ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արման Ռաֆիկի Մարտիրոսյան
10.02.2016

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Պատմ. գիտ. թեկ.,դոցենտ/ Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետ, պատմության և իրավագիտության բաժին 1998-2003թթ.
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Համաշխարհային պատմության ամբիոն 2004-¬2010:


Գիտական աստիճան և կոչում
Պատմական գիտությունների թեկնածու, 2011թ., նոյեմբեր (վկայական): ՀՀ ԳԱԱ. Արևելագիտության ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 006 «Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտական խորհուրդ, Ատենախոսության թեման «Ֆրանս-թուրքական հարաբերությունները 1920-1939թթ»:
Դոցենտի գիտական աստիճան, 2014, փետրվար (դիպլոմ):

Աշխատանքային փորձ
Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարան, Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, 2009 սեպտեմբերից մինչև օրս:
Երևանի Գ. Էմինի անվան թիվ 182 ավագ դպրոց, 2012 սեպտեմբեր-2013 օգոստոս:
Հայ-ռուսական համալսարան. 2014-2016թ.թ. 2021թ.ից մինչև օրս:
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Երևանի ավագ դպրոց, 2021թ. մինչև օրս:

Կարդացվող դասընթացներ`
Բակալավրիատ
Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների նորագույն պատմություն,

Համաշխարհային մշակույթի պատմություն,
Քաղաքական և գաղափարական ուղղությունների պատմությունն արդի աշխարհում:

Մագիստրատուրա
Էթնո-քաղաքական հակամարտությունները 20-րդ դարի երկրորդ կեսին և 21-րդ դարասկզբին:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների նորագույն շրջանի պատմություն, 20-րդ դարի միջազգային հարաբերությունների պատմություն: Համաշխարհային մշակույթի պատմություն /նոր և նորագույն շրջան/: Էթնո-քաղաքական հակամարտությունների պատմություն:-
2004

Վերապատրաստում
1. UNICEF, ՀՊՄՀ ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու վերապատրաստում, Հավաստագիր, 2015, Երևան, Հայաստան:
2. Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները. Երիտասարդ գիտնականների ամառային դպրոց , 20-22 հունիս, 2016. Երևան, Հայաստան:
3. Պատմության գծով մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց, հոկտեմբերի 9-22, Երևան, 2016, Հայաստան:

Վերջին 5 տարիների հրապարակումներ

1. Ֆրանս-թուրքական հարաբերությունները 1920-1939 թվականներին, Երևան, 2021, 205 էջ:
2. Խորհրդային Հայաստանում Հայրենական մեծ պատերազմի տարիների դասալիքների խնդրի շուրջ. Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին, Գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, /էջ 180-189/, Երևան, 2020:
3. Educational and Cultural Life in Soviet Armenia between 1920-1032, Բանբեր
Հայագիտություն, N 1(19), 231-236, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն
Երևան, 2019:
4. Особенности внешней политики Армении в 1920-1922 гг., Советская государственность: историа и современность, стр. 60-72., Еревaн, 2019.
5. Դաշնակիցների արտաքին քաղաքականության վերափոխումը Հայկական հարցի վերաբերյալ 1919-1923թթ. Գիտական Արցախ, N 1(2), Երևան, 2019, էջ 400–408:
6. Խորհրդային Հայաստանի առևտրատնտեդսական կապերը 1920-ական թվականներին: Խորհրդային Հայաստանը 1920-1930-ական թվականներին, Գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2020, 24 հունիսի, էջ 117-132:
7. Ֆրանսիայի մանդատային քաղաքականությունը Սիրիայում 1920-1930-ական թթ. և թուրք-սիրիական սահմանային հիմնախնդիրները: Ազգ, Պետություն, Հայրենիք. պետականության գաղափարը. երրորդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: Երևան, 2018, էջ 125–138։
8. Ազգերի լիգայի դերակատարումը Ալեքսանդրետի սանջաքի հիմնախնդրի «լուծման» գործում. Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի 20-ամյակին նվիրված «Կովկասը՝ մեր ընդհանուր տուն» թեմայով միջազգային գիտաժողովի (27-29 հոկտեմբեր, 2017, Ստեփանակերտ) նյութերի ժողովածու, Երևան, 2017, էջ 117–122։
9. Позиция сирийских армян в годы ≪урегулирования≫ проблемы Александретского санджака (1936–1939 гг.). European Journal of Humanities and Social Sciences, № 4, Vienna, 2017. p. 3-6.

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-6784-0528

Լեզուներ
Ռուսերեն, թուրքերեն, ֆրանսերեն