ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռոզա Փաշոյի Խարազյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

 roza.kharazyan@ gmail.com

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ /Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
• 1974 -1977 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ
• 1968- 1971 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի մանկավարժության և տարրական ուսուցման մեթոդիկաների ֆակուլտետի շրջանավարտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Աշակերտների բառապաշարի հարստացումը տարրական դասարաններում», մասնագիտական խորհուրդ՝ Մանկավարժություն–020, մասնագիտություն` ԺԳ. 00.02 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» /Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա/

Աշխատանքային փորձ
1978թ. առ այսօր ՀՊՄՀ Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Մայրենի լեզվի դասավանդման մեթոդիկա
• Հայոց լեզու և դասավանդման մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը  հայոց լեզու, հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Հրապարակումներ
1. Աշակերտների բառապաշարի հարստացումը տարրական դասարաններում, Ե., «Էդիթ Պրինտ» 2003։
2. Հայոց լեզվի հարցարանների ժողովածու, Ե., «Էդիթ Պրինտ»2009:
3. Մայրենի լեզվի հարցարաններ կրտսեր դպրոցականների համար, Ե. «Էդիթ Պրինտ» 2010:
4. Ինքնուրույն ընթերցանության նյութեր /2, 3, 4-րդ դասարաններ/, ձեռնարկների համահեղինակ Ե., «Էդիթ Պրինտ», 2010-2012թթ․
5. Գրական ունկնդրում և խոսք /1 -ին դասարան/ Ե. «Էդիթ Պրինտ»,2012:
6. Հայոց լեզու և գրականություն /ուսումնական փաթեթ/, Ե «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ», 2015։

Պարգևներ
• «Մանկավարժական համալսարան» մեդալ (2003թ.):
• Խաչատուր Աբովյանի անվան մեդալ (2003):
• «Մանկավարժական Համալսարան – 90 ամյակ» մեդալ (2012):

Լեզուներ` ռուսերեն , անգլերեն