ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԱԻԴԱ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ ԿՈԾԻՆՅԱՆ
16.02.2016

Դասախոս

kocinyanaida18@aspu.am

Դասախոս/Հասարակագիտության ամբիոն

Կրթություն
1976-1982թթ Երևանի պետական համալսարան` իրավաբանական ֆակուլտետ: Որակավորումը` իրավագետ:

Աշխատանքային փորձ
2011թ. մինչ օրս Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ, իրավագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս;
12.04.2004-12.08.2011թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ուսումնակազմակերպչական բաժնի վարիչ, համատեղությամբ դասախոս
1999-2004թթ.՝ դասախոսական աշխատանք մի շարք բուհերում
1995-1998թթ.՝ ՀՀ ինկասացիայի վարչության կադրերի բաժնի ղեկավար
1993-1995թթ.՝ Արդշինբանկի Խորհրդային շրջանի բաժանմունքի իրավախորհրդատու
1991-1993թթ.՝ Երևանի տպագրական իրերի մասնագիտացված գործարանի իրավախորհրդատու
1981-1990թթ.՝ ՀԼԿԵՄ Շահումյանի շրջկոմ, ՏՈՒ-3, կոմերիտմիության սեկտորի վարիչ
1980-1981թթ.՝ ՀԼԿԵՄ Գուգարքի շրջկոմ, Մարգահովտի կոմերիտմիության ազատված քարտուղար

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ – աշխատանքային իրավունք, ֆինանսական իրավունք, երեխաների իրավունքների պաշտպանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Աշխատանքային իրավունք, երեխաների իրավունքների պաշտպանություն,

Վերապատրաստումներ
2002թ. մասնակցել և ավարտել է /UNIFEM/ «Կանայք հանուն հակամարտությունների կարգավորման և խաղաղության հաստատման Հարավային Կովկասում» ծրագրի շրջանակում կազմակերպված «Կանայք հակամարտությունների կարգավորման և խաղաղության հաստատման գործընթացներում դասընթացին», ստացել է սերտիֆիկատ:
2002թ.՝ ՀՀ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտի քրեակատարողական համակարգի կադրերի որակավորման և վերապատրաստման դասընթացներ, դասախոս
Տպագրված աշխատանքներ
1. «Իրավական պետությունը որպես նորագույն ժամանակի հատուկ պետաիրավական կառույց»: Քրեակատարողական համակարգի կադրերի վերապատրաստումը /գիտա-մեթոդական հոդվածների ժողովածու/ Երևան , 2002:
2. «Իրավագիտության դասավանդման հիմնախնդիրները ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում», Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 85-ամյակին նվիրված ժողովածու, առաջին հատոր, Երևան, 2008:
3. «Իրավական դաստիարակության և իրավական կուլտուրայի համակարգը», Խ. Աբովյանի 200-ամյակին նվիրված ժողովածու, առաջին հատոր, Երևան, 2010:
4. «Առևտային կազմակերպությունների քաղաքացիաիրավական պատասխանատավությունը տնտեսական օրենսդրության խախտումների համար և դրանց դասակարգումը» Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2014:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-7915-1343