ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռոբերտ Զալիբեկի Ջիջյան
20.06.2018

Փիլ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

jijyanrobert25@aspu.am

Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյանի անվան փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն

Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն

Կրթություն
1960-1963 թթ.՝ Թբիլիսիի պետ. համալս. ֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտ
1956-1960 թթ.՝ Թբիլիսիի պետ. համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան
Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, մասնագիտություն՝ 09.00.01 տեսական փիլիսոփայություն, թեմա՝ «Հետազոտական գործընթացի մեթոդաբանական վերլուծություն», փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտություն՝ 09.626 տրամաբանություն, թեմա՝ «կատեգորիկ սիլլոգիզմի տեսության ձևայնացումը տեղադրման կանոնի հիման վրա»

Աշխատանքային փորձ
2011 թ-ից մինչ օրս՝ Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
2007-2011 թթ.՝ Երուսաղեմի պատրիատքարանի հոգևոր վարժարանի դասախոս
1995-2007 թթ՝. Տել-Ավիվի արագ ուսուցման կենտրոնի դասախոս
1988-1993 թթ.՝ Երևանի բժշկական ինստիտ. փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ
1972-1988 թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի դիալեկտիկական մատերիալիզմի և տրամաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս, դոցենտ, պրոֆեսոր
1963-1972 թթ.՝ Թբիլիսիի միջուկային ֆիզիկայի լաբորատորիայի ինժեներ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Փիլիսոփայություն, Գիտական աշխատանքի տեխնոլոգիա

Մագիստրատուրա՝ Սոցիալական աշխատանքի մասնագիտության փիլիսոփայական հարցեր, Բնական լեզու, հասկացում, արհեստական ինտելեկտ, Գիտական աշխատանքի տեխնոլոգիա, Սոցիոլոգիա մասնագիտության փիլիսոփայական հարցեր, Սոցիալական նորմերի էվոլյուցիայի տեսական հարցեր, Գիտական հեղափոխությունները ճշգրիտ գիտություններում, Բնափիլիսոփայության ժամանակակից հայեցակարգեր, Կանխագուշակումը սոցիալական աշխատանքում, Գիտական հետազոտության տրամաբանություն, Տրամաբանության ընդհանուր տեսություն, Օպտիմալ սոցիոլոգիա, Սոցիոլական էկոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գիտական հետազոտության տրամաբանություն, աքսիոմատիկ փիլիսոփայություն, արհեստական ինտելեկտ

Հրապարակումներ
(Ընտրովի տպագրումներ)
Գրքեր
Расширенная силлогистика, Ереван, 1967.
Методологический анализ процесса открытия и изобретения, Ереван, 1984.
The secret of geniality, Yerevan, 2002.
Getting ready for great discoveries, Yerevan, 2004.
Ազգային անվտանգության սոցիոլոգիա.Ուսումն. ձեռն.: Երևան, Լիմուշ, 2015: Համահեղինակ՝ Յու. Գասպարյան:
Օպտիմալ սոցիոլոգիա.Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, Լիմուշ, 2012: Համահեղինակ՝ Յու. Գասպարյան:

Հոդվածներ

The Paradox of Gödel’s Numbering and the Philosophy of Modern Mathematics. WISDOM, 2 (9), 2017.
Animal Learned Genetic Cognition and the Limits of Anthropomorphic Approach. WISDOM, 1 (8), 2017.
Paradoxes of Human Cognition. WISDOM, 2, 2016.
Transformational Logic and Social Transformation. WISDOM, 1, 2016.
Հասկացումը որպես արհեստական ինտելեկտի ստեղծման առանցքային հիմնախնդիր, ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒ, 1(4), 2015.
Stop the Drive of Emigration Towards New Genocide. WISDOM, 2(5), 2015.
Пути противостояния угрозам эмиграции и ассимиляции в аспекте обеспечения национальной безопасности//Проблемы национальной безопасности в условиях глобализации. Научная конференция Фрмяно-Славянского университета, Ереван, 2015.
Գրավիտացիոն ալիքների բացակայությունը եվ ռելյատիվիստական կոսմոլոգիայի հիմքի հարցը. Աստղագիտության կապն այլ գիտությունների և հասարակության հետ // Հայկական աստղագիտական ընկերության XIII տարեկան համաժողովի նյութերի ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2015
Причины мирового экономического и социального кризиса. Вестник ИНЖЭКОНА, выпуск 4 (55), 2012 Համահեղինակ՝ Յու. Գասպարյան:
Building the Logic of Scientific Discoveries. ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ, № 3, 2011:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8301-6571

Պարգևներ
2007 թ. դեկտ. 27` Հայոց փիլ. ակադեմիայի հիմնադրման 20-ամյակի առթիվ Եռամեծ փիլիսոփա Դ.Անհաղթի մեդալ (Երևան):

Լեզուներ՝ մայրենի լեզվի մակարդակով` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, միջին մակարդակով` գերմաներեն, վրացերեն, եբրաերեն: