ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմեն Կարապետի Աբգարյան
24.02.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., դասախոս

abgaryanarmen23@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Կիրառական հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
1989-1990թթ. Էքսպերիմենտալ բժշկության ինստիտուտ, Բժշկական հոգեբանության, հիպնոսի, հոգեթերապիայի ֆակուլտ
1987-1989թթ. Երևանի պետական բժշկական համալսարան, Բժշկական հոգեբանություն որակավորում
1967-1976թթ. ԵՊՀ, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու
Աշխատանքային փորձ
1995-2010թթ. Պրոմեթեյ բժշկական կենտրոն, հոգեթերապևտ
1992-1995թթ. Էրա կենտրոն, հոգեբան
1990-1992թթ. Կոնսիլիում բժշկական կենտրոն, հոգեթերապևտ
1987-1989թթ. Աստղիկ ամուսնության և ընտանեկան խնդիրների կենտրոն

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ`Բժշկական հոգեբանություն, Հոգեբուժության և ախտաբանության հիմունքներ, Հոգեբանական դիագնոստիկա և խորհրդատվություն, Հոգեկարգավորում, Հոգեբանական ախտորոշում, Տագնապալի վիճակների հոգեբանություն
Մագիստրատուրա՝ Մարտական սթրեսի հետ կապված խնդիրների լուծում, Ախտահոգեբանական ախտորոշում, Կոգնիտիվ և բիհևիորալ հոգեթերապիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Բժշկական հոգեբանություն, Կոգնիտիվ և բիհևիորալ հոգեթերապիա

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7281-6346     

Վերապատրաստումներ
2001թ. Հիպնոս թրենինգներ Educational Center HOG, Երևան
1989թ. Աուտոգեն թրեյնիգներ և հոգեբանական շտկում, Երևան Knowledge ընկերություն
Հրապարակումներ
1. Դպրոցական հոգեբանի իննամյա փորձի ամփոփում, «Դպրոցական հոգեբանական ծառայության հիմնախնդիրները» գիտաժողովի նյութեր, Էջ 118-120 Երևան 2014, նոյեմբեր 6-7

Լեզուներ՝ հայերեն - մայրենի լեզու, ռուսերեն - մայրենի լեզու, գերմաներեն - բավարար