքային համակարգի կիրառումը լոգոպեդական աշխատանքում, Նորարարական լոգոպեդական տեխնոլոգիաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Այլընտրանքային հաղորդակցման կիրառումը աուտիզմ ախտորոշում ունեցող երեխաների հետ, ներառում և բազմազանություն

Վերապատրաստումներ
2015թ. Համալսարանական վարչակազմի միջազգային աշխատաժողով. ԱՄՆ
2015թ. Ներառական կրթության վերապատրաստումների փաթեթի մշակում .Շվեյցարիա
2014թ. Զարգացման մանկաբուժության հիմունքներ. Թուրքիա
2011թ.Նկարների փոխանակմամբ հաղորդակցման համակարգ (PECS)`վերապատրաստում և կիրառում Ցյուրիխի աուտիստների հատուկ դպրոցում. Շվեյցարիա
2011թ. Նկարների փոխանակմամբ հաղորդակցման համակարգ (PECS)`խորացված դասընթաց. Ավստրիա - Գերմանիա
2011թ. Այլընտրանքային հաղորդակցման զարգացման նորագույն մոտեցումներ. Լեհաստան

Անդամակցություն
2015թ. մինչ օրս «Բարձրագույն կրթության խրոնիկա» միջազգային կազմակերպության անդամ
2013թ. «Հատուկ կրթության» միջազգային ասոցիացիայի անդամ
2013թ. մինչ օրս «Այլընտրանքային օժանդակող հաղորդակցում (AAC)» միջազգային ասոցիացիայի անդամ
2013թ. մինչ օրս Հոգեկան առողջության հայկական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
2003թ. մինչ օրս` Հայկական բժշկական ասոցիացիայի անդամ

Հրատարակումներ
1. Speech Rehabilitation in Parkinson’s Disease, - International Journal of Neurology Research
2015, p.158-162  http://www.ghrnet.org/index.php/ijnr/article/view/1197/1503

2. Developing teachers’ assessment practice in Armenia, - The ICF-CY in educational context: the revision process of the assessment toolkit and procedures in Armenia. http://www.inclusive-education-in-action.org/example-109.html

3. PECS (Picture Exchange Communication System) as a connected speech development tool for children from immigrant families, - http://www.awo-bremerhaven.de/fileadmin/webdaten/pdf/int/pecs_methodology.pdf

4. Ներառական կրթության արդի խնդիրները Հայաստանում, - Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ, 2014, N1, էջ 38-43 http://specedu.am/wp-content/uploads/2015/11/sbornik1.pdf

5. Այլընտրանքային հաղորդակցման կիրառման հայկական և լեհական փորձերի համեմատական վերլուծություն, - Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ, 2014, N1, էջ 43-48 http://specedu.am/wp-content/uploads/2015/11/sbornik2.pdf

6. Զգայական եվ ներքին ազդանշանային դեֆիցիտը պարկինսոնի հիվանդությամբ տառապող անձանց մոտ խոսքի եվ ձայնի խանգարումների պաթոգենեզում, - Հոգեկան առողջության հայկական հանդես, 2015; 6(1), էջ 54-60 http://www.apnet.am/journal/datas/articles/APNET_6(1)2015.pdf

7. Այլընտրանքային լրացուցիչ հաղորդակցումը որպես լոգոպեդական թերապիայի կարևոր ուղղություն, - Հոգեկան առողջության հայկական հանդես, Երևան, 2013 4(1) էջ 44-47 http://www.apnet.am/journal/datas/articles/61.pdf


Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն