ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սահակ Սամսոնի Մանուկյան
16.02.2016

Իրավաբ. գիտ. թեկ., դոցենտ

sahakmanukyan18@aspu.am

Իրավաբ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Հասարակագիտության ամբիոն

Կրթություն
2014-2015թթ․ ՀՀ փաստաբանների դպրոց
2009-2012թթ․ ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2007-2012թթ․ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, հեռակա երկրորդ մասնագիտության բակալավրիատ
2007-2009թթ․ ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, մագիստրատուրա հանրային կառավարում մասնագիտացմամբ
2003-2007թթ․ ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության բաժնի բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
«Համայնքային ծառայության համակարգում պաշտոններ զբաղեցնելու հիմնահարցերը ՀՀ-ում», 2012 թ, թեկնածուական ատենախոսություն, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, 001 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2016թ․ՀՀ փաստաբանների պալատում «Փաստաբանների վերապատրաստում» ծրագրի վերապատրաստող դասախոս
2016թ․ Երևանի քաղաքապետարանի մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների անդամ
2015թ․ «Լեգալ քնսալթինգ թեքնոլոջիս» փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան
2015թ․ ՀՀ փաստաբանների պալատի փաստաբան
2014թ․ «Լեգալ քնսալթինգ թեքնոլոջիս» փաստաբանական գրասենյակի իրավաբան
2012թ․ Խ․ Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դասախոս
2012թ․ Քաղաքացիական ծառայության խորհրդում մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների անդամ
2011թ․ Համայնքային և քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման կենտրոնի դասախոս
2009թ․ ԵՊՀ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Վարչական իրավունք/բակալավրիատ
Շրջակա միջավայրի պաշտպանության իրավունք/բակալավրիատ
Հանրային ծառայության իրավական կարգավուրումը/բակալավրիատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հանրային ծառայություն, պետականագիտություն


Վերապատրաստումներ
2015 թ. հոկտեմբեր Հունգարիա, Հոլլոկո. սիներգետիկ ծրագիր (Founded by European Commissions Erasmus Plus Programme)
2014 թ. փետրվար Սլովենիա, Կրշկո. վերապաատրաստում «Ընտրական տեխնոլոգիաներ» թեմայով (The European Union Youth in Action Programme)
2013 թ. հուլիս Թուրքիա, Իսպարտա. վերապատրաստում «Ձեռք ձեռքի ընդդեմ բռնության» թեմայով (The European Union Youth in Action Programme)
2010թ. մարտ – մայիս – Խաղաղության կառուցման և կոնֆլիկտների լուծման կենտրոնում քննարկումներ և դասախոսություն
2007թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր-Երևանի պետական համալսարանում Բրիտանական խորհուրդի կողմից կազմակերպված քաղաքացիական սեմինար` նվիրված «Եվրոպական հարևանության քաղաքականությանը»

Անդամակցություն
2006թ. սեպտեմբեր - 2007թ մայիս- Ուսանողական-երիտասարդական միության փոխնախագահ, ապա նախագահ
2003-2008 Միջհամալսարանական «Դեբատ ակումբի» համահիմնադիր, գիտական և ուսանողական խորհուրդների ակտիվ անդամ

Հրապարակումներ
1․«Հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու սահմանափակումների որոշ հարցերի մասին», Պետություն և իրավունք, #1, 2015, էջ 49-59:
2. «ՀՀ հանրային ծառայությունում կանանց ներկայացվածության հիմնախնդիրները», Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ/Գիտական աշխատանքի ժողովածու, Գիրք 7, 2014թ., էջ 178-192:
3. «Հայերենին տիրեպետելը որպես համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնլու պարտադիր պայման», Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, 2014թ., 142.6, էջ 74-79:
4. «Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման և հարցազրույցի փուլերի որոշ հիմնախնդիրների մասին»,Արդարադատություն, #3 (18) 2012, էջ 28-33:
5․«Համայնքային ծառայության մրցութային հանձնաժողովների կազմավորման ու գործունեության կազմակերպման հիմնախնդիրները», Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #5 (143) 2012, էջ 56-60:
6․ «Համայնքային ծառայության պաշտոնների դասակարգման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում», Պետություն և իրավունք, #2, 2012, էջ 71-80:
7․«Քաղաքացիությունը որպես համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու պարտադիր պայման», Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, 2012թ., 136.6, էջ 53-65:

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն