ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հրանտ Ժորայի Քոչարյան
17.02.2016

Փիլ. գիտ. թեկ., ասիստենտ 

kocharyanhrant25@aspu.am

Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ / Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն

Կրթություն
1976-1981 թթ.` ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժին:

Գիտական աստիճան
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը՝ Թ.00.01, «Բարդ դատողությունների միջև տրամաբանական հարաբերությունները և դրանց ձևական ներկայացումը», ԵՊՀ մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1994 թ. մինչ օրս` ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի /ՀՀ ԳԱԱ/ հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունք գիտքարտուղար
1981-1994 թթ.` ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և բանասիրության բաժանմունքի գիտքարտուղար

Կարտացվող դասընթացները
Բակալավրիատ՝ Տրամաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 
Տրամաբանություն, փիլիսոփայություն

Անդամակցություն
2005 թ. մինչ օրս` ՀՀ ԳԱԱ գիտահրատարակչական խորհրդի պատասխանատու քարտուղար:
2005 թ. մինչ օրս` ՀՀ ԳԱԱ հիմնակազմ գիտական գրադարանի գիտական խորհրդի անդամ:
1981 թ. մինչ օրս՝ բազմաթիվ գիտական հրատարակությունների խմբագրական խորհուրդների անդամ

Հրապարակումներ
1. Բարդ դատողությունների միջև տրամաբանական հարաբերությունները և դրանց ձևական ներկայացումը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատ., 2011. – 180 էջ,
2. Անմիջական մտահանգումը բարդ դատողությունից` ըստ բարդ դատողությունների միջև տրամաբանական հարաբերությունների. – Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2011, հ. 1–2, էջ 152–163,
3. Բարդ դատողությունների միջև տրամաբանական հարաբերությունները և դրանց առանձնահատկությունները. – Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2010, հ. 1–2, էջ 207–225,
4. Բարդ դատողությունների միջև տրամաբանական հարաբերությունների ձևական ներկայացումը. – Բանբեր Երևանի համալսարանի (132), Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, 2010, պրակ 4, էջ 36–53,
5. Տրամաբանական քառակուսուց տրամաբանական շրջանագիծ. – ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ, 2010, h. 3 (հ. 110), էջ 308–316:

Պարգևներ
ՀՀ ԳԱԱ պատվոգիր

Լեզուներ՝ ռուսերեն /լավ/, անգլերեն /բավարար/