ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աշոտ Վոլոդյայի Գալստյան
31.08.2016

Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Հեռ.՝ 59-70-62
galstyanashot42@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդկայի ամբիոն

Կրթություն

• 1994-1997թթ. ՀՀ ԳԱԱ լեզվաբանության ինստիտուտի ասպիրանտ
• 1984-1991թթ Երևանի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Մայրենի լեզվի և գրականության ֆակուլտետի շրջանավարտ

Գիտական աստիճան

Դոկտորական ատենախոսության թեմա` «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն» (19-րդ դ. 60-ական-21-րդ դ. 10-ական թթ.), մասնագիտական խորհուրդ՝ Լեզվաբանություն – 019, մասնագիտություն` Ժ. 02.01 «Հայոց լեզու»

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Երկխոսությունը ժամանակակից հայերենում», մասնագիտական խորհուրդ՝ Լեզվաբանություն–019, մասնագիտություն` Ժ. 02.01 «Հայոց լեզու»

Աշխատանքային փորձ

2016թ.առ այսօր Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան
2008-2016թթ., Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի (նախկինում՝ Հայոց լեզվի և տարրական ուսուցման) ամբիոնի վարիչ
2007-2008թթ. Հայոց լեզվի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
2000թ. Հայոց լեզվի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
1995-1997թթ Արագածոտնի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության գլխավոր մասնագետ,Աշտարակի շրջժողկրթբաժնի հայոց լեզվի տեսուչ, ՀՀ ԿԳՆ մարզային տեսչությայան հայոց լեզվի և գրականության տեսուչ

1991-1998թթ Օշականի Մ.Մաշտոցի անվան միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Մայրենի լեզու
Մագիստրատուրա
• Խոսքի և ոճագիտության հիմունքներ
• Խոսք և հաղորդակցություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` Տեքստի ոճաբանություն և խոսքի զարգացման հիմնախնդիրներ, հաղորդակցական իրավիճակների մեթոդաբանություն

Վերապատրաստումներ

• 2014թ. 21-րդ դարի ուսուցչի մասնագիտական կոմպիտենցիաները, «Քայլ առ քայ» հիմնադրամի վերապատրաստում 

• 2009թ. «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի կողմից կազմակերպված վերապատրաստում

Անդամակցություն

• 2016 առ այսօր Բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի նախագահ

• 2013թ. առ այսօր Երևանի քաղաքապետին կից մշակույթի և հանրակրթության խորհրդի անդամ

• 2010թ. առ այսօր «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի խմբագրակազմի անդամ

• 2009թ. առ այսօր «Ուրախ գնացք» մանկական հանդեսի խմբագրակազմի անդամ

• 2008թ. առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ գիտական խորհրդի անդամ

• 2008թ. առ այսօր «Նախաշավիղ» ամսագրի խմբագրակազմի անդամ

• 2005 առ այսօր Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

 

Հրապարակումներ
1. Մայրենի 5, դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 5-րդ դասարանի համար, Երևան, 2011 (համահեղինակ):
2. Մայրենի 6, դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի համար, Երևան, 2012 (համահեղինակ):
3. SEVEAL LINGUOSTYLISTIC ISSUES OF LITERARY DIARY, The International Conference on the Transformation of Education, London, 22-23 April, 2013.
4. НЕСКОЛЬКО ЛИНГВО-СТИЛИСТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ МЕМУАРИСТИКИ, МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАОЧНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, Россия, г. Новосибирск, 2013 г.
5. Գեղարվեստական վավերագրության՝ իբրև ինքնուրույն ժանրատեսակի լեզվաոճական առանձնահատկությունները, <<Հայերենագիտության հիմնախնդիրներ և զարգացման հեռանկարներ>> միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ, ԵՊՀ, Երևան, 2015:

Պարգևներ

2021 թ. Մայրենիի միջազգային օրվա առթիվ, Վ. Սագսյանի անվան ռազմական համալսարան (պատվոգիր)
2009թ. Հայոց լեզվի պահպանման, տարածման ու զարգացման գործում ունեցած մեծ վաստակի և Մայրենիի միջազգային օրվա առթիվ, ՀՀ Կառավարության կից Լեզվի պետական տեսչություն (պատվոգիր)
2007թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում մանկավարժական կադրերի պատրաստման գործում ունեցած ներդրման համար (պատվոգիր)

Լեզուներ` ռուսերեն , անգլերեն