ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սահակ Պողոսի Հովսեփյան
15.02.2016

Դոցենտ

hovsepyansahak44@aspu.am

Դոցենտ/ Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կրթություն

1977-1982 թ.թ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզիկայի և ընդհանուր տեխնիկական առարկաների բաժնի շրջանավարտ

Աշխատանքային փորձ

1987 թ. առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի աշխատանքի ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս:

1995 թ. Կրթության ազգային ինստիտուտում, որպես մասնագետ:

1982-1987 թթ. Լուսավորության մինիստրության «Դպրոցների կահավորման և ուսուցման տեխնիկական միջոցների» գիտա-մեթոդական կաբինետում որպես՝ մասնագիտական կողմնորոշման և աշխատանքային ուսուցման լաբորատորիայի վարիչ:

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ

Տեխնոլոգիա և տարրական դպրոցում տեխնոլոգիայի ուսուցման մեթոդիկա:
Տեխնոլոգիայի դասավանդման մեթոդիկա:
Աշխատանքային ուսուցման հիմունքներ և դասավանդման մեթոդիկա:
Երեխաների կառուցողական աշխատանքների դաստիարակության մեթոդիկա:
 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ մանկավարժություն և բնագիտություն

Վերապատրաստումներ

1998թ առ այսօր

Համաշխարհային բանկի, UNICEF-ի և UMDP-ի կողմից տրված դասախոսի վկայական դպրոցների խորհուրդների անդամների դասընթացներ վարելու համար:
«Հույսի կամուրջ» Հ.Կ.-ի կողմից վերապատրաստվել է «Ներառական կրթություն»ծրագրով:
Դպրոցների տնօրենների և ուսուցիչների ինտերակտիվ ու համագործակցային մեթոդներով կազմակերպված դասընթացների վերապատրաստում: Վերապատրաստման ծրագրերի, մոդուլների մշակում: Մանկավարժական կադրերի վերապատրաստում:
 

Հրապարակումներ

1- 6-րդ դասարանի տեխնոլոգիա առարկայի դասագիրք,Երևան «Տիգրան Մեծ», 2015 թ.
«Տեխնոլոգիա» առարկայի հիմնախնդիրները,Գիտամեթոդական ամսագիր «Մանկավարժություն» 2013/2:
«Տեխնոլոգիա» մեթոդական նամակ, ՀՀ ԿԳՆ ,,Տեղեկագիր,, 2013/4:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3689-0335 

Պարգևներ

«Մանկավարժական համալսարան» պատվոգիր

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով):