ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սվետլանա Ալեքսանի Մարության
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., պրոֆեսոր

marutyansvetlana44@aspu.am

 Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր/ Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կրթություն

1978-1980թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ

1965-1969թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի մանկավարժության ֆակուլտետի  նախադպրոցական  բաժնի շրջանավարտ
      

Գիտական աստիճան

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Ավագ  նախադպրոցական տարիքի երեխաների  ինքնուրույնության դաստիարակումը սյուժետային խաղերի միջոցով» ՍՍՀՄ ՄԳԱ Նախադպրոցական դաստիարակության գիտահետազոտական ինստիտուտ (K 018.04.01), մասնագիտություն  13.00.01-«Մանկավարժության տեսություն և պատմություն»

Աշխատանքային փորձ

2003-2016թթ.՝ Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների  ամբիոնի վարիչ

1997 – 2002թթ. Նախադպրոցական դաստիարակության մեթոդիկաների ամբիոնի  վարիչ

1995-1997թթ.   Նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար

1989-1995թթ.   Նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

1980-1997թթ.  Նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ 

Երեխայի խոսքի զարգացման տեսություն և մեթոդիկա
Շրջակա միջավայրի ծանոթացում և խոսքի զարգացման մեթոդիկա

Մագիստրատուրա

ՍԽԼՏ տեխնոլոգիան նախադպրոցականի խոսքի զարգացման գործընթացում
Լեզվի տարրական երևույթների գիտակցումը որպես գրուսացման նախապատրաստման հիմք
Ինտեգրված պարապմունքները մանկապարտեզի մանկավարժական գործընթացում

Գիտական հետաքրքրությունների  շրջանակը՝ նախադպրոցական մանկավարժություն, մանկան հոգեբանություն, նախադպրոցական դաստիարակության մեթոդիկաներ

Վերապատրաստումներ

1986թ. Մոսկվա, Լենինի անվան մանկավարժական ինստիտուտ

1999 թ.-ից առ այսօր հայաստանյան և միջազգային կրթական տարբեր ծրագրերում՝ որպես մասնակից, վերապատրաստող և փորձագետ

Անդամակցություն

2012թ.  առ այսօր ՀՊՄՀ  Արհեստակցական կազմակերպության կոմիտեի անդամ       

2009թ. առ այսօր  Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

2008-2009թթ.  «Նախադպրոցական կրթություն» (« Մանկավարժական միտք» հանդեսի հավելված) պարբերականի խմբագրական խորհրդի անդամ

2002թ. առ այսօր  Գիտության և կրթության նախարարության Կրթության ազգային ինստիտուտի նախադպրոցական դաստիարակության հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի նախագահ

1997- 2012թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ գիտական խորհրդի անդամ

2011թ. առ այսօր  Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ

Մանկապարտեզի կրտսեր առաջին խմբի /2-3 տարեկաններ/ կրթական համալիր ծրագրի համահեղինակ, Երևան «Կրթ.ազգ.ինստ.» 2012:     
Մանկապարտեզի վաղ հասակի /0-2 տարեկաններ/ կրթական համալիր ծրագրի համահեղինակ, Երևան «Կրթ.ազգ.ինստ.» 2012:   
Խոսքի զարգացման պարապմունքները ՙՙմանկապարտեզի կրտսեր 2-րդ խմբում՚ մեթոդական  ձեռնարկի համահեղինակ, Երևան «Աստղիկ գրատուն» 2014:
«Նախադպրոցական կրթական համակարգի զարգացման առանձնահատկություններն արդի փուլում», Модернизация образования в контексте современных педагогических парадигм, Сборник научно- образовательных дакладов и статей, Ереван АГПУ 2014.
''Приоритетные направления развития дошкольного образования в республике Армения'' Сборник научных статей, Дошкольное образование: история и современность, 2015.
«Մարդասիրական վերաբերմունքի դաստիարակումը  նախադպրոցական տարիքում», Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու Մանկավարժության արդի խնդիրները մարտահրավերներ և լուծումներ, 2015:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5732-8731 
 

Պարգևներ  

«Մանկավարժական համալսարան» մեդալ (2003թ., 2007թ., 2012թ.)
Պատվոգրեր
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության շնորհակալագիր 2007թ.
 

Լեզուներ՝  ռուսերեն, ֆրանսերեն (բառարանով)