ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սվետլանա Սուրենի Իսկանդարյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

iskandaryansvetlana43@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ / Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

• 1991 – 1994 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ (առկա ասպիրանտուրա)
• 1989 – 1991 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
• 1985 – 1989 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի տարրական կրթության մանկավարժության և մեթոդիկայի ֆակուլտետի (ռուս. լ. ուս.) ուսանող՝ տարրական դասարանների ուսուցիչ մասնագիտացմամբ (գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան՝
2005թ. մանկավարժական գիտությունների թեկնածու 020 մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ, մասնագիտությունը ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա. (մաթեմատիկա)», թեմա՝ «Пути оптимизации методов обучения арифметическим действиям в начальных классах специальных (вспомогательных) школ»
(«Հատուկ (օժանդակ) դպրոցի տարրական դասարաններում թվաբանական գործողությունների ուսուցման մեթոդների օպտիմալացման ուղիներ»)

Աշխատանքային փորձ
2008 առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2002 – 2008 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2001 – 2002 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
1996 – 2001 «ՍԻՍ» համալսարանի (ք.Մասիս) մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ
1994 – 1997՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• մանկավարժություն
• մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկան հատուկ (օժանդակ) դպրոցում
• տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա
• ընտրովի դասընթաց տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկայից

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ մանկավարժություն, հոգեբանություն, մաթեմատիկա

Վերապատրաստումներ

01.2006 -03.2006 «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ բուհերի դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան:
2015թ. փետրվարի 16 – մարտի 6 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց:
2015թ. 2.12 – 18.12 «Աղետների ռիսկերի նվազեցման կրթության ամրապնդումը ՀՊՄՀ ուսումնական պլանում» պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վերապատրաստման դասընթաց:

Հրապարակումներ

1994թ. առ այսօր տարրական կրթության և հատուկ կրթության բնագավառում շուրջ 47 գիտամեթոդական աշխատանքների՝ հոդվածների, մենագրությունների, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների հեղինակ և համահեղինակ:
1. Специальные игры, игровые задания и проблемные ситуации для обучения арифметическим действиям детей с ограниченными интеллектуальными возможностями. (Учебно-методическое пособие). Երևան, «Զանգակ-97», 2011:
2. Տարրական դասարաններում մեծությունների ուսուցման մեթոդիկան: ՈՒսումնամեթոդական ձեռնակ: Երևան, «Զանգակ-97», 2014:
3. Տարրական դասարաններում թվաբանական գործողությունների ուսուցման մեթոդիկան: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, «Զանգակ-97», 2014:
4. Տարրական դասարաններում խնդիրների ուսուցման մեթոդիկան: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, «Զանգակ», 2015:
5. Տարրական դասարաններում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկայի ընտրովի գլուխներ: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, «Զանգակ», 2015:

 

Պարգևներ
Պատվոգիր երկարամյա բարեխիղճ գիտամանկավարժական գործունեության համար, 2003, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ

Լեզուներ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Էլ. հասցե`