ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հայկունի Հայկազի Հարությունյան
15.02.2016

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., պրոֆեսորի պ/կ, պրոֆեսոր-խորհրդատու

harutyunyanhaykuni43@aspu.am

Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, պրոֆեսորի պ/կ, պրոֆեսոր-խորհրդատու/Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթությունը

1997-1999 Մենեջմենթի հայկական համալսարանի մագիստրոսական կրթական ծրագրի ունկնդիր, Երևան, ՀՀ
1982 Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դոցենտ, ՀՊՄՀ, Երևան, ՀՀ
1970-1974 Ասպիրանտ ՀՀԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Երևան, ՀՀ
1965-1970 Երևանի պետական համալսարանի ուսանող, «մաթեմատիկոս», որակավորում, Երևան, ՀՀ

Գիտական աստիճանը
1979 Ֆիզմաթ. գիտ.թեկնածուի գիտական աստիճան, ՀՀԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Երևան, ՀՀ

Աշխատանքային փորձ
2015-ից առ այսօր ՀՊՄՀ, Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2001 -2015 ՀՊՄՀ, Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ
1988-2001 ՀՊՄՀ, Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դոցենտ
1986-1988 ՀՊՄՀ, պրոռեկտոր
1984-1986 ՀՊՄՀ, Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի վարիչ
1982-1984 ՀՊՄՀ, Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դոցենտ
1974-1982 ՀՊՄՀ, Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի ավագ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Մաթեմատիկա-C
• Մաթեմատիկա-B
• Մաթեմատիկա-A
• Մաթեմատիկա
• Մաթեմատիկա և դասավանդման մեթոդիկա
• Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա
Մագիստրատուրա
• Մաթեմատիկայի ուսուցման հոգեբանամանկավարժական հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ արվեստ, պատմություն, փիլիսոփայություն

Հրատարակումներ Ավելի քան 50 հրատարակումներ (հոդվածներ, դասագրքեր)
1. «Կոնստրուկտիվիստական միջավայրը տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացի պրոյեկտման գործընթացում», Գորիսի պետական համալսարանի միջազգային II գիտաժողովի աշխատանքների ժողովածու, Գորիս, 2011:
2. Անհավասարությունները ավագ դպրոցի ֆիզմաթ հոսքի կամընտրական դասընթացում, Գորիսի պետական համալսարանի միջազգային II գիտաժողովի աշխատանքների ժողովածու, Գորիս, 2011:
3. Некаторые вопросы профессиональной подготовки учителя для обучения математике младших школьников, Труды международной конференции28 сентабря- 2октября 2015, Армения, Горис
4. К вопросу о методе обучения математике с целью повышения учебной мотивации учащихця, Труды международной конференции28 сентабря- 2октября 2015, Армения, Горис
5. Неравенство Йенсена и панорамное видение в курсах по выбору физикоматематического профиля статшрй школы, Труды международной конференции28 сентабря- 2октября 2015, Армения, Горис
6. Solo model for assessment of preservice student teacher՚s mathematics content knowledge in professional development courss, Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2015:

Լեզուներ Ազատ տիրապետում եմ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն